Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

Finker, Værlinger 95Hvidsisken Carduelis hornemanni 16640Ingen obs i år.Lille Korsnæb Loxia curvirostra 16660Finker, VærlingerEt ret begivenhedsløst år, dog ses tendens til lidtindtræk i løbet af sensommeren og efteråret. Ingenyngleoplysninger.Total: 1615 (2719) Indsendere: 50 Observationer: 218 Lokaliteter: 87Største obs er 11/8 50 St. Hjøllund Plt (HSM), 25/850 Silkeborg Vesterskov (SFP), 7/10 70 SaltenLangsø (JTL) og 9/11 125 Skramsø Plt (KO).JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC78 29 72 53 13 6 41 130 188 467 343 195Stor Korsnæb Loxia pytyopsittacus 16680Få fugle. 21/1 1 Salten Langsø (GGU). Fra efteråretfølgende stribe fra Anholt: 5/10 2 of, 7/10 2 rst,8/10 1 rst og 14/10 6 of (alle MLU). Desuden 13/101 trkf Øer/Hassensøre (KO).Karmindompap Carpodacus erythrinus 16790Endnu færre fugle end sidste år, så det går virkeligden forkerte vej. Langt størsteparten af fuglenehøres syngende. Totalt 17 fugle fra 9 lokaliteter.Første høres 13/5 1 sy Anholt (HLa). Største obs er23/5 2 sy Elsegårde Strand (APN) og samme dag 7sy Anholt (CO). Desuden 9/6 2 sy Vesborg Fyr(MWH). Sidste er 18/6 1 sy Øer, Hassensøre (APN).Dompap Pyrrhula pyrrhula 17100Der er i 2007 indtastet 411 obs i DOFbasen af i alt1225 fugle. Ingen større flokke, og intet nævneværdigttræk registreret.Kernebider Coccothraustes coccothraustes 17170Årstotalen er lidt over 10-års gennemsnittet. Der erikke det store at skrive hjem om, største obs er15/10 9 SØ + 2 SV Grimhøj (HBØ), 9/12 11 FladbroEnge (LTP) og 22/12 22 Stubbe Sø i én flok (KO).Total: 428 (320) Indsendere: 45 Observationer: 227 Lokaliteter: 70JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC27 36 64 54 35 30 29 21 21 50 15 46Laplandsværling Calcarius lapponicus 18470Totalens 10-årsgennemsnit er 8 fugle, i år er totalendet halve, dvs. 4 observationer af 4 fugle. Alle nævnes:7/4 1 fou Alrø Poldkrog (JG), 25/4 1 V GjerrildNordstrand (DD), 13/9 1 V Eskeplet (HLL) og 22/9 1N Eskeplet (LTP,HLL).Snespurv Plectrophenax nivalis 185001. halvår: Større flokke (lokalitetsmax): 8/2 200Kolindsund, vestlige del (AHO,BGO,PR,MST). Derudoverses arten primært langs kysten; men denkan også dukke op andre steder: 1/2 1 of ÅrslevEngsø (HLL) og 9/3 2 Egå Engsø (HLL). Sidste 31/3 1Anholt (FSV).

More magazines by this user
Similar magazines