Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

dofoj.dk
  • No tags were found...

Fugle i Østjylland 2007 - DOF Østjylland

96 Værlinger2. halvår: Første 22/9 1 Sødringholm Strand (CSS).Større flokke (lok.max): 10/11 150 Overgårds Dige(LTP) og 30/12 71 Kolindsund, vestlige del (LPJ).Total: 746 (1203) Indsendere: 26 observationer: 71 Lokaliteter: 291) Total 2) Største obsJAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1 90 210 27 - - - - - 7 21 263 1282 70 200 20 - - - - - 6 9 150 71Gulspurv Emberiza citrinella 18570 VærlingerArten ser ud til at fortsætte sin fremgang. I år 7049fugle (10-årsgennemsnit 2160), 80 indsendere, 767observationer og 252 lokaliteter.To store vinterobs skal nævnes: 6/1 300 Eskeplet(HLL) og 24/1 250 Langemark, Samsø (MWH).Hortulan Emberiza hortulana 18660Kun en enkelt: 13/5 1 Anholt (HLa). Årsgennemsnitteter 7, men med store årlige variationer.Rørspurv Emberiza schoeniclus 18770Et år med en total over gennemsnittet. Enkelteobservationer skal fremhæves, 21/9 29 SV SødringholmStrand (LTP) og 23/9 55 V Øer/Hassensøre(DD). Desuden en bemærkelsesværdig vinterobs3/1 14 Egå Engsø (EDY).Total: 3276 (inkl. gengangere) (1314) Indsendere: 78 Observationer: 621 Lokaliteter: 148JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC57 31 618 547 592 384 338 109 354 235 27 11Bomlærke Miliaria calandra 18820De største flokke er: 8/2 215 Langemark,Samsø (MWH), 17/2 235 Kolindsund, vestligedel (APJ) og 22/9 120 Gjerrild by/Marshøj(HAC).Total (inkl. gengangere): 3526 (2598) Indsendere: 51 observationer: 288 Lokaliteter: 138JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AUG SEP OKT NOV DEC1182 1119 267 78 91 85 43 33 172 209 61 186

More magazines by this user
Similar magazines