Basunen som pdf

basunen.dk
  • No tags were found...

Basunen som pdf

I en ny artikelserie stiller DMF skarptpå nogle af regionens større og mindremusikrelaterede forretninger/virksomheder.ORKESTERGRAVENAf Mads MazantiPå vores tur rundt til nogen af byensmusikbutikker er vi denne gangkommet til Orkestergraven på hjørnet afVestergade og Vesterport midt i Århus.Første indtryk når man træder indi den lille hjørnebutik er en formfor dragende uoverskuelighed:Orkestergraven bugner afmusikudstyr og instrumenter– nyt og gammelt i skøn forening.Ved det lille åbne værkstedsbordmidt i butikken kan man oftese Tim Campbell fordybet i eneller anden form for reparationeller justering, mens ejerenJan Behncke typisk er i gangmed en kundeekspedering,telefonsamtale eller sidder vedcomputer-tasterne i det lilletætpakkede baglokale.Hvis man kanter sig lidt rundti butikken åbner der sig bådeen akustisk og elektrisk afdeling medalt hvad dertil hører. På den mådeer Orkestergraven en traditionelmusikbutik med hovedvægten lagtpå salg af strengeinstrumenter,forstærkere og tilbehør. Somhenholdsvis uddannet snedker ogelektronik-tekniker er Tim og Jandesuden et suverænt makkerpar nårdet kommer til diverse udvendige ogindvendige reparationer af den gamleguitar, bas, rørforstærker, sanganlæg,banjo, mandolin, osv osv.Netop værksteds-delen fremhæverJan som et af Orkestergravensspecialer. Han tilstår samtidig,at butikkens ydre fremtoning ”erblevet forsømt” de sidste år, hvilkethovedsagligt skyldes, at fokus foralvor er kommet på konstruktionog bygning af egne effekt-pedaler.Som jazz-rock guitarist har Janaltid arbejdet meget med guitar-lydog hentet inspiration hos nogen afgenrens store mestre. Det har dogikke altid været lige nemt at aflurehvordan stjernerne fandt frem til netopderes unikke sound, hvorfor Jan – ikraft af sin nysgerrighed og tekniskebaggrund – har rodet med at byggeJan Behncke - Orkestergravensine egne effektpedaler. Helt konkretinspirerede Pat Matino’s auto-wah-lydJan til at modificere en aflægger-pedali 1999, som blev så vellykket at andremusikere stod i kø for at erhverve siget eksemplar. En japaner fik på enmesse i Frankfurt øjne – og især ører– op for den vellydende pedal, oghans startordre dannede grundlagetfor en egentlig produktion. I startenblev pedalerne bygget hjemme påJans køkkenbord, men da man regnermed at lange 10.000 pedaler overdisken bare i 2005, er opgavernenaturligt nok delt ud på forskelligesamarbejdspartnere. Og alligevel måJan og Tim takke pænt nej til tilbudom distribution rundt omkring i verden– de kan simpelthen ikke følge medden overvældende efterspørgsel.Men den gamle aflægger-pedal blevsåledes første succesfulde skud påstammen i firmaet Emma Electronic’sserie, som indtil videre tilbyder tresprøde effekt-pedaler (en fjerde lilleny er efter sigende på vej…). Autowahenblev døbt DiscumBOBulator,og er med lynets hast blevet enaf de mest efterspurgte auto-wahpedaleri Japan og USA. De tre øvrigepedaler høster ligeledes overdådigeanmeldelser i både ind- ogudland, og ligesom første skudbærer de også underlige navnesom Tim og Jan har hentet frabla. gamle film og tegneserier.Listen over begejstredebrugere af Emma-pedaler erlang og tæller navne som PerFrost, Jakob Binzer, Dicte,Lars Danielsson, Bo Stief, ScotHenderson og mange, mangeflere…Butikken overtog Jan kort tidefter han i 1989 flyttede tilÅrhus fra et ellers sikkert jobpå virksomheden Arcodan ibarndomsbyen Sønderborg.Egentlig var det bare meningenhan skulle lave nogle reparationerfor ejeren af butikken Severin Guitar,men da denne ønskede at hellige sigguitarbygning og satte sin forretningtil salg, sprang Jan til. Butikkenkøbte Jan på sit glatte ansigt og denfik navnet Orkestergraven – stedethvor musikere mødes. Han besøgteherefter alle byens musikbutikker forat lave en positiv- og negativliste overhvad der fungerede mht. indretningog varesortiment. Det stod hurtigtklart for Jan, at det gjaldt om at gøre22 basunen • juni 2005

More magazines by this user
Similar magazines