Basunen som pdf

basunen.dk
  • No tags were found...

Basunen som pdf

Kreativitetens forumAf Robert Snider og Sebastian BuneChokoladefabriken i Klostergade eret nyt værested for kreativitetensudfoldelser. Et sted med åbnearme rettet mod alsidighedensaldersgrupper.Intro/koncert m. Loop TroopTorsdag d. 7. april spillede den svenskehiphop-gruppe Loop Troop (m. Dj Staticsom opvarmning) åbningskoncerten forChokoladefabrikens nye torsdagscafé.Det århusianske publikum var mødt frem istort tal og luften var fyldt med begejstring.Stemningen til koncerten var positiv, og dervar ingen tegn på ballade fra gæsternes side.For at sige det kort: En vellykket koncert medLoop Troop i højt humør. I starten var der endel skepsis omkring torsdagscaféen, da deter svært at få folk i byen en torsdag aften.Trods tvivlen er det blevet en succes blandtgæster såvel som kunstnere.Et interview med en af ”bagmændene”Michael Schlippé resulterede i et størreindblik i de tre unge initiativtageres liv påFabriken. Michael Schlippé, Kristoffer Carr-Saunders og Alexander Nitze har alle enfortid ved frontløberne, og har lavet mangeprojekter rundt omkring i Århus. De treunge fyre fik i tidernes morgen en idé, dadet gamle diskotek Fever blev sat til salg.De fik på en uge skabt konceptplan ogvisualisering af deres firma. Den oprindeligechokoladefabrik Elvirasminde blev bygget i1929, og har huset alt fra chokoladefabrik,jazzhuset Tagskægget til hårdt pumpendediskoteker. Drengene henter dog mestinspiration fra Tagskægget, da de ønsker envidtspændende aldersgruppe – alt fra 20 til70 år. Det er et sted hvor man kan få lov tilat være sig selv uden at skulle bedømmes afandre for at skille sig ud. Der lægges megetvægt på, at kreative mennesker får en fælleslegeplads at udfolde sig i/på.Rammerne på FabrikenMikael udtaler sig også om, hvor åbnede er overfor henvendelser og eventuelleidéer til kommende arrangementer, ogtilføjer at dette allerede har været tilfældet.Denne åbenhed sørger fyrene også for, atde ansatte har i sig. F.eks. vil de ved enansættelsessamtale lægge større vægt påden individuelles personlige udstråling endtidligere kvalifikationer. Alt i alt: God karma.Et andet mål for Chokoladefabriken er ogsåkontinuerligt at være spontan. Spontanitetenkom f.eks. til udtryk efter et arrangement,hvor gæsterne tidligt om morgenen, på vejhjem, fik en pose med et smurt rundstykkeog et påskeæg stukket i hånden.Projekter/forumFabrikken præsenterer både store og smånavne. I teorien har alle mulighed for at spillepå Fabrikken. Der er ingen faste rammerhvad angår navne, genrer eller events.Idéen er at de til sommer vil udvideåbningstiderne til om eftermiddagen, ogdermed åbne muligheder for musikereog kreative mennesker generelt. De trebagmænd ønsker at skabe et forum medforedrag, workshops, dans, og andrekunstneriske indslag. Formålet er, at manf.eks. vil kunne tage til en koncert fredagaften, og den efterfølgende dag tage på caféog møde de samme mennesker i afslappedeomgivelser. Dette kunne endda munde udi workshops, hvor kunstnere(n) vil være inærkontakt med gæsterne.Mere info om Chokoladefabriken:www.chokoladefabriken.dkHvad er det nulige at …….Tariffen er?Pr. 1. april 2004:Rytmisk : 1.408,50 kr.Underholdning : 1.563,75 kr.Koncert : 1.579,50 kr.Kørselsfradraget er?2004:”Det lille”0 - 24 km inkl. intet fradrag25 - 100 km inkl. 1,62 kr. pr. kmOver 100 km 0,81 kr. pr. km”Det store”De første 20.000 km 2,98 kr. pr. kmHerefter 1,62 kr. pr. kmOmregningssatsen er ?Pr. 1/1 2004: 163,30 kr.Omregningsfaktoren er?Assistenter ved symfoniorkestrene 1,44Teateroverenskomsten 1,44Musikskoleundervisning 1,48Aftenskoleundervisning 1,6Dagpengesatsen er ?Pr. 1/1 2004:Dagpenge max. 641 kr. pr. dag = 3.205kr. pr. ugeDimittendsats 526 kr. pr. dag = 2.630 kr.pr. ugeAlle de nævnte satser er ment som enhurtig huskeliste.Er du på nogen måde i tvivl så kontaktDMF.basunen • juni 200525

More magazines by this user
Similar magazines