Basunen som pdf

basunen.dk
  • No tags were found...

Basunen som pdf

Musikerhistorie fra ÅrhusAf Bjarne BrodtkorbJeg vil hermed fortælle om min tid i detmusiske liv, lige fra jeg begyndte at gå tilklaverundervisning hos Christian Filtenborgpå Skovfaldet 13 på Trøjborg i 1942. Detvar jo en kompetent herre, han var selvblevet undervist af denberømte koncertpianistVictor Schjøler.Jeg knoklede igennemScherney´s etuder ogJudex af Gounod. Det varikke den store succes, menjeg fik da lært noderne.Efter at have gået tilundervisning i et år, skullejeg deltage i en elevkoncerti Håndværkerforeningenden 11. april 1943, hvor jegskulle spille Norsk Reel.Jeg havde øvet mig meget,men ak, da dagen oprandt,lå jeg desværre med over40 i feber. For dem derhar bogen Musikerliv ihundrede år, kan man påside 110 se programmet,og at der er sat en fed streghen over mit navn. Der røgden debut.Optagelsesprøve til DMFEfter at have spillet en del år som amatør, gikdet jo op for én, at hvis man ville have mereat lave, så var man nødt til at melde sig ind iDansk Musiker Forbund. Det skete så i midtenaf 50´erne. Grunden til, at der gik så lang tid,skyldtes en meget svær optagelsesprøve,periode fik vi lov til at akkompagnere den tyskesangerinde Liselotte Malkowsky (kendt fraUngarnsudsendelserne) i Pallis Tivoli på dengamle Hammelbanegårds terræn. Hun boedemed sin mand på Hotel Royal, og vi hentedeførst noderne og senere fruen selv, og holdtprøve i ungdomsklubben Mejlens lokaler iAsylgade (nu HartvigSeedorffs Stræde).Det så vældigfornemt ud med denstore cremefarvedeMecedes- Benz forande gamle lokaler. Vihavde inden hendesankomst øvet en 5– 6 numre igennem,men da det kom tilstykket, så sang hunkun tre melodier. Viklarede opgaven, ogjeg har som et mindeén af noderne medhendes venlige hilsenpå. Efter denne turnévar jeg 1 år med pårestaurationsjob,men derefter daPaul fortsatterestaurationsvejen,måtte jeg ud og kiggeefter løse jobs.UndervisningEfter en del årmed kedsommeligundervisning, var jegså heldig at komme for tidligt og overhørteden sidste del af undervisningen af en elevder åbenbart var kommet længere end jeg,for han sad og spillede jazzklaver – efter ènnode og nogle mystiske tegn. Da han pakkedesammen, nåede jeg at se hvad bogen hed.Den hed Jazzpianisten af Vifred Kjær. Næstedag købte jeg den i en musikforretning iNørregade, og så gik jeg i gang med at studerebecifringssystemet. På danseskolen, havdevi en dygtig pianist – det var Poul Kaae. Jegsad som regel bag ham for at få nogle godetips, men nu syntes han, at jeg skulle gåned og danse, og så i stedet komme ud tilham i Læssøegade og blive undervist rigtig ibecifringslære.Øvning i gymnastiksalenDa jeg med tiden følte mig bedre rustet,fik jeg samlet en kvartet i min skole, FruLaursens Realskole i Hjelmsgade. Vi varto orkestre der en gang om ugen efterskoletid lånte gymnastiksalen, for her stodet gammelt opretstående klaver. Det andetorkester var startet af den senere kendte balog suppe/stegmusiker Max Michelsen medmusikernavnet Max Mich.Bjarne Brodtkorb, Jørgen Lumbye, Frede Lyngfeldt og Alex Hartmannmen senere da jeg gik op til prøve, kunne mankomme ind samlet i et orkester. Vi var femmand der spillede først en tango, og dernæsten engelsk vals, nemlig True Love i 3 forskelligetonarter. Vi fik at vide, at vi havde bestået,men pludselig kom der besked om, at én afdommerne også ville høre en rheinlænder. Detfik de så, men vores trompeter havde ingennode med, så han spillede efter klavernoden.Dommerne kunne godt høre, at det ikke varden originale toneart, men jeg forklarededem grunden, og fik også forklaret alt omhvilke tonarter vi andre spillede i. Så var detilfredse, og vi kunne nu kalde os professionellemusikere. En ny æra stod nu for døren.Paul Ramsings ShoworkesterI det følgende, vil jeg primært fortælle om demange forskellige, dygtige og sjove personerjeg har mødt igennem musikken, og det gælderkapelmestre, musikere og ikke mindst desolister jeg har fået lov til at akkompagnere.Den første tid som professionel musiker varmed Paul Ramsings show, der med 5 mandog sangerinde besøgte 60 forskellige kroerog koncertsale på Fyn og i Jylland i løbetaf ca. 7 mdr. På et tidspunkt midt i denneLeo MathisenFør ”Mejlen” flyttedetil Asylgade, lå deni Mejlgade skråtoverfor den gamle Politistation, og ikke langtherfra lå ”Funkisbar” i Kannikegade. Herspillede Leo Mathisen i slutningen af 52 ogi starten af 53. Når vi manglede nogle godeharmonier til en melodi vi var i gang med, såsmuttede jeg over til Leo og fik ham til skrivedem ned. Jeg fik et godt venskab med ham iden tid han var i Århus.Alex Hartmann og Record ShowDen første der gav mig chancen, var AlexHartmann der tog mig med i sit ”Record-show”.I lighed med det tidligere job, kørte vi ogsåland og rige rundt og lavede et show først, også dansemusik bagefter. På vores vej rundt ilandet mødte vi en del forskellige solister, somvi skulle akkompagnere. Vores besætning varlig det band Hartmann kom fra, nemlig Costerkvartetten.Besætningen var piano/vibrafon– guitar – bas – og endelig mester selv på 27forskellige instrumenter. Men undervejs rundthavde vi købt en lilletromme, som jeg trakteredenår guitaristen sang nogle Elvis sange. Denførste guitarist i orkestret, Viggo Bjerregaardgav mig i øvrigt et godt indblik i harmoniernesopbygning.28 basunen • juni 2005

More magazines by this user
Similar magazines