Københavns Madhus Årsrapport 2008

kbhmadhus.dk
  • No tags were found...

Københavns Madhus Årsrapport 2008

SIDE 3 · KØBENHAVNS MADHUS · ÅRSBERETNING 2008ForordVelkommen i Københavns MadhusAf formand for bestyrelsen Rasmus KjeldahlVi håber, du går herfra med en klar fornemmelse af, at her hos oshænger madoplevelser, faglig stolthed, sund økonomi og god ernæringsammen.Hvornår er et godt måltid ”godt nok”? I Københavns Madhus har vihøje ambitioner. Vi mener nemlig, at et måltid skal give noget til bådeøjne, næse og mund. Det skal passe til den, der spiser det. Og så skaldet skabe glæde.Mad er ikke baremad – det er endel af den omsorg,beboere, eleverog idrætsudøvereskal have, når deer i kontakt medoffentlige institutioner.Vores mål er atskabe varig forandringog forbedring af de offentlige måltider. I første omgang i de københavnskekøkkener og på længere sigt også andre steder i landet. Der erheldigvis rigtigt mange gode og engagerede ledere og medarbejdere iinstitutionerne, som er klar til at tage udfordringen op, og det er voresopgave at rådgive og støtte dem i at løfte udfordringen.Københavns Madhus skal være et samlingspunkt for nytækning, erfaring,viden og udvikling. Det realiserer vi gennem de mange kurser og uddannelsestilbud,de åbne debatarrangementer, de særlige udviklingsprojekterog ved hele tiden at markere os på den kostpolitiske dagsorden.Du kan på de kommende sider få nogle smagsprøver på, hvad KøbenhavnsMadhus har gjort og gør for at være en aktiv part i udviklingenaf en sund, økologisk offentlig madkultur, og hvis du bliver sulten efter!"#"$%&'(%)*%+%()"%)",%-.%///0&12!')2*30)&%"44"#%5")%',%#6(7"%,64%"(%'8%husets medarbejdere.Hvad skal Københavns Madhus?”Formålet med arbejdet i Københavns Madhus er at skabe ensund og livsglad spisekultur i det offentlige rum. KøbenhavnsMadhus skal være med til at sikre, at alle københavnere, der fårmad fra kommunen, får et sundt og velsmagende måltid af højkulinarisk kvalitet ­ hver gang.”

More magazines by this user
Similar magazines