klik her - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

dnog.dk

klik her - Dansk Neuro-Onkologisk Gruppe

DNORDansk Neuro Onkologisk RegisterSPECIFIKATION AF INDIKATORSÆTIndikatorer Side 1 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


INDIKATOR: IaIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeOverlevelse, generel Ia Andel patienter der er i live 1 år efteroperationsdato for alle patienter, hvor denhistologiske diagnose er GBM.50% ResultatPatient-univers(nævner)TællerBeregningsalgoritmeEkslusionskriterier,indgår ikke i vurderingaf datakomplethedDatakomplethedvurderes på følgendekriterier,UjusteretværdisættelseDatakomplethed,Statistisk analyse(1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose (gc_histdiagn__1_1).(2) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter for hvem dødsdato er > 365 dage efter forløbsstartNævner:gc_histdiagn__1_1 = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose ”GBM”)gc_kirdato__1_1 ≠ NULL (Operation udført)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodenTæller:Ikke (Exitstatus = ”Død”, ExitDATO < gc_kirdato__1_1 + 365), (dvs. ikke død inden for 365dage).NB. I tilfælde af flere indrapporterede operationer andvendes første operationsdato.Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Ingen operation, gc_kirdato__1_1 = NULL• Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgningsdato, ExitDATO ogopfølgningsstatus (død versus overlevende), ExitSTATUS)• Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens (ExitDATO


INDIKATOR: IbIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeOverlevelse, generel Ib Andel patienter der er i live 2 år efteroperationsdato for alle patienter, hvor denhistologiske diagnose er GBM.15% ResultatPatient-univers(nævner)TællerBeregningsalgoritmeEkslusionskriterier,indgår ikke i vurderingaf datakomplethedDatakomplethedvurderes på følgendekriterier,UjusteretværdisættelseDatakomplethed,Statistisk analyse1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose (gc_histdiagn__1_1).2) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter for hvem dødsdato er > 730 dage efter forløbsstartgc_histdiagn__1_1 = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose ”GBM”)gc_kirdato__1_1 ≠ NULL (Operation udført)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodenTæller:Ikke (Exitstatus = ”Død”, ExitDATO < gc_kirdato__1_1 + 730)NB. I tilfælde af flere indrapporterede operationer andvendes første operationsdato.Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Manglende operations dato, gc_kirdato__1_1• Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgningsdato, ExitDATO ogopfølgningsstatus (død versus overlevende), ExitSTATUS)• Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens (ExitDATO


INDIKATOR: IIIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypePostoperativ MRscanningIIAndel af patienter der har fået udførtpostoperativ MR scanning senest på 3.døgnet efter primær operation ud af allepatienter, hvor der er udført resektion og somhar kontrastopladende tumor (dvs. formodethøjgradsgliom) forud for resektion.90% ProcesPatient-univers(nævner)1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået et primært operativtindgreb, hvor der er udført resektion (ikke biopsi) og som har kontrastopladende tumor(dvs. formodet højgradsgliom) forud for resektion.2) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Tæller Alle patienter som har fået udført postoperativ MR scanning og MR scanningsdato er < 4dage efter operationsdatoBeregningsalgoritmeNævner:gc_histdiagn__1_1 = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013,M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513 (Gliom)gc_kirja__1_1 = 1 (Primært operativt indgreb)gc_kirtype__1_1 = ”AAB00” eller ”AAB10” (Resektion)gc_kirdato__1_1 ≠ NULL (Operation udført)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodengc_kontrastopl__1_1 = 1 (kontrastopladende tumor)Tæller:gc_mrpostop__1_1 = 1 (MR udført)gc_mrpostopdato__1_1 gc_mrpostopdato__1_1)• Manglende kontrastopladende tumor gc_kontrastopl__1_1 = 9 eller NULLData udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.Indikatorer Side 4 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


Statistisk analyseIndikatorer Side 5 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


INDIKATOR: IIIIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeOperatør kompetence III Andel operationer udført af eller superviseret(tilstede under hele proceduren) afspeciallæge i neurokirurgi ud af alleoperationer90% ProcesPatient-univers(nævner)TællerBeregningsalgoritmeEkslusionskriterier,indgår ikke i vurderingaf datakomplethedDatakomplethedvurderes påfølgendekriterier,UjusteretværdisættelseDatakomplethed,Statistisk analyse1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået operativt indgreb2) Operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter med operation som er udført af speciallæge eller under supervision af enspeciallæge.Nævner:gc_histdiagn__1_1 = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013,M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513 (Gliom)gc_kirdato__1_1 ≠ NULL (Operation udført)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodenTæller:gc_kirspeciallaege__1_1 = 1 (kirurg speciallæge) eller gc_kirsupervision__1_1 = 1(supervision af speciallæge)Data udelukkes for operationer såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Ingen operation gc_kirdato__1_1 = NULLData udelukkes for operationer såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Manglende diagnose gc_histdiagn__1_1 = NULL eller ”Tom streng”• Ikke muligt at værdisætte tæller pga. manglende operatør eller supervisionsstatus:gc_kirsupervision__1_1 ≠1 (Ja) og gc_kirspeciallaege__1_1 ≠ (Ja) og(gc_kirsupervision__1_1 ≠ (Nej) eller gc_kirspeciallaege__1_1 ≠ (Nej))Data udelukkes for operationer, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.Indikatorer Side 6 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


INDIKATOR: VIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeOverlevelse, operation V Andel patienter i live mere end 30 dage efterførste operationsdato ud af alle patienter, derhar gennemgået en operation90% ResultatPatient-univers (nævner)TællerBeregningsalgoritmeEkslusionskriterier,indgår ikke i vurdering afdatakomplethedDatakomplethed,Ujusteret værdisættelse1) Alle patienter med primær hjernetumor som har gennemgået operativt indgreb2) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter for hvem dødsdato er > 30 dage efter operationsdatoNævner:gc_histdiagn__1_1 = M93813, M93823, M93841, M93853, M94003, M94013,M94113, M94213, M94243, M94253, M94403, M94423, M94503 eller M94513 (Gliom)gc_kirdato__1_1 ≠ NULL (Operation udført)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodenTæller:Ikke (ExitSTATUS = 90 (død) og Exitdato < gc_kirdato + 30)NB. I tilfælde af flere indrapporterede operationer andvendes første operationsdato.Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Ingen operation gc_kirdato__1_1 = NULL• Ikke gliom gc_ histdiagn __1_1 ≠ M93813,…• Cpr-nr. forefindes ikke i CPR-registret (Manglende opfølgningsdato, ExitDATO ogopfølgningsstatus (død versus overlevende), ExitSTATUS)• Beregning af negativ observationstid p.g.a. data-inkonsistens (gc_kirdato__1_1 >ExitDATO)• Opfølgningstid er under 30 dage: Exitdato < gc_kirdato + 30Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Manglende diagnose gc_dx__1_1 = NULLDatakomplethed,Statistisk analyseData udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.Indikatorer Side 8 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


INDIKATOR: VIaIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeStrålebehandling,planlagtVIaAndel af patienter der påbegynder fokalhøjdosis strålebehandling ud af allepatienter, der har gennemgået et operativtindgreb (resektion eller biopsi), hvor denhistologiske diagnose er GBM.80% ResultatPatient-univers (nævner)TællerBeregningsalgoritmeEkslusionskriterier,indgår ikke i vurdering afdatakomplethedDatakomplethed,Ujusteret værdisættelseDatakomplethed,Statistisk analyse1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose (gc_histdiagn__1_1) som hargennemgået et operativt indgreb.2) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter der påbegynder konform strålebehandling og hvor planlagt dosis er>59Gy.Nævner:gc_histdiagn__1_1 = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose ”GBM”)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodenTæller:gc_rttype_start__1_1 = 1 (konform strålebehandling)gc_rttotaldosis_start__1_1 > 59 (Gy, planlagt høj strålebehandling)gc_rtstartdato__1_1 ≠ NULL (Strålebehandling påbegyndes)NB. I tilfælde af flere indrapporterede operationer andvendes første operationsdato.Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Histologisk diagnose er ikke GBM gc_histdiagn__1_1 ≠ M94403, M94413 ellerM94423• Ingen operation gc_kirdato__1_1 = NULLData udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Manglende histologisk diagnose gc_histdiagn__1_1 = NULL• Manglende type eller planlagt dosis: gc_rttype_start__1_1 = 9 eller NULL ellergc_rttotaldosis_start__1_1 = NULL, hvis strålebehandling er påbegyndtgc_rtstartdato__1_1 ≠ NULLData udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.Indikatorer Side 9 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


INDIKATOR: VIbIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeStrålebehandling,gennemførtVIbAndel af patienter der gennemfører fokalhøjdosis strålebehandling som planlagt udaf alle patienter, der påbegynder dennebehandling, og hvor den histologiskediagnose er GBM.90% ResultatPatient-univers (nævner)TællerBeregningsalgoritme1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose (gc_histdiagn__1_1).2) Alle patienter som påbegynder strålebehandling og planlagt dosis er >59 Gy3) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter der gennemfører højdosis konform strålebehandling.Som anført under tællerNævner:gc_histdiagn__1_1 = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose ”GBM”)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodengc_rttotaldosis_start__1_1 > 59 (Gy, planlagt høj dosis)gc_rttype_start__1_1 = 1 (konform strålebehandling)gc_rtstartdato__1_1 ≠ NULLTæller:gc_rtslutdato__1_1 ≠ NULLgc_rtbehlstatus__1_1 = 10 (Behandling gennemført som planlagt)NB. I tilfælde af flere indrapporterede operationer andvendes første operationsdato.Ekslusionskriterier,indgår ikke i vurdering afdatakomplethedData udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Histologisk diagnose er ikke GBM, gc_histdiagn__1_1 ≠ M94403, M94413 ellerM94423• Ingen operation gc_kirdato__1_1 = NULL• Ingen stålebehandling påbeyndt gc_rtstartdato__1_1 = NULL• Ikke højdosis gc_rttotaldosis_start__1_1


Statistisk analyseIndikatorer Side 11 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


INDIKATOR: VIIaIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeKemoterapi, planlagt VIIa Andel af patienter der påbegynderkonkomitant kemoterapi med temozolomidunder højdosis strålebehandling ud af allepatienter, der har gennemgået et operativtindgreb (resektion eller biopsi), hvor denhistologiske diagnose er GBM.80% ResultatPatient-univers(nævner)TællerBeregningsalgoritmeEkslusionskriterier,indgår ikke i vurderingaf datakomplethedDatakomplethed,UjusteretværdisættelseDatakomplethed,Statistisk analyse1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose (gc_histdiagn__1_1).2) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter der påbegynder konkomitant kemoterapi med TMZ.Som anført under tællerNævner:gc_kirdato__1_1 ≠ NULL (operativt indgreb)gc_kirdato__1_1 indenfor opgørelsesperiodengc_histdiagn__1_1 = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose ”GBM”)Tællergc_rtstartdato__1_1 ≠ NULL (Starter strålebehandling)gc_rttotaldosis_start__1_1 > 59 (Gy, planlagt høj dosis)gc_kemostart__1_1 ≠ NULL (Starter kemobehandling)gc_kemotype__1_1 = 2 (konkomitant)gc_kemostof__1_1 = 1 (TMZ)NB. I tilfælde af flere indrapporterede operationer andvendes første operationsdato.Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Histologisk diagnose er ikke GBM gc_histdiagn__1_1 ≠ M94403, M94413 eller M94423• Ingen operation gc_kirdato__1_1Data udelukkes for patienter såfremt mindst ét af følgende punkter er gældende:• Manglende histologisk diagnose gc_histdiagn__1_1 = NULL• Manglende planlagt kemoterapi gc_kemotype__1_1 = 9 eller NULL eller manglendestof gc_kemostof__1_1 = 9 eller NULL såfremt kemoterapi påbegyndesgc_kemostart__1_1≠NULL• Manglende RT dosis gc_rttotaldosis_start__1_1 = NULL, såfremt stråleterapipåbegyndes gc_rtstartdato__1_1 ≠NULLData udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.Indikatorer Side 12 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013


INDIKATOR: VIIbIndikatorgruppe Nummer Beskrivelse Tærskelværdi TypeKemoterapi, gennemført VIIb Andel af patienter der gennemførerkonkomitant kemoterapi med temozolomidsom planlagt under højdosis strålebehandlingud af alle patienter, der påbegynder dennebehandling, og hvor den histologiskediagnose er GBM.85% ResultatPatient-univers (nævner)TællerBeregningsalgoritmeEkslusionskriterier,indgår ikke i vurdering afdatakomplethedDatakomplethedvurderes på følgendekriterier,Ujusteret værdisættelse1) Alle patienter med GBM i henhold til histologisk diagnose (gc_histdiagn__1_1).2) Alle patienter som tilbydes konkomitant kemoterapi under højdosis strålebehandling3) Første operationsdato indenfor opgørelsesperioden.Alle patienter der gennemfører konkomitant kemoterapi med TMZ.Nævner:gc_histdiagn__1_1 = M94403, M94413 eller M94423 (Histologisk diagnose ”GBM”)gc_rttotal_start__1_1 > 59 (Gy, planlagt høj dosis)gc_kemostart__1_1 ≠ NULLgc_kemotype__1_1 = 2 (konkomitant)gc_kemostof__1_1 = 1 (TMZ)gc_rtstart__1_1


• Manglende RT dosis gc_rttotaldosis_start__1_1 = NULLDatakomplethed,Statistisk analyseData udelukkes for patienter, som udgår fra værdisættelsen af den ujusterede indikator.Indikatorer Side 14 af 14Dansk Neuro Onkologisk Register version 17-05-2013

More magazines by this user
Similar magazines