Elektrikeruddannelsen - information til praktikvirksomheder - Tekniq.dk

evu.dk
  • No tags were found...

Elektrikeruddannelsen - information til praktikvirksomheder - Tekniq.dk

ElektrikeruddannelsenDen 1. juli 2008 trådte bekendtgørelsen om uddannelserne iden erhvervsfaglige fællesindgang Strøm, styring og it i kraftog dermed en tilpasset og tidssvarende elektrikeruddannelse.Med den nye elektrikeruddannelse vil branchen stå stærktog kunne imødekomme den teknologiske udvikling samt denstigende fokusering på anvendelsen af vores energiressourcer.Elektrikeruddannelsen har fem specialer- Installationsteknik- Styrings- og reguleringsteknik- Kommunikationsteknik- Bygningsautomatik- ElmontørUddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioderi virksomheden og undervisning på en erhvervsskole.Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb medet antal skoleperioder. Grundforløbet (GF) og den efterfølgendepraktikperiode, er fælles for alle specialer.”Uanset speciale er det i den første del afuddannelsen, at eleven lærer de ting, somalle elektrikere har brug for at kunne”Fælles for alle elektrikere - uanset specialer er, at eleven lærerat udføre både stærk- og svagstrømsinstallationer i boliger ogmindre erhvervsvirksomheder, som tilsluttes til forsyningsnettet.Eleven lærer også om vekselstrømsmotorer, og hvordan de skaltilsluttes, og i den forbindelse at opbygge en mindre relæstyring.Eleven kan installere kabling til kommunikationsnetværk ihenhold til gældende standarder.Eleven lærer at dimensionere en installation efter gældendelove og regler og kan også kvalitetssikre sit arbejde, dels ved atudarbejde den krævede dokumentation (tegninger – lister m.v.),og dels i form af afprøvning af installationen, inden den tagesi brug. Derudover lærer eleven at begå sig sikkert på arbejdspladsen,hvor elsikkerhed og livreddende førstehjælp er i fokus.Elektrikeruddannelsens 5 specialerUddannelsens opbygningGF H1 H2 H3 H4Installationsteknik:4 år8 uger 7 uger 8 ugerStyrings- og reguleringsteknik:4 ½ år10 uger 8 uger10 ugerKommunikationsteknik:4 ½ år10 uger 8 uger10 ugerBygningsautomatik:4 år10 uger 8 uger 7 uger 8 ugerElmontør:2 ½ år20 uger 9 uger10 uger1. år 2. år 3. år 4. år 5. årEleven kan begyndeuddannelsen i praktiki virksomheden ellerpå grundforløbet (GF)på erhvervsskolenPraktik i virksomhedenDer arbejdes med lys- ogkraftinstallationer iboliger og erhvervPraktik i virksomhedeni henhold til specialeretningAlle farvede felter er skoleperioderpå erhvervsskolenValgfri specialefag(2 uger), der gennemføresi perioden mellem1. og 4. hovedforløbElektrikeruddannelsen2


Elektriker med speciale i installationsteknikUddannelsens opbygning og indholdPRAKTIK I VIRKSOMHEDENSKOLEPERIODEREfter grundforløb (GF)- Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samttele- og datainstallationer- Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstandeog motorer- Foretage målinger i forbindelse med eftersyn ogafprøvning før idriftsætning af elinstallation1. årGFGrundforløb (GF), 20 uger- Kvalitetssikring + love og regler- Dimensionere enkle elinstallationer- Anvende kabler, ledninger og komponenter- Motorinstallation med relæstyring- Lys - og kraftinstallationer- Mindre tele- og datainstallationer- DiagramforståelseEfter 1. hovedforløb (H1)- Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer- Tilslutte 1- og 3- fasede brugsgenstande og motorer- Anvende håndværktøj, stiger, værnemidler og rulleogbukkestilladser- Idrifsætte elinstallationer2. årH11. hovedforløb (H1), 10 uger- Kvalitetssikring + love og regler- Dimensionere lys- og kraftinstallationer samt mindretavler og motorinstallationer- Ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparererelæstyringer- Udføre varmt arbejde- Måleteknik og fejlfinding- Potentialudligning og jordingEfter 2. hovedforløb (H2)- L-AUS arbejde (under vejledning)- Kvalitetskontrol efter planer- Udføre tele- og datainstallationer- Installere komponenter til styring og regulering afbelysningsanlæg- Foretage målinger i forbindelse med eftersyn ogafprøvning før idriftsætning af elinstallationH22. hovedforløb (H2), 8 uger- Elsikkerhed- Netværksteknik- Kvalitetssikring + love og regler- Måleteknik og fejlfinding- Lystekniske begreber, lyskilder, fasekompensering og kravtil belysning- Styre og regulere belysningsanlægEfter 3. hovedforløb (H3)- Montere automatiske anlæg på maskiner- Programmere og indkøre PLC-styringer til mindreautomatiske anlæg- Fejlfinde, reparere og vedligeholde automatiske anlæg3. årH33. hovedforløb (H3), 7 uger- Kvalitetssikring + love og regler- EMC, støj og støjdæmpning- Automatiseringsprincipper- Kombinatorisk og sekventiel PLC-teknik- Montere automatiske anlæg- Montere, programmere og indkøre PLC-styringerEfter 4. hovedforløb (H4)- Kvalitetskontrol efter planer- Installere, montere og programmere centralt styredeIBI-systemer- Installere netværk i boliger til pc, telefon og radio/tv- Vejlede kunden i valg af energioptimale løsninger tillys-, varme- og ventilation- Foretage målinger i forbindelse med eftersyn ogafprøvning4. årH44. hovedforløb (H4), 8 uger- Kvalitetssikring- Love og regler- Installere og programmere centrale IBI-systemer medalarm og adgangskontrol- Netværk i boliger til pc, telefon og radio/tv- Energiteknik samt miljøkrav til køle-, varme- ogventilationsanlæg- SvendeprøveEleven kan begyndeuddannelsen i praktiki virksomheden ellerpå grundforløbet (GF)på erhvervsskolenPraktik i virksomhedenDer arbejdes med lys- ogkraftinstallationer iboliger og erhvervPraktik i virksomhedeni henhold til specialeretningDe farvede felter er skoleperioderpå erhvervsskolenValgfri specialefag(2 uger), der gennemføresi perioden mellem1. og 4. hovedforløb5Elektrikeruddannelsen


Styrings- og reguleringsteknik- industriens specialeEn elektriker med speciale i styrings- og reguleringsteknikarbejder typisk i industrivirksomheder med automatiske anlæg.Elektrikeren installerer, programmerer og vedligeholder styringerog reguleringer på anlæggene.I specialet er der lagt vægt på Maskindirektivet og EN 60204-1, energioptimering, dataopsamling og databehandling samtindustrielle bussystemer, netværk og opkobling til administrativesystemer.Samlet uddannelsesforløb på 4½ årUddannelsen til elektriker med speciale i styrings- og reguleringsteknikhar et samlet forløb på 4 ½ år, hvoraf de 60 uger erpå en erhvervsskole.Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløbmed fire skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrigespecialer på elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger.I hovedforløbet er 1. skoleperiode (H1) fælles med de øvrigespecialer på elektrikeruddannelsen. I de følgende skoleophold2., 3. og 4. skoleperiode (H2, H3, H4) bliver lærlingen specialiseretnetop inden for styrings- og reguleringsområdet.Elektrikeruddannelsen6


Kommunikationsteknik- sætter fokus på tele og dataEn elektrikeruddannelse med speciale i kommunikationsteknikdækker al digital kommunikation.En medarbejder med dette speciale kan installere triple playløsninger (tele, data og radio/tv) i moderne produktions- ogservicevirksomheder samt i private hjem.Medarbejderen har desuden kompetence til at konfigurere ogfejlrette på større kommunikationsnetværk samt arbejde medprogrammeringssprog og sikkerhed.Samlet uddannelsesforløb på 4½ årUddannelsen til elektriker med speciale i kommunikationsteknikhar et samlet forløb på 4 ½ år, hvoraf de 60 uger er på enerhvervsskole.Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb medfire skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrige specialerpå elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger.I hovedforløbet er 1. skoleperiode (H1) fælles med de øvrigespecialer på elektrikeruddannelsen. I de følgende skoleophold2., 3. og 4. skoleperiode (H2, H3, H4) bliver lærlingen specialiseretnetop inden for kommunikationsteknikområdet.Elektrikeruddannelsen8


Elektriker med speciale i kommunikationsteknikUddannelsens opbygning og indholdPRAKTIK I VIRKSOMHEDENSKOLEPERIODEREfter grundforløb (GF)- Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samttele- og datainstallationer- Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstandeog motorer- Foretage målinger i forbindelse med eftersyn ogafprøvning før idriftsætning af elinstallationEfter 1. hovedforløb (H1)- Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer- Tilslutte 1- og 3- fasede brugsgenstande og motorer- Anvende håndværktøj, stiger, værnemidler og rulleogbukkestilladser- Idrifsætte elinstallationerEfter 2. hovedforløb (H2)- L-AUS arbejde (under vejledning)- Kvalitetskontrol efter planer- Udføre tele- og datainstallationer- Projektere netværk med fiber, kobber og trådløs teknologi- Opsætte Peer-til-Peer net- Fejlfinde på fiberinstallationer- Idriftsætte elinstallationerEfter 3. hovedforløb (H3)- Installere og konfigurere komplet flerbrugeranlæg- Installation og konfiguration af triple-play-løsninger- Fejlfinde samt fejlrette på flerbruger teleanlæg- Foretage målinger i forbindelse med afprøvningEfter 4. hovedforløb (H4)- Kvalitetskontrol efter planer- Installere samt vedligeholde sikkerhedssystemer tilbeskyttelse af data- Installere større netværk med aktive komponenter- Foretage målinger i forbindelse med afprøvning afnetværk- Udarbejde dokumentation1. år2. år3. år4. årGFH1H2H3H4Grundforløb (GF), 20 uger- Kvalitetssikring + love og regler- Dimensionere enkle elinstallationer- Anvende kabler, ledninger og komponenter- Motorinstallation med relæstyring- Lys - og kraftinstallationer- Mindre tele- og datainstallationer- Diagramforståelse1. hovedforløb (H1), 10 uger- Kvalitetssikring + love og regler- Dimensionere lys- og kraftinstallationer samt mindretavler og motorinstallationer- Ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparererelæstyringer- Udføre varmt arbejde- Måleteknik og fejlfinding- Potentialudligning og jording2. hovedforløb (H2), 10 uger- Elsikkerhed- Netværksteknik- Kvalitetssikring + love og regler- Måleteknik og fejlfinding- Datatekniske begreber, operativsystemer- Opsætte Peer-til-Peer net3. hovedforløb (H3), 8 uger- Kvalitetssikring + love og regler- EMC, støj og støjdæmpning- Telesektorens struktur og teletjenester- Installere og konfigurere flerbruger teleanlæg, trådløseenheder- Installere triple-play-løsninger- Målinger ved fejlsøgning4. hovedforløb (H4), 10 uger- Tjenesteudbydernes produkter, Quality of Service- Opsætning af switche og routere- Installere sikkerhedssystemer til beskyttelse af data- Anvende clientserver-netværk, login script og opretteVPN-forbindelser- Svendeprøve5. årEleven kan begyndeuddannelsen i praktiki virksomheden ellerpå grundforløbet (GF)på erhvervsskolenPraktik i virksomhedenDer arbejdes med lys- ogkraftinstallationer iboliger og erhvervPraktik i virksomhedeni henhold til specialeretningDe farvede felter er skoleperioderpå erhvervsskolenValgfri specialefag(2 uger), der gennemføresi perioden mellem1. og 4. hovedforløb9Elektrikeruddannelsen


Bygningsautomatik- et speciale på elektrikeruddannelsen, der samlerde tekniske installationer i byggerierElektrikere med speciale i bygningsautomatik dækker områderneIBI (Intelligente Bygningsinstallationer), CTS-anlæg(Central Tilstandskontrol og -Styring) og Sikring.De har den fulde kompetence til at installere, programmere,integrere og servicere de eltekniske installationssystemer,som udføres i intelligente byggerier.Samlet uddannelsesforløb på 4 årUddannelsen til elektriker med speciale i bygningsautomatikhar et samlet forløb på 4 år, hvoraf de 55 uger er på enerhvervsskole.Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløbmed fire skoleperioder. Grundforløbet er fælles med de øvrigespecialer på elektrikeruddannelsen og varer normalt 20 uger.I hovedforløbet er 1. skoleperiode (H1) fælles med de øvrigespecialer på elektrikeruddannelsen. I de følgende skoleophold2., 3. og 4. skoleperiode (H2, H3, H4) bliver lærlingen specialiseretnetop inden for bygningsautomatikområdet.Elektrikeruddannelsen10


Elektriker med speciale i bygningsautomatikUddannelsens opbygning og indholdPRAKTIK I VIRKSOMHEDENSKOLEPERIODEREfter grundforløb (GF)- Under vejledning udføre lys- og kraftinstallationer samttele- og datainstallationer- Under vejledning tilslutte 1- og 3-fasede brugsgenstandeog motorer- Foretage målinger i forbindelse med eftersyn ogafprøvning før idriftsætning af elinstallation1. årGFGrundforløb (GF), 20 uger- Kvalitetssikring + love og regler- Dimensionere enkle elinstallationer- Anvende kabler, ledninger og komponenter- Motorinstallation med relæstyring- Lys - og kraftinstallationer- Mindre tele- og datainstallationer- DiagramforståelseEfter 1. hovedforløb (H1)- Udføre lys- og kraftinstallationer samt tele- og datainstallationer- Tilslutte 1- og 3- fasede brugsgenstande og motorer- Anvende håndværktøj, stiger, værnemidler og rulleogbukkestilladser- Idrifsætte elinstallationer2. årH11. hovedforløb (H1), 10 uger- Kvalitetssikring + love og regler- Dimensionere lys- og kraftinstallationer samt mindretavler og motorinstallationer- Ud fra dokumentation opbygge, fejlfinde og reparererelæstyringer- Udføre varmt arbejde- Måleteknik og fejlfinding- Potentialudligning og jordingEfter 2. hovedforløb (H2)- L-AUS arbejde (under vejledning)- Kvalitetskontrol efter planer- Udføre tele- og datainstallationer- Installere, montere og programmere centralt styredeIBI-anlæg- Installere netværk i boliger til pc, telefon og radio/tv- Idriftsætte elinstallationerH22. hovedforløb (H2), 8 uger- Elsikkerhed- Netværksteknik- Kvalitetssikring + love og regler- Måleteknik og fejlfinding- Installere og programmere centrale IBI-systemer medalarm og adgangskontrol- Netværk i boliger til PC, telefon og radio/tvEfter 3. hovedforløb (H3)- Installere, montere, programmere og fejlfinde påHVAC-anlæg (Varme, Køle, Ventilation)- Installere, fejlfinde, rådgive og udføre service påAIA-anlæg- Udfærdige anlægsdokumentation3. årH33. hovedforløb (H3), 7 uger- Kvalitetssikring + love og regler- EMC, støj og støjdæmpning- Installere, montere, programmere på HVAC-anlæg(Varme, Køle, Ventilation)- Installere, fejlfinde, rådgive og udføre service på AIAanlæg- Udfærdige dokumentation på mindre sikringsanlægEfter 4. hovedforløb (H4)- Kvalitetskontrol efter planer- Installere CTS-anlæg- Installere adgangskontrol- og brandalarmanlæg- Installere og programmere decentrale IBI-anlæg tilstørre bygninger4. årH44. hovedforløb (H4), 8 uger- Installere, programmere og afprøve HVAC-anlæg (CTS)- Energioptimere belysnings- og HVAC-anlæg- Installere, afprøve og fejlrette på adgangskontrol- samtbrandalarmanlæg- Installere decentrale IBI-anlæg- Integration og dataopsamling (BMS)- SvendeprøveEleven kan begyndeuddannelsen i praktiki virksomheden ellerpå grundforløbet (GF)på erhvervsskolenPraktik i virksomhedenDer arbejdes med lys- ogkraftinstallationer iboliger og erhvervPraktik i virksomhedeni henhold til specialeretningDe farvede felter er skoleperioderpå erhvervsskolenValgfri specialefag(2 uger), der gennemføresi perioden mellem1. og 4. hovedforløb11Elektrikeruddannelsen


Mere information om elektrikeruddannelsenHvis du har flere spørgsmål, end du kan finde svar på her, kan du kontakte EVU på tlf. 36 72 64 00eller besøge hjemmesiden www.evu.dk.Du kan også få mere at vide om elektrikeruddannelsen, hvis du kontakter en erhvervsskole i ditnærområde.Her er nogle nyttige hjemmesideadresser, hvis du vil vide mere om elektrikerfaget:- www.tekniq.dk TEKNIQ - Installatørernes Organisation- www.def.dk Dansk El-Forbund, elektrikernes fagforening- www.evu.dk EVU, El- og Vvs- branchens Uddannelsessekretariat- www.blivelektriker.nu Information om elektrikeruddannelsen- www.praktikpladsen.dk Undervisningsministeriets internetmødested for elever og virksomhederinden for erhvervsuddannelserneInformation til praktikvirksomhederUdgivet af EVUHøjnæsvej 71, 2610 RødovreTlf.: 36 72 64 00Fax.: 36 72 64 33E-mail: evu@evu.dkwww.evu.dkTekst: EVUOmslag: EVUTryk: trykteam svendborg a/sOplag: 3.000Udgivet maj 2009Elektrikeruddannelsen14


EVUEl- og Vvs-branchens UddannelsessekretariatHøjnæsvej 712610 RødovreTlf.:Fax:Web:Mail:3672 64003672 6433www.evu.dkevu@evu.dk

More magazines by this user
Similar magazines