Elektrikeruddannelsen - information til praktikvirksomheder - Tekniq.dk

evu.dk
  • No tags were found...

Elektrikeruddannelsen - information til praktikvirksomheder - Tekniq.dk

ElektrikeruddannelsenDen 1. juli 2008 trådte bekendtgørelsen om uddannelserne iden erhvervsfaglige fællesindgang Strøm, styring og it i kraftog dermed en tilpasset og tidssvarende elektrikeruddannelse.Med den nye elektrikeruddannelse vil branchen stå stærktog kunne imødekomme den teknologiske udvikling samt denstigende fokusering på anvendelsen af vores energiressourcer.Elektrikeruddannelsen har fem specialer- Installationsteknik- Styrings- og reguleringsteknik- Kommunikationsteknik- Bygningsautomatik- ElmontørUddannelsesforløbet for alle specialer veksler mellem praktikperioderi virksomheden og undervisning på en erhvervsskole.Skoleopholdene er delt i et grundforløb og et hovedforløb medet antal skoleperioder. Grundforløbet (GF) og den efterfølgendepraktikperiode, er fælles for alle specialer.”Uanset speciale er det i den første del afuddannelsen, at eleven lærer de ting, somalle elektrikere har brug for at kunne”Fælles for alle elektrikere - uanset specialer er, at eleven lærerat udføre både stærk- og svagstrømsinstallationer i boliger ogmindre erhvervsvirksomheder, som tilsluttes til forsyningsnettet.Eleven lærer også om vekselstrømsmotorer, og hvordan de skaltilsluttes, og i den forbindelse at opbygge en mindre relæstyring.Eleven kan installere kabling til kommunikationsnetværk ihenhold til gældende standarder.Eleven lærer at dimensionere en installation efter gældendelove og regler og kan også kvalitetssikre sit arbejde, dels ved atudarbejde den krævede dokumentation (tegninger – lister m.v.),og dels i form af afprøvning af installationen, inden den tagesi brug. Derudover lærer eleven at begå sig sikkert på arbejdspladsen,hvor elsikkerhed og livreddende førstehjælp er i fokus.Elektrikeruddannelsens 5 specialerUddannelsens opbygningGF H1 H2 H3 H4Installationsteknik:4 år8 uger 7 uger 8 ugerStyrings- og reguleringsteknik:4 ½ år10 uger 8 uger10 ugerKommunikationsteknik:4 ½ år10 uger 8 uger10 ugerBygningsautomatik:4 år10 uger 8 uger 7 uger 8 ugerElmontør:2 ½ år20 uger 9 uger10 uger1. år 2. år 3. år 4. år 5. årEleven kan begyndeuddannelsen i praktiki virksomheden ellerpå grundforløbet (GF)på erhvervsskolenPraktik i virksomhedenDer arbejdes med lys- ogkraftinstallationer iboliger og erhvervPraktik i virksomhedeni henhold til specialeretningAlle farvede felter er skoleperioderpå erhvervsskolenValgfri specialefag(2 uger), der gennemføresi perioden mellem1. og 4. hovedforløbElektrikeruddannelsen2

More magazines by this user
Similar magazines