reserven - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

roid.dk

reserven - Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark

Danske Dilemmaer 2009

er titlen på HPRD´s 2. Kursus i Humanitær Folkeret

LØRDAG D. 25. APRIL 2009 KL. 0830-1700

i Auditoriet, Bygning 31, på Ryes Kaserne i Fredericia

- Hvilke konventioner skal udsendte danske enheder respektere?

- Hvordan behandler man en fjende eller pirater, der overgiver sig?

- Hvilken uddannelse i Humanitær Folkeret modtager danske soldater?

- Er konventionerne medtaget i de danske ”Rules of Engagement”(ROE)?

- Bremser de danske ROE kampen imod f.eks. Taleban?

- Hvilken uddannelse gennemfører Dansk Røde Kors i og med Forsvaret?

- Hvordan håndterer man som militær chef de dilemmaer, som førere og

soldater står over for ”på jorden”?

Mød op og få svar på disse og andre relevante spørgsmål om Humanitær

Folkeret! På talerlisten har vi bl.a. en minister, højtstående officerer, juridiske

eksperter, erfarne soldater samt journalist Kim Hundevadt, forfatter til den

aktuelle bog ”I morgen angriber vi igen”. Programmet kan ses på www.hprd.

dk fra fredag d. 20. februar 2009.

Formålet med kurset er – med baggrund i Humanitær Folkeret – at

beskrive de dilemmaer, som udsendte danske soldater står over for til daglig,

og at søge løsninger og svar. Kurset arrangeres på vegne af Forsvarskommandoen

af HPRD´s Arbejdsgruppe Humanitær Folkeret

http://www.hprd.dk/Organisation/Udvalg/AG%20HUMFOL.aspx i samarbejde

med Lillebæltskredsen.

Alle fastansatte og reservepersonel under Forsvarsministeriets område

inviteres til at deltage og modtager aflønning/indkommandering. Efter

tilmelding vil du modtage en CD-rom med frivilligt undervisningsmateriale

og test. Spørgsmål til kurset kan rettes til medlem af HPRD´s AG HUMFOL,

KN-R Thomas Hauge Berg til e-mail t1@pc.dk og tlf. 28 71 78 17.

Tilmelding sendes

til mail@hprd.dk

senest tirsdag

d. 14. april 2009.

ReseRven 1/2009

Foto: Søværnets Operative Kommando

Boarding team fra det danske krigsskib ”Absalon”

i aktion i Aden-bugten 2008.

Forsiden

CBRN køretøj.

Se omstående artikel om CBRN

Defense Orientation Course

Foto: HPRD

Indhold

Hans Kongelige Højhed Prins Joachims

nytårshilsen 3

CBRN Defence Orientation Course

– NATO School i Oberammergau 5

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 6

Der er en klar rolle for personel af

reserven til at støtte og deltage i

Forsvarets mange aktiviteter 8

Krig og Medier 10

Kandidater til valg til HPRD bestyrelse 11

Årsberetning 2008 12

Forsvarskommandoens

Feltsportskursus 2009 15

Internationale kurser 16

SSR: Særlig Støtte og Rekognoscering 20

Boganmeldelser 21

Tre generaler vil gå

Nijmegen-marchen til sommer 21

Conduct after Capture –

Uddannelse for livet! 22

V. Winter International

Multi-Shooting Competition

for The Defence Ministry Cup 24

Nyt fra HPRD kredse 25

More magazines by this user
Similar magazines