20849_Reserven 1_08 - Hovedorganisationen for Personel af ...

roid.dk

20849_Reserven 1_08 - Hovedorganisationen for Personel af ...

Fransk medaljeoverrækkelse

til danske officerer

Under en medaljeoverrækkelsesceremoni

den 18. december 2007 i den

franske ambassades saloner, overrakte

den franske brigadegeneral Eric Arnaud

det franske forsvars fortjenstmedalje

til ni danske officerer for at have

udmærket sig i det fransk-danske

samarbejde inden for rammerne af

KFOR i Kosovo.

Oberstløjtnant af reserven Povl

Høyer modtog fortjenstmedaljen i

guld.

8 RESERVEN 1/2008

Ceremonien blev overværet af den

franske ambassadør, Bérengère Quincys

og chefen for Hærens Operative

Kommando, generalmajor Poul

Kiærskou.

Siden 1999 har en dansk bataljon

været indsat i Task Force Nords vanskelige

zone i Mitrovica, som er under

de franske styrkers kommando. Dette

samarbejde har varet i næsten ni år og

er blevet et symbol på fransk-danske

militære relationer.

Oberstløjtnant af reserven Povl Høyer

Øvelse Arrcade Fusion 2007

AF SENIORSERGENT AF RESERVEN BJARNE ASKHOLM

I dagene 5-16. november 2007 gennemførtes

een af de større øvelser i

flere år med dansk deltagelse. Dette

som et led i en længere øvelse forud

for Danske Divisions stabs deltagelse

på NRF 14 (Nato Reaction Force nr.

14) fra januar 2010 og et halvt år frem

med mulighed for aktivering og udsendelse

af hele Divisionsstaben til en

igangværende eller ny mission.

Den primære øvelsestager var HQ

Arrcen (Headquarter Allied Rapid

Reaction Corps) med hovedkvarter i

Mønchen Gladbach og engelsk ledet.

DDIV var i den henseende alene

sekundær øvelsestager.

Stedet var Sennelager – en temmelig

stor skydelejr / øvelsesplads nær

Bielefeldt sydvest for Harzen – et

pænt stykke nede i Tyskland.

HQ var placeret i en kæmpe teltlejr

langt ude i en øde og mørk skov, hvor

lysdisciplinen herskede i meget stort

omfang. Britterne havde opstillet HQ i

telte samt underbringelse i telte til

ca. 500 m/k i staben + hjælpere.

HQ DDIV var placeret i en lille gammel

skydelejr (tidligere ungdomslejr

før 2. verdenskrig) - Staumühle ca. 10

km derfra indkvarteret i faste lokaliteter

på 10 mands stuer. HQ var opsat

med KSN-vogne i en god og hensigtsmæssig

opstilling, og skulle fungere

med indspil til HQ Arrcen. DDIV deltog

med godt 300 i HQ incl. hjælpere.

For at styre øvelsen var der også

opstillet en LOCON og HICON på

Normandy Barracks, en god stor og

veletableret engelsk kaserne siden

krigen. Et helt britisk samfund, som så

blev fyldt op med øvelsestagere over

et par uger. Alene LOCON var bemandet

med 1.300 m/k fra mange forskellige

lande, heraf ca. 50 danske LOCON

personel.

Alene det at deltage i en sådan

øvelse efter flere års "fravær" / mangel

på sådanne aktiviteter og en delvis

feltmæssig deltagelse over mere end 5

dage – det var jo herligt for en gammel

reservemand. Det var også

udtrykket for de mange OF-R og BM-

R som jeg mødte og hilste på under

øvelsen. Uden at have et eksakt tal

var der ganske meget personel af

reserven der deltog i øvelsen.

Baglandet fungerede - logistikken,

forplejningen, indkommandering,

afregning og selv FOKUS personelbedømmelse

– ja alt fungerede hurtigt

og effektivt – før, under og efter øvelsen.

Rart.

At øvelsen så indimellem gik "lidt

langsomt" med indspillene, ja det er jo

en anden sag, når mange nationaliteter

skal arbejde sammen med så komplekse

IT-systemer, herunder med

HEM, FTR og TTJ forbindelser.

Spændende var det, og DDIV gjorde

det godt. Man er kommet godt igang

med rækken af øvelser op til NRF 14,

hvor der skal bruges mange OF-R og

enkelte BM-R. Så tag "bolden op" og

kontakt din enhed, FPT, DDIV og tilbyd

dine kompetencer, hvis du vil deltage

på en NRF 14 "kontrakt" med mulighed

for udsendelse. Der vil muligvis

komme andre kontrakttilbud og terminer

til R-PSN – mere om det senere.

Men – Reserven er forsat efterspurgt.

More magazines by this user
Similar magazines