Seminar: Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv - Viden om ...

videnomlaesning.dk

Seminar: Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektiv - Viden om ...

Seminar: Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektivafholdes i samarbejde med CFU Aalborg/UCN og Dansk Psykologisk ForlagSkærmen og papiret kan opleves skræmmende tomme og alt for afslørende. Det ses jo sort på hvidt, hvadder er skrevet. Det koster så mange kræfter og involverer så mange kognitive processer at skrive selv en lilletekst. Og hvad fortæller teksten ikke om eleven som skribent og person! For elever i læse- ogskrivevanskeligheder er skrivelyst ofte en ukendt følelse men behøver det at være sådan? Kan deresskrivelyst genstartes?Dette seminar sætter fokus på, hvorfor og hvordan elever i skriftsproglige vanskeligheder kan støttes ogstyrkes i deres skriveprocesser, når skrivning ses i et kommunikativt perspektiv, og på hvordan deresskrivelyst kan stimuleres og udfordres på trods af de skriftsproglige vanskeligheder. Det er en pædagogiskopgave, der stiller nye krav til læreren og til et inkluderende perspektiv på skriveundervisningen. Fireforfattere fra antologien Skrivelyst i et specialpædagogisk perspektivpræsenterer deres syn på skrivelyst.Seminaret er således også en appetitvækker til den videre læsning af antologien, som udleveres påseminaretPraktiske oplysninger:Tid: Fredag d. 21. september 2012 i København kl. 10.00-16.30ellerMandag d. 24. september 2012 i Aalborg kl. 10.00-16.30Bemærk: Programmet for de to seminarer er ikke helt identisk.Sted:Kursusleder:Kursusgebyr:Tilmelding:Max deltagerantal:Yderligere oplysningerog evt.programændring:CFU-Aalborg / UC Nord, Mylius Erichsens Vej 139, 9100 AalborgellerUCC, Titangade 11, 2200 København NAfdelingsleder og skolekonsulent Poul Erik Sørensen, pos@ucn.dkLæsekonsulent Sigrid Madsbjerg, Sigrid.Madsbjerg@brk.dkFaglig og pædagogisk konsulent Kirsten Friis, kfl@ucc.dkDen forventede pris er 950 kr. eksklusiv. moms, men inkl. bogensenest 21. august 2012 efter først til mølle- princippet på:www.videnomlaesning.dkDer er plads til max 60 deltagerewww.videnomlaesning.dk , http://www.cfunord.dk og http://www.dpf.dk/


ProgramFredag d. 21. september 2012 i KøbenhavnKl. 10.00 Registrering og kaffe m/brødKl. 10.30 Velkomst og præsentation af ideen bag antologien Skrivelyst i børnehavenv. læsekonsulent Sigrid Madsbjerg og faglig og pædagogisk konsulent Kirsten Friis,Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne & Dansk Psykologisk Forlagkl. 11.00 At skabe rum for skrivelystv. lærer, cand. pæd. psych., lektor Kirsten Baltzer, DPU/AUFor eleven i omfattende læse-skrivevanskeligheder overskygger arbejdet med selv atproducere skriftlige tekster ofte elevens læse- og skrivelyst. Ikke desto mindre er det muligtved et respektfuldt samarbejde mellem elev, lærere og forældre at bevare elevensmotivation; ja, at bevare håbet og troen på, at det er sliddet værd.Kl. 12.00Narrativ dokumentation som redskab til at understøtte elevers skrivelystv. cand.scient.pol., lektor i specialpædagogik, ph.d.Janne Hedegaard Hansen, DPU/AUElevers skrivelyst er ikke et fænomen, der er iboende eleven. Elevers skrivelyst, eller mangelpå samme, opstår i mødet mellem eleven og elevens læringsmiljø. Da læreren er den, der hardet overordnede ansvar for at skabe et motiverende og stimulerende læringsmiljø for denenkelte elev, uanset elevens forudsætninger og situation, må læreren forholde sig analytisk ogreflekteret til egen praksis for at undersøge, hvordan han i sin praksis bidrager til henholdsvisat fremme eller hæmme elevers skrivelyst. Narrativ dokumentation kan netop bruges somredskab til at undersøge egen praksis, med henblik på at kvalificere læringsmiljøet for alleelever.Kl. 13.00 Frokost m. sandwichKl. 13.45 Låt språket bära - nyckeln till kunskapsutveckling för alla eleverv. lærer , projektleder og forelæser Britt Johansson, Knutbyskolan, SverigeMed praktiska exempel visar Britt Johansson hur genrepedagogisk undervisning kan bidra tillstörre måluppfyllelse för alla elever, även elever i behov av särskilt stöd, och hurspråkutveckling och ämnesundervisning kan gå hand i hand.Kl. 14.45 Kaffe m/frugtKl. 15.15 Coaching i skrivelyst og skriveudviklingv. pædagogisk konsulent, MA Lis Pøhler, Læsning Innovation SpecialpædagogikElever i skriftsproglige vanskeligheder skal også skrive. Nogle elever er faktisk glade for atskrive - trods vanskelighederne, andre hader det som pesten. Lærerens udfordring er dels atkunne afstemme krav og forventninger til elevens forudsætninger, dels at kunne givehensigtsmæssig feedback på det skrevne, så eleven rent faktisk kan lærer noget af det. Detkræver god indsigt i elevens kognitive og personlige forudsætninger og analyse af elevenstekst. I oplægget sættes fokus på, hvordan analyse og feedback kan gennemføres inden for enrimelig tidsramme. Der er trods alt også 25 andre elever i klassen!Kl. 16.15 Afrunding: Skrivelyst og læring i fremtidenv. læsekonsulent Sigrid Madsbjerg og faglig og pæda gogisk konsulent Kirsten FriisKl. 16.30 Tak for i dag


ProgramMandag d. 24. september 2012 i AalborgKl. 10.00 Registrering og kaffe m/brødKl. 10.30 Velkomstv. afdelingsleder og skolekonsulent Poul Erik Sørensen, CFU/ UCNKl. 10.40 Præsentation af ideen bag antologien Skrivelyst i børnehavenv. læsekonsulent Sigrid Madsbjerg og faglig og pædagogisk konsulent Kirsten Friis,Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne & Dansk Psykologisk Forlagkl. 11.00 At skabe rum for skrivelystv. lærer, cand. pæd. psych., lektor Kirsten Baltzer, DPU/AUFor eleven i omfattende læse-skrivevanskeligheder overskygger arbejdet med selv atproducere skriftlige tekster ofte elevens læse- og skrivelyst. Ikke desto mindre er det muligtved et respektfuldt samarbejde mellem elev, lærere og forældre at bevare elevensKl. 12.00Skrivelyst i den inkluderende skolev. konsulent Kirsten Friis, Nationalt Videncenter for Læsning ProfessionshøjskolerneHvorfor er det så væsentligt, at alle børn gribes af skrivelyst og hvilke faktorer måmedtænkes i en inkluderende skrivepædagogik? Den didaktiske værktøjskasse ogforskning bag skrivelyst-bøgerne præsenteres.Kl. 13.00 Frokost m. sandwichKl. 13.45 Narrativ dokumentation som redskab til at understøtte elevers skrivelystv. cand.scient.pol., lektor i specialpædagogik, ph.d.Janne Hedegaard Hansen, DPU/AUElevers skrivelyst er ikke et fænomen, der er iboende eleven. Elevers skrivelyst, eller mangelpå samme, opstår i mødet mellem eleven og elevens læringsmiljø. Da læreren er den, der hardet overordnede ansvar for at skabe et motiverende og stimulerende læringsmiljø for denenkelte elev, uanset elevens forudsætninger og situation, må læreren forholde sig analytisk ogreflekteret til egen praksis for at undersøge, hvordan han i sin praksis bidrager til henholdsvisat fremme eller hæmme elevers skrivelyst. Narrativ dokumentation kan netop bruges somredskab til at undersøge egen praksis, med henblik på at kvalificere læringsmiljøet for alleelever.Kl. 14.45 Kaffe m/frugtKl. 15.15 Låt språket bära - nyckeln till kunskapsutveckling för alla eleverv. lærer, projektleder og forelæser Britt Johansson, Knutbyskolan, SverigeMed praktiska exempel visar Britt Johansson hur genrepedagogisk undervisning kan bidra tillstörre måluppfyllelse för alla elever, även elever i behov av särskilt stöd, och hurspråkutveckling och ämnesundervisning kan gå hand i hand.Kl. 16.15 Afrunding: Skrivelyst og læring i fremtidenv. læsekonsulent Sigrid Madsbjerg og faglig og pædagogisk konsulent Kirsten Friis,Nationalt Videncenter for Læsning Professionshøjskolerne & Dansk Psykologisk ForlagKl. 16.30 Tak for i dag

More magazines by this user
Similar magazines