En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

Herudover adskiller scenarierne væsentligst fra hinanden ved følgende:Reference 2025 – Energiforbruget i de forskellige sektorer er så vidt muligt fremskrevet svarendetil seneste nationale energifremskrivning. Der indgår på forbrugssiden ikke særlige lokale tiltag.9% besparelse i varmebehovet.17% stigning i elforbruget i industrisektoren.Fortsat 25% nettab i fjernvarmen (tiltag for reduceret nettab opvejes af varmebesparelser).Øget tilslutning til fjernvarme svarende til 3% af 2007-niveauet.Det manglende affald på Måbjergværket erstattes delvist af biomasse, delvist af naturgas.Olie og naturgas samt i mindre omfang biomasse til rumvarme i boliger og handel & servicereduceres gennem besparelser og omlægning til varmepumper.Fordobling af produktionen fra vindkraft.ClimateCircle 2025 – Energiforbruget i de forskellige sektorer reduceres udover seneste nationaleenergifremskrivning. Der indgår på forbrugssiden særlige og ambitiøse lokale tiltag.14% besparelse i varmebehovet (1% årligt).14% stigning i elforbruget i industrisektoren. Nettabet i fjernvarmen reduceres til 23%.Øget tilslutning til fjernvarme svarende til 6% af 2007-niveauet.Det manglende affald på Måbjergværket erstattes af biomasse,Olie og naturgas samt i mindre omfang biomasse til rumvarme i boliger og handel & servicereduceres gennem besparelser og betydelig omlægning til varmepumper.Dette kombineres med individuel solvarme.Demonstrationsanlæg for solvarme i fjernvarmesystemet (10.000 m 2 ) samt lille demonstrationsanlægfor overskudsvarme.Tredobling af produktionen fra vindkraft (Det vurderes, om en del heraf med fordel kanetableres som havvind).Andre VE teknologier som f.eks. solceller indgår ikke direkte i beregningerne men kanogså indgå i en samlet CO 2 -strategiI Figur 25 ses nettoenergiforbruget i 2007 samt i de to scenarier for 2025. Det ses, at forbruget ernoget lavere i ClimateCircle scenariet på grund af øgede besparelser samt særligt omlægningenfra olie, naturgas og biomasse til varmepumpeforsyning og solvarme i landområder.31

More magazines by this user
Similar magazines