En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

I de selskabsøkonomiske beregninger er der tilføjet et tillæg på 63 kr./GJ til naturgasprisen og 10kr./GJ til træpilleprisen, fordi de observerede priser per juni 2010 på de to produkter ligger overEnergistyrelsens vurdering. Forskellen kan være udtryk for, at selskabernes avance er højere endberegnet af Energistyrelsen.Elkr/ton CO2-kvotepris2008-Kr./MWh2010 105Nord Pool uvægtet Nord Pool vægtet* 2011 1132010 295 301 2012 1212011 307 3162013 1302012 322 3352014 1402013 288 3062015 1492014 295 3152015 310 3312016 1562016 321 345 2017 1632017 341 367 2018 1702018 368 396 2019 1782019 389 422 2020 1862020 399 434 2021 1952021 415 452 2022 2052022 431 471 2023 2162023 425 4612024 2272024 417 4532025 2382025 431 4702026 2482026 430 4692027 443 483 2027 2582028 440 475 2028 2682029 440 475 2029 2792030 454 489 2030 290Figur 29: Antaget udvikling i Nord Pool priser, Nord Pool priser inklusive tillæg, samt CO 2-kvoteprisen.VarmebesparelserI forbindelse med projektet ”Varmeplan Hovedstaden”, som Ea Energianalyse gennemførte i2008-2009 for varmeselskaberne i hovedstadsområdet, blev der foretaget en gennemgang af deseneste studier af omkostningerne ved at gennemføre varmebesparelser i eksisterende byggeri.Den primære datakilde var i den sammenhæng rapporten ”Potentielle energibesparelser i deteksisterende byggeri” fra Statens Byggeforskningsinstitut, 2009, suppleret med analyser gennemførti forbindelse med ”Varmeplan Århus”.SBI’s tre scenarierI SBI-rapporten opstilles tre scenarier for at forbedre danske bygningers klimaskærm med forskelligeindsatsniveauer:Kun de mest oplagte besparelser gennemføres. Potentialet er ca. 5% af det totale energibehovtil opvarmning og varmt vand.Der gennemføres ”foranstaltninger, som forventes at have en rentabilitet, som ligger indenfor grænserne for, hvad der kan tilbagebetales ved hjælp af energibesparelser indenfor en periode af 15-25 år.” Potentialet er ca. 23% besparelse.35