En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

ea.energianalyse.dk
  • No tags were found...

En strategisk energiplan for Holstebro Kommune - Ea Energianalyse

IndholdsfortegnelseNationale energipolitiske mål .......................................................................... 7Resumé, vision og energistrategi for Holstebro kommune .......................... 8Udgangspunktet ............................................................................................. 8To fremtidsscenarier .................................................................................... 10Samlet omkostningsvurdering ...................................................................... 11Vision for 2025 ............................................................................................. 12Energistrategien ........................................................................................... 12Udgangspunktet – Balancen 2007 ................................................................. 15Brutto- og nettoenergiforbrug ....................................................................... 16Energiforsyningen ........................................................................................ 20Den energirelaterede CO 2 -emission ............................................................ 23VE-ressourcer i kommunen ......................................................................... 24Fremtidsbilleder 2025 ..................................................................................... 29Muligheder og udfordringer .......................................................................... 29To scenarier i 2025 ...................................................................................... 30Økonomi ........................................................................................................... 34Indledning og baggrund ............................................................................... 34Varmebesparelser ........................................................................................ 35El- og brændselsbesparelser ....................................................................... 37Varmeforsyningsteknologier ........................................................................ 39Landvindmøller............................................................................................. 43Samlet økonomi ........................................................................................... 44Referencer5

More magazines by this user
Similar magazines