Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er ... - EPJ-Observatoriet

epj.observatoriet.dk
  • No tags were found...

Hvad laver lægesekretærerne, når de ikke er ... - EPJ-Observatoriet

► Hjælpsomme, hurtige► Afdelingernes blæksprutter► Fleksible► Tovholder► Gennemgående► Styr på det► Effektive, overblik► Til stede i afdelingen► Imødekommende► Samarbejdsvillige► Selvstændigt t► tænkendeLægesekretærerHimmel


LægesekretærerHelvede► Nogle ”mokker”► Forvirrede, langsomme► Bedrevidende► Skrappe, bureaukratiske► Ansvarsforflygtigende► Sladrende, bagtalende► Kan ikke skrive► Demonstrativt forsinker jr. skrivning mens andre afventer► Mangler prioritering► Dovenskab i ly af travlhed


Hvad laverlægesekretærerne når deikke er sekretærer forlægerne?EPJ observatorietsårsmøde 2005


Hvad er problemetVarslet reduktion i antal sekretærer efterEPJ implementering – hvad ergrundlaget herfor?Undren: Hvad arbejder de med i dag?


3 undersøgelsesniveauer1. Hvad lægesekretærerne tror de gør• Foto af eget arbejde2. Hvad lægesekretærerne siger de gør• interview3. Hvad lægesekretærerne rent faktisk gør• videoobservation


Arbejdstidsplaner


Samtalerum


BehandlingsskemaerDen blå bog


Stue- og ganglister samt henvisninger


Ventebreve


Hvem er hvor og hvornår


Telefon, telefon, telefon………………………….


De tror de laver megetandet end det der har medjournaler at gøreEPJ observatorietsårsmøde 2005


Interview►4 4 Teknologielementer som udgangspunktfor interviewguide• Viden• Teknik• Organisation• produkt


TEKNIKORGANISATIONVIDENPRODUKT


Arbejdsopgaverhusket efterinddragelse afegne foto iinterviewEgne kategorier


Interview resultat►Forskningsopgaver►Personaleopgaver►Diverse Diverse administrative opgaver►Patientforløbsopgaver►Data Data input til journal►Data Data output fra journal►Andre Andre journalopgaver


De siger de laver megetandet end det der har medjournaler at gøreEPJ observatorietsårsmøde 2005


Verificering af indsamlet data►Interviewmateriale• Gennemgang af skriftligt materiale• Gennemgang af 30 mindmaps►Videomateriale• Workshops


Karakteristik af arbejdspraksis► Formelle► Synlige► Eksplicitte► Direkte► Kan lagres► Ikke personbundet► Uformelle► Usynlige► Implicitte► Afledte► Kan ikke lagres► personbundet


Et organisatorisk projekt i enkompleks verdentværgående arbejde som influererdefleste andre personalegruppers arbejdeVi så en myriade af arbejdsopgaver som IKKEhavde med journalen at gøre. og som derforheller ikke kan forventes at forsvinde nårjournalen bliver tværfaglig og elektronisk.


FremtidenHvem skal udføre det arbejde somsekretærerne udfører i dag?• De tilbageblivende sekretærer?• Nye sekretærfunktioner?• Sygeplejersker?• Læger?


Videoobservation:Vi kan se de laver megetandet end det der har medjournaler at gøreEPJ observatorietsårsmøde 2005

More magazines by this user
Similar magazines