VVM Rapport - Billund Kommune

billund.dk

VVM Rapport - Billund Kommune

Billede 6 - Projektforslag (nærzone)Visualiseringen viser de nye møller ved Trøllundvej sammen med de eksisterende møller ved Mejerivej. Begge anlæg kan anes gennem det eksisterendelæhegn i vinterhalvåret, men i sommerhalvåret vil møllerne ved Trøllundvej være stort set skjulte bag beplantningen. De to møllegrupper er placeretvisuelt meget tæt på hinanden set fra dette betragtningspunkt, men den reelle afstand mellem de to anlæg betyder, at der er en tydelig skalamæssigforskel på møllerne med de eksisterende møller som de mest dominerende. Der ses derfor ikke at være noget uheldigt visuelt samspil mellemde to møllegrupper set fra dette punkt i landskabet.Afstand til nærmeste mølle er 2830 m.47

More magazines by this user
Similar magazines