Rettelsesblad nr ME-KB-1.pdf - vdvejdrift.dk

vdvejdrift.dk
  • No tags were found...

Rettelsesblad nr ME-KB-1.pdf - vdvejdrift.dk

RETTELSESBLADSAMLET DRIFTSUDBUD 2012Mekaniske og elektriske installationerAPRIL 2012KLAPBROERRETTELSESBLAD NR. ME-KB-1


DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON27. april 2012 KBP KBP@vd.dkSamlet driftsudbud 2012Hovedområdet "Mekaniske og elektriske installationer"Fagområde "Klapbroer"Rettelsesblad nr. ME-KB-1Tidligere udsendte rettelsesblade:For entrepriserne:ME-KB-ND-1 ME-KB-ND-2 ME-KB-ND-3 ME-KB-ODGøres følgende gældende:Følgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af detigangværende udbud.FeltDokumentUdbudsbekendtgørelseUdbudsbekendtgørelseUBK-GEN-108168.pdfBestemmelser om udbud og tilbudTilbudslabels-ME.pdfTilbudslabelsTilbudslisterTilbudssamlelisteTBSL-GEN-03042012.pdfSærlige arbejdsbeskrivelser SAB-SOS-Bilag 3SAB-SOS-LVD-ME-GEN-Bilag 3-GPS-krav-2012-04-25Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og af det igangværendeudbud, idet de er dubletter til andre dokumenter:FeltTilbuds- og afregningsgrundlagSærlige arbejdsbeskrivelserDokumentTilbuds-, afregnings- og bodsgrundlagTABG-ME.Vers100.Rev0_03042012.pdfSAB-TeknikSAB-ME-Teknik.Vers100.Rev0_03042012.pdfNiels Juels Gade 13 1022 København K vd@vd.dk EAN 5798000893450Postboks 9018 Telefon 7244 3333 vejdirektoratet.dk SE 60729018


SIDE2 af 4Rettelser og tilføjelser:Entreprisekontrakt (EK):Side 3 – Betaling – 1. afsnit"Den samlede kontraktsum udgør kr. zzz.zzz.zzz,00"ændres til:"Den samlede årlige kontraktsum udgør kr. zzz.zzz.zzz,00"Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT):Side 5 afsnit 1.1:”Som medordregivere indgår:A/S Øresundsbron vedr. Øresundsmotorvejen, del af M3”Ændres til:”Som medordregivere indgår – dog med undtagelse af i MEentrepriser:A/S Øresundsbron vedr. Øresundsmotorvejen, del af M3”Side 8 – Stk. 1.5 Entreprisernes løbetid – 1. afsnit"Entrepriserne løber i 5 år i perioden 2013 til og med 2017, somnærmere anført i SB. Der er mulighed for forlængelse af periodenmed 2 år, jf. afsnit 2.8 Optioner."ændres til:"Entrepriserne løber i 5 år i perioden 2013 til og med 2017, somnærmere anført i entreprisekontrakten (EK). Der er mulighed forforlængelse af perioden med 2 år, jf. afsnit 2.8 Optioner."


SIDE4 af 4For entreprise:Gøres følgende gældende:KB-ND-3Følgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og af det igangværendeudbud:FeltSærlige arbejdsbetingelserDokumentAnlægsbeskrivelse HadsundbroenSAB-ME-KB-ND-3-Bilag Anlægsbeskrivelse Hadsundbroen-29-03-2012.pdfFølgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af detigangværende udbud – idet de nævnte dokumenter ligger samlet i en zipkomprimeretfil med navnet ” SAB-ME-KB-ND-3-Bilag 2-6_2012-04-03.zip”.FeltSærlige arbejdsbeskrivelserDokumentBilag 2 SAB-ME-Ydelse (HADS Bekendtg)Bilag 3.3 SAB-ME-Ydelse (HADS Havnelods)Bilag 4.3 SAB-ME-Ydelse (HADS sikkerhed-bro)Bilag 5.3 SAB-ME-Ydelse (HADS sikkerhed-andre)Bilag 6.3 SAB-ME-Ydelse (HADS opgaver)For entreprise:Gøres følgende gældende:KB-ODFølgende dokumenter udgår fra leverandørportalen, og af det igangværendeudbud:FeltSærlige arbejdsbetingelserDokumentAnlægsbeskrivelse Kronprins Frederiks BroSAB-ME-KB-ND-2-Bilag Anlægsbeskrivelse Kronprinsen-29-03-2012.pdfFølgende dokumenter gøres tilgængelige på leverandørportalen, som del af detigangværende udbud – idet de nævnte dokumenter ligger samlet i en zipkomprimeretfil med navnet ” SAB-ME-KB-ND-3-Bilag 2-3+7_2012-04-03.zip”.FeltSærlige arbejdsbeskrivelserDokumentBilag 2 SAB-ME-Ydelse (KRONP Bekendtg)Bilag 3.4 SAB-ME-Ydelse (KRONP Havnelods)Bilag 7 SAB-ME-Ydelse (KRONP Driftsi.)


Vejdirektoratet har lokalkontorer i Aalborg, Middelfart og Næstvedsamt hovedkontor i København.Find mere information på vejdirektoratet.dk.DRIFTSDIVISIONENNiels Juels Gade1059 København KTelefon 7244 3333vd@vd.dkvejdirektoratet.dk

More magazines by this user
Similar magazines