12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 2Hans Peder Jensen, 1880, 27. maj, ugift, Kvistmark, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, BrangstrupJohannes Laurits Hansen, 1883, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, ugift, Haderslev, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, TaasingeKnud Hansen, 1880, 17. september, ugift, Kværndrup, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, KværndrupMads Hansen Kristensen, 1876, 17. marts, ugift, Tranderup, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, TranderupHans Sofus Hansen, 1877, 12. januar, ugift, Skellerup, Tjenestetyende, Landvæsenselev, 1900, BovenseHans Hansen, 1848, ugift, Gudme, Tjenestetyende, 1892, Gudme.Anne Marie Kirstine Larsen, 1878, 18. maj, ugift, Ringe, Tjenestetyende, Husjomfru, 1900, RingeAnne Marie Rasmussen, 1879, 27. april, ugift, Egense S. A., Tjenestetyende, Husjomfru, 1900, Svindinge.Anna Hansine Pedersen, 1879, 22. september, ugift, Gislev S.A., Tjenestetyende, Husjomfru, 1900, Gislev.Brænderup, By, Matr. nr. 8a – Husliste 8, Brænderupvej 17<strong>1.</strong> Birthe Kirstine Andersen, 1830, 2. juni, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Viet 1850-1882, Børn 1Anders Johansen, 1854, 26. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husbestyrer, Viet 1890, Børn 2Kristiane Pedersen, 1853, 10. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, HusbestyrerindeKirstine Johansen, 1891, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnBrænderup, By, Matr. nr. 8b – Husliste 9, Brænderupvængevej 6<strong>1.</strong> Hans Jørgensen, 1838, 18. april, gift, Svindinge, Husfader, Husmand, 1876, fra Svindinge, Viet 1870, Børn 3.Marie Larsen, 1836, 26. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder.Brænderup, By, Matr. nr. 9 – Husliste 10, Brænderupvængevej<strong>1.</strong> Jørgen Danielsen, 1843, 19. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Smed, Husmand, viet 1867, 4-3?Kristine Marie Rasmussen, 1840, 23. juli, gift, Gislev, Husmoder, 1867, Gislev,Karen Marie Jørgensen, 1873, 10. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, DatterMaren Jørgensen, 1876, 21, januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, DatterJens Peder Hansen, 1877, 2<strong>1.</strong> november, ugift, Stenstrup. 1901, KværndrupLucie Jørgensen, 1879, 24. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,Brænderup, By, Matr. nr. 10 – Husliste 11, Brænderupvængevej 8<strong>1.</strong> Johanne Larsen, 1835, 5. januar, Enke, Ryslinge, Husmoder, 1870, fra Gislev, Viet 1870-1872, 2 BørnNiels Larsen Jensen, 1872, 4. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, HusbestyrerBrænderup, By, Matr. nr. 13 – Husliste 12, Brænderupvej 2<strong>1.</strong> Hans Kristoffer Rasmussen, 1870, 9. <strong>februar</strong>, gift, Hesselager, Husfader, Skovarbejder, Husejer, Viet 1895, 2 børnMartha Marie Nielsen, 1873, 19. oktober, gift, Boeslunde, Sj., Husmoder, 1896, HesselagerAnne Marie Rasmussen, 1898, 19. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hansine Kirstine Rasmussen, 1899, 6. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brænderup, By, Matr. nr. 14, – Husliste 13, Brænderupvængevej 13<strong>1.</strong> Poul Larsen Lunde, 1856, <strong>1.</strong> september, gift, Nr. Broby, Husfader, Skovfoged, 1884, Svindinge, Viet 1884, 3 BørnAnne Hedevig Clausen, 1858, 2<strong>1.</strong> marts, Rinkenæs, Husmoder, 1884, Svindinge,Marie Dagmar Larsen Lunde, 1895, 7. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter.Johanne Kirstine Larsen Lunde, 1890, 29. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,Rasmus Hansen, 1876, 24. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Gestelev. Forstelev, 1900, Stenløse.Brænderup, By, Matr. nr. 14b – Husliste 14, Brænderupvængevej 12<strong>1.</strong> Niels Larsen, 1861, 27. januar, gift, Volstrup Jyll., Husfader, Skovarbejder, 1895, fra Hesselager, Viet 1895.Anne Charlotte Carlsson, 1866, 17. <strong>februar</strong>, gift, Knivstad, Sverige, Husmoder, 1895 fra Hesselager.Ellerup Grøftehauge Matr. nr. 1j – Husliste 15. Grøftehauge<strong>1.</strong> Kristen Pedersen, 1826, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Landbrug, Viet 1857, Børn 5-1Kirsten Sørensen, 1835, 26. januar, gift, Hesselager, HusmoderKnud Peder Knudsen, 1880, 15. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende,Anton Hansen, 1881, 14. august, ugift, Tved, Tjenestetyende, 1899, TvedAnders Kristian Sørensen, 1882, 16. april, ugift, Sjørslev – Viborg, Tjenestetyende, 1900, SjørslevGravers Kristian Lauritsen, 1880, 24. maj, ugift, Madum – Ringkøbing, Tjenestetyende, 1901, TaasingeHans Hans Hansen, 1886, 12. juli, ugift, Gislev, Tjenestetyende, 1900, Kværndrup,Jakob Pedersen, Tjenestetyende, 1900, LundeAnne Nielsen, 1878, 10. januar, ugift, Stenstrup, Tjenestetyende, 1900, EgenseAnne Marie Prinsler, 1883, 27. november, ugift, Tyskland, Tjenestetyende, 1901, Stenstrup


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 4Ellerup Kohauge, Matr. nr. 5, – Husliste 22, Lindegaard<strong>1.</strong> Jakob Hjeriksen, 1824, 12. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Landbrug, Viet 1865-1900, Børn 2-2Hjerik Jakobsen, 1870, 14. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Gaardbestyrer, Viet 1900Karen Andersen, 1875, 7. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Rasmus Jakobsen, 1873, 4. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Arbejder ved agerbrugHans Rasmussen, 1871, ugift, Sørup, Tjenestetyende, 1895, Lunde,Nikolaj Johan Gaarde, 1843, <strong>1.</strong> marts, gift, Skrydstrup, Haderslev, 1892, København, Viet 1882, Børn 2-1Mathilde Andersen, 1880, 15. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Hulda Jørgensen, 1884, <strong>1.</strong> juli, ugift, Vejstrup, 1899, GislevEllerup Kohauge, Matr. nr. 53b, – Husliste 23, Uglekrogstedet, Hedegyden 30<strong>1.</strong> Jørgen Larsen, 1850, 12. maj, gift, St. Rise, Ærø, husfader, Gaard<strong>for</strong>pagter, 1888, Rise, Viet 1871, Børn 5-4Abel Katrine Hansen, 1845, 3<strong>1.</strong> august, St. Rise, Ærø, Husmoder, 1888, Rise,Peder Jørgen Larsen, 1878, 12. november, ugift, St. Rise, Ærø, Søn, Arbejdskarl ved Agerbruget, 1888, Rise,Inger Kirstine Rasmussen, 1885, ugift, Svindinge, Tjenestetyende, 1900, Gislev.Ellerup Kohauge Matr. nr. 24 – Husliste 24, Mullerupvej 41<strong>1.</strong> Jens Hansen, 1845, 22. april, gift, Gislev, Husfader, Husmand, 1899, Gislev, Viet 1897, Børn 1-1Anne Margrete Jakobsen, 1867, 16. august, gift, Ørbæk, Husmoder, 1899, Gislev,Maren Kirstine Johanne Hansen, 1898, 7. september, ugift, Gislev, Barn, 1899, Gislev,Ellerup Sejet Matr. nr. 25 – Husliste 25, Sejetvej 7<strong>1.</strong> Jakob Jensen, 1820, gift. Kværndrup, Husfader, Husmand, 1855, Kværndrup, Viet 1854,Marie Kristiansdatter, 1822, 7. juni, Kværndrup, Husmoder, 1855, KværndrupHans Peder Kristiansen, 1858, 3<strong>1.</strong> marts, Lunde, Slægtning, Arbejder ved Agerbrug. 1855, KværndrupEllerup Sejet, Matr. Nr. 26 – Husliste 26, Rasmus Madsens Hus, Forpagter Hans Peder Hansen, Sejetvej 10<strong>1.</strong> Johanne Marie Larsen, 1833, 7. september, enke, Lunde, Husmoder, Forpagtn. 1857, Lunde, viet 1863-1891 Børn 1-1Karen Mathilde Pedersen, 1887, 6. december, ugift, Svendborg, Slægtning, 1897, Lunde.Ellerup Sejet, Matr. Nr. 27 – Husliste 27, Sejetvej 12<strong>1.</strong> Peder Hansen, 1822, 26. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Viet 1860, Børn <strong>1.</strong>Anne Margrethe Hansen, 1834, 8. april, gift, Hesselager, Husmoder, 1860, Hesselager,Hans Peder Hansen, 1865, 13. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Husbestyrer og ForpagterKristianKaren Sofie Nielsen, 1872, 22. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende,2.Maren Kirstine Nielsdatter, 1827, 27. juli, Enke, Gudme, Husmoder, Fattighjælp, 1859, Gudme.Midlertidigt fraværende:Kristian Nielsen, 1887, 13. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Midlertidig opholdssted: Mullerup FamiliehusEllerup Sejet, Matr. Nr. 28a – Husliste 28, Hedegyden 16<strong>1.</strong> Hans Rasmussen, 1833, 15. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Viet 1899Anne Larsen, 1854, 12. maj, gift, Tved, Husmoder, 1855, Tved,Hans Jørgen Hansen, 1888, 9. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende,Ellerup Sejet, Matr. Nr. 30 – Husliste 29, Skovfoged Th. Møller, Hedegyden 26,<strong>1.</strong> Thomas Henry Møller, 1862, 17. august, Grinderslev, Jyll., Husfader, Skovfoged, 1890, København, Viet 1890, B: 1-1Anna Bertha Møgelvang, 1862, 27. november, gift, Randers, Husmoder, 1890, København,Ragnhild Anna Thorning Møller, 1891, 28. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ellerup Sejet Matr. nr. 31 – Husliste 30, Sejetvej 3<strong>1.</strong> Hans Nielsen, 1840, 15. maj, gift, Gudme, Husfader, Husmand, træarbejder, 1875, Gudme, Viet 1875, Børn 1Anne Marie Espensen, 1837, 14. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, HusmoderRasmus Bondo Nielsen, 1874, <strong>1.</strong> januar, gift, Hesselager, Husbestyrer, Viet 1898,Meta Pouline Nielsen, 1877, 23. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 5Ellerup Sejet Matr. nr. 32 – Husliste 31, Sejetvej 5<strong>1.</strong> Hans Pedersen, 1817, 29. september, gift, Køng, Præstø, Husfader, Husmand, 1858, Svindinge, Viet 1866, Børn 1Gjertrud Rasmussen, 1838, 23. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, HusmoderHans Peder Pedersen, 1867, 2. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Husbestyrer, Viet 1893,Maren Kirstine Larsen, 1870, 3<strong>1.</strong> marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrerinde,Ellerup Matr. nr. 38 – Husliste 32, (Jydevej 7)<strong>1.</strong> Anders Jensen, 1841, 17. januar, gift, Ryslinge, Husfader, Husmand, landbrug, Viet 1880Karoline Amalie Jensen, 1839, 4. november, gift, Oure, husmoder, Husgerning,Ellerup Matr. nr. 7a – Husliste 33, Bækkelundgaard, Bækkelundsvej 16<strong>1.</strong> Rasmus Kristensen, 12. august 1850, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Agerbrug, Viet 1889, Børn 7Karen Hansen, 12. juli 1860, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Johanne Kristensen, 10. januar 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Barbara Marie Kristensen, 25. januar, 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristen Jensen Kristensen, 26. juni 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sigrid Kristensen, 25. november 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Elna Kristensen, 14. <strong>februar</strong> 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Hansen Kristensen, 5. januar 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Peder Kristensen, 29. januar 1899, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Kirstine Thomsen Gasbjerg, 1<strong>1.</strong> november 1880, ugift, Give, Vejle, Tjenestetyende, HusgerningKaren Johanne Sofie Hansen, 16. december 1884, ugift, Gudme, Tjenestetyende, HusgerningAnne Kristine Hansen, 29. december 1882, ugift, Brudager, Tjenestetyende, husgerningNiels Knudsen, <strong>1.</strong> januar 1869, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Landbrug,Kristian Peder Rasmussen, 16. september 1881, ugift, Kværndrup, Tjenestetyende, Landbrug.Ellerup Matr. nr. 46 – Husliste 34<strong>1.</strong> Hans Larsen, 27. september 1835, gift, Frørup, Husfader, Husmandsbrug, Smed, Viet 1874, Børn 2,Johanne Nielsen, 5. september 1837, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Marius Johannes Schmidt, 25. juli 1874, ugift, Ringe, Smedesvend, Smedebestyrer,Anne Larsen, 7. oktober 1876, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Syerske,Hjalmar Aksel August Serup, 13. september 1876, ugift, Sverige, Smedesvend,Ellerup Matr. nr. 39 – Husliste 35 Ellerup Bygade 21-23<strong>1.</strong> Jens Jørgen Jensen, 3. oktober 1859, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Træskomand, Viet 1882, Børn 1-1Karen Rasmussen, 23. august 1854, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anne Marie Jørgensen, 7. november 1827, enke, Krarup, Moder, Aftægtskone, Viet 1859-1876, Børn 4-32.Anders Laurits Martin Rasmussen, 20. marts 1877, gift, Agedrup, O.A., 1900, Odense, Viet 1898, Børn 1Marie Magdalene Møller, 3. september 1875, gift, Faaborg,Hans Møller Rasmussen, 3<strong>1.</strong> oktober 1899, ugift,Ellerup Matr. nr. 52 – Husliste 36<strong>1.</strong> Kristoffer Frederiksen, 20. april 1823, gift, Hasmark, Odense, Husfader, Fhv. daglejer, Alderdomsunderstøttelse.Johanne Kirstine Madsen, 27. august 1830, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning. Viet 1863.Ellerup Matr. nr. 47 – Husliste 37 (Bækkelundsvej 10)<strong>1.</strong> Markus Pedersen, 30. juli 1841, gift, Frørup, Husfader, Husmand, Landbrug, Viet 1877, 2 Børn,Rasmine Jensen Bæk, 15. <strong>februar</strong> 1836, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Berthe Katrine Andersen, 25. december 1893, ugift, Hillerslev, O. A., Plejebarn.Ellerup Matr. nr. 41b – Husliste 38, Bækkelundsvej 7<strong>1.</strong> Lars Peder Hansen, 30. april 1857, gift, Taarup, Husfader, skovarbejder, Viet 1890, Børn 7Hansine Nikoline Rasmussen, 24. oktober 1868, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, husgerning,Rasmus Jakob Hansen, 5. januar 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Marie Hansen, 23. juli 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jens Peder Hansen, 15. august 1894, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kristine Johanne Hansen, 14. januar 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristen Hansen, <strong>1.</strong> april 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Laura Kirstine Hansine Hansen, 28. august 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 8Ellerup Matr. nr. 49 – Husliste 52<strong>1.</strong> Niels Pedersen, <strong>1.</strong> marts 1864, gift, Fraugde O. A., Husfader, Husmand og Landbruger, Viet 1889Maren Hansen, 18. marts 1849, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Niels Peter Petersen, 2. september 1889, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, plejebarn,2.Karen Kirstine Rasmussen, 12. marts 1844, Enke, Oure, husmoder, Arbejder, Fattighjælp, Viet 1864-91, Børn 5-4Ulrik Theodor Andersen, 23. september 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, PlejebarnEllerup Matr. nr. 49f – Husliste 53, Kirkevej 41,<strong>1.</strong> Anders Sohnesen, 2<strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 1851, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Skovarbejder, Viet 1886, Børn 2-1Anne Marie Hansen, 6. oktober 1854, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Hans Sophus Sohnesen, 4. juni 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, barn,Rasmus Marinus Sohnesen, 15. maj 1889, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnEllerup Matr. nr. 49c – Husliste 54, Ellerup Bygade 5,<strong>1.</strong> Christen Sohnesen, 1<strong>1.</strong> april 1856, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Bødker og Husmand, Viet 1885, 5-1Karen Larsen, 24. december 1861, gift, Vejstrup, Husmoder, HusgerningHans Christian Sohnesen, 28. juni 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnPeter Christensen Sohnesen, 22. juli 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnAne Kathrine Sohnesen, 13. april 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnKaren Sohnesen, 24. august 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, barnEllerup Matr. nr. 49d – Husliste 55, Kirkevej 39<strong>1.</strong> Ane Margrethe Jørgensen, 27. november 1829, enke, Frørup, Husmoder, Syning, Viet 1860-1890, Børn 1-1Rasmus Peter Petersen, 28. oktober 1889, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, PlejebarnEllerup Matr. nr. 51 – Husliste 56<strong>1.</strong> Lars Hansen, 16. september 1840, gift, Tømmerby, Ribe, Husfader, Husmand, Vævearbejder, Viet 1874, Børn 2Johanne Kirstine Rasmussen, 20. maj 1844, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, ArbejderskeEllerup Matr. nr. 50b – Husliste 57, Kirkevej 19<strong>1.</strong> Christen Eriksen, 4. april 1858, gift, Gislev, Husfader, Slagter, Landbruger, Viet 1891,Maren Kirstine Hansen, 8. august 1867, gift, Svindinge.Hans Hansen, 14. oktober 1824, gift Svindinge, Svigerfader, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1860, Børn 3-1Kirsten Frederiksen, 24. januar 1835, gift, Frørup, Svigermor,Ellerup Matr. nr. Bækhuset – Husliste 58<strong>1.</strong> Christen Nielsen, 1862, 16. december, gift, Vinderslev, Lysgaard Herred, Husfader, Skovarbejder, Viet 1892, B: 2-1Stine Sophie Georgine Albertine Malkov, 1867, 3. december, gift, Randers, Husmoder, Husgerning,Anders Henrik Nielsen, 1895, 13. marts, BarnAnne Christine Nielsen, 1898, 4. juni, BarnEllerup Matr. nr. 37b – Husliste 59, Ellerup Bygade 15,<strong>1.</strong> Niels Hansen, 23. september 1852, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, husfader, Husmand og Landbruger, Viet 1890-1893, Børn 1-1Anne Margrete Hansen, 23. januar 1881, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrerinde, Husgerning,Christen Hansen, 8. september 1886, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, mælkekørsel,Mads Hansen, 2. juni 1890, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnEllerup Matr. nr. 33 – Husliste 60<strong>1.</strong> Maren Nielsdatter, 10. juni 1836, enke, Taarup, Husmoder, Husgerning, Viet 1868,Anders Knudsen, 2<strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 1866, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Bestyrer, Landbrug, Viet 1899,Gjertrud Christoffersen, 15. november 1864, gift, Gislev, husmoder, Husgerning2.3.Hans Jensen, 7. juni 1844, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Købmand, Viet 1898,Martha Eriksen, 20. november 1843, gift, Gislev, Husmoder, HusgerningErikke Lovise Clausen, 22. september 1891, ugift, Egense, PlejebarnRagnhild Christensen Sønderholm, 15. juni 1880, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Butiksjomfru, KøbmandshandelSøren Petersen, 15. juni 1846, gift, Ryslinge, Husfader, Arbejdsmand ved Landbrug, Viet 1877, Børn 1Karen Kirstine Hansen, 2<strong>1.</strong> juni 1846, gift, Svindinge, Husmoder, Arbejderske ved Havebrug,Rasmus Petersen, 5. april 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Skomagersvend, (<strong>for</strong> Skomager N. Rasmussen)


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 11Ellerup Matr. nr. 18a – Husliste 78, Rasmus Kristensens Enke, Ultoftevej 20,<strong>1.</strong> Maren Hansdatter, 1818, 27. oktober, Enke, Skaarup, Husmoder, Gaardejerske, Viet 1849-1888Jens Peder Larsen, 1857, 23. marts, gift, Brudager, Slægtning, Gaardbestyrer, Viet 1891, Børn 2Karen Kirstine Hansen, 1870, 19. september, gift, Vor Frue <strong>Sogn</strong>, Husholderske,Aksel Larsen, 1892, 10. september, ugift, Brudager, Barn,Emil Larsen, 1896, <strong>1.</strong> juli, uugift, Brudager, Barn,Klaus Rasmussen, 1881, 2<strong>1.</strong> september, ugift, Tved, Tjenestetyende, Karl,Hans Peder Hansen, 1885, 7. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Karl og kreaturpasser,Gjertrud Rasmussen, 1875, 18. maj, ugift, Brudager, Tjenestetyende, Pige, MalkeEllerup Matr. nr. 19a – Husliste 79, Galdbjergvej 22<strong>1.</strong> Anders Mortensen, 1842, 2. juni, gift, Landet, Husfader, Gaardejer, Viet 1869, Børn 5-2Anne Nielsen, 1843, 17. august, gift, Gudme, Husmoder,Anne Mortensen, 1870, 29. juni, ugift, Vor Frue <strong>Sogn</strong>, Datter, Pige,Morten Mortensen, 1872, 5. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Karl, AgerbrugetHans Mortensen, 1880, 20. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Karl, AgerbrugetRasmus Mortensen, 1886, 9. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Karl, AgerbrugetHanne Kirstine Kielberg, 1882, 5. juni, ugift, Skt. Nikolaj <strong>Sogn</strong>, Tjenestetyende, Pige,Ellerup Matr. nr. 20a – Husliste 80, Ultoftevej 19<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1852, 27. juni, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1876, Børn 5-1Maren Kristensen, 1854, 4. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Kristen Hansen, 1875, 22. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Karl, AgerbrugetJens Peder Hansen, 1881, 13. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Karl, AgerbrugetDagmar Marie Hansen, 1881, 3. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,Hans Hansen, 1889, 29. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Jensen, 1886, 17. april, ugift, Middelfart, Tjenestetyende, Pige,Maren Sofie Jensen, 1824, 27. marts, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Bedstemoder, Viet 1850-1893, Børn 2Rasmus Hansen Rasmussen, 1885, <strong>1.</strong> januar, ugift, Gudme, Tyende, Karl, Landbruget,Ellerup Matr. nr. 21a – Husliste 81, Ørbækvej 314<strong>1.</strong> Kristen Kristensen, 1825, 5. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1879, Børn 2,Karen Marie Eriksen, 1855, 19. august, gift, Egense, Husmoder,Marie Kristine Kristensen, 1880, 20. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter, PigeKristen Kristensen, 1883, 20. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Karl, AgerbrugetRasmus Nielsen, 1847, 24. juni, gift, Gislev, Daglejer, Daglejer ved Landbruget, Viet 1896,Ellerup Matr. nr. 21b – Husliste 82, Ellerup Friskole, Galdbjergvej 32,<strong>1.</strong> Peter Nielsen, 1864, 6. april, gift, Grevinge, Holbæk, Husfader, Lærer, Viet 1896,Anne Marie Andersen, 1851, 20. november, gift, Gislev, HusmoderEllerup Matr. nr. 22a – Husliste 83, Povel Hansens Enke. Skovgaarden, Ørbækvej 312,<strong>1.</strong> Karen Kristensen, 1823, 13. maj, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Landbruget, Viet 1856-1886, Børn 2Kristen Poulsen, 1860, 29. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Landbruget, Viet 1885, Børn 3Kirsten Jakobsen, 1865, 12. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, husholderske,Karen Kirstine Poulsen, 1887, 30. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Sofie Poulsen, 1892, 2. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Dagmar Jacobine Poulsen, 1895, 12. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Knud Larsen, 1877, 24. juli, ugift, Gislev, Karl, Landbruget,Kristian Erik Kristiansen, 1880, 5. april, ugift, Brylle, Odense, Karl, LandbrugetAne Jensen, 1879, 13. oktober, ugift, Gudme, Pige, LandbrugetEllerup Matr. nr. 10b – Husliste 84, Ørbækvej 295<strong>1.</strong> Niels Peder Nielsen, 1859, 20. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Landbruget, Viet 1900,Maren Jensen, 1862, 4. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, HusmoderMaren Kirstine Jensen, 1897, 3<strong>1.</strong> juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnEllerup Matr. nr. Mullerup Hovedgaard – Husliste 85, Etatsraad Chr. D. A. Hansen<strong>1.</strong> Rasmus Jørgen Petersen, 1861, 27. november, ugift, Holse, Brænderup, Odense, Tyende, Skytte,Wilhelm Nicolaj Madsen, 1874, 28. april, ugift, Ejby, Frue Landsogn, Odense, Tyende, HerskabskudskHans Peter Hansen, 1880, 23. april, ugift, Ellinge, Tyende, Staldkarl i Herskabsstalden,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 12Karen Marie Kristiansen, 1857, <strong>1.</strong> april, ugift, Brandstrup, Tersløse, Holbæk, Oldfrue,Karen Christiansen, 1863, 25. december, ugift, Brandstrup, Tersløse, Holbæk, Syjomfru,Marie Jensen, 1878, <strong>1.</strong> september, ugift, Svendborg, Stuepige,Dagmar Hansen, 1881, 24. marts, Ellerup By, Kokkepige,Ellerup Matr. nr. 1a – Husliste 86, Mullerup Hovedgaards Forvalterbolig og Avlsgaarden, Chr. D. A. Hansen<strong>1.</strong> Gustav Harald Blom, 1856, 28. august, gift, Ørslev, Husfader, Avls<strong>for</strong>valter, viet 1889, Børn 4-1Augusta Wilhelmine Blom, 1866, 15. august, gift, Antvorskov, Slagelse, Sorø, Husmoder,Edith Henriette Ida Blom, 1889, 18. oktober, ugift, Sallinge, Hillerslev, Barn,Gustav Christoffer Friborg Blom, 1892, 4. juli, ugift, Sallinge, Hillerslev, Barn,Agnete Gustava Blom, 1894, 30. juli, ugift, Sallinge, Hillerslev, Barn,Gustav Otto Blom, 1896, 27. oktober, ugift, Mullerup, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Wissing Ehnhuus, 1878, 28. april, ugift, Odense, Under<strong>for</strong>valter, Under<strong>for</strong>valter ved Landbruget,Hansine Louise Jørgensen, 1878, 7. september, Ullerslev, Jomfru, Husjomfru,Marie Nielsen, 1884, 12. august, ugift, Langaa, Tjenestepige, Stuepige,Kirstine Dorthea Mikkelsen, 1867, 10. marts, ugift, Tran… <strong>Sogn</strong>, Hjørring, KokkepigeKirsten Marie Jacobsen, 1876, 28. marts, ugift, Terslev, Hjørring, BryggerpigeJesper Hansen Jespersen, 1877, 29. september, Gøttrup, Thisted, Tjenestekarl, Materialkarl,Søren Christian Emil Kjeldsen, 1881, 1<strong>1.</strong> august, ugift, Halsted, Borup, Randers, Tjenestekarl, LandvæsenelevNiels Nielsen, 1881, 30. april, ugift, Vibjerg, Thisted, Tjenestekarl, LandvæsenelevHans Peter Lauritz Riget, 1873, 20. juli, ugift, Svendborg, Tjenestekarl, Materialkarl,Peter Christian Laursen, 1881, 3. oktober, ugift, Faarup, Thorsager, Randers, Tjenestekarl, LandvæsenelevHenrik Jensen, 1877, 2<strong>1.</strong> juli, ugift, Viborg, Tjenestekarl, Svinerøgter,Peter Lauritz Hansen, 1873, 4. <strong>februar</strong>, ugift, Hyllinge, Sorø, Tjenestekarl, Materialkarl,Ivar Rheinhardt Petersen, 1880, 14. maj, ugift, Grejs, Vejle, Tjenestekarl, Materialkarl,Mads Jørgen Madsen, 1877, 25. december, ugift, Krarup, Svendborg, Tjenestekarl, Staldkarl paa AvlsgaardenAnton Theodor Henrik Brandt, 1879, 18. september, ugift, Veflinge, Odense, Tjenestekarl, ForkarlJens Steffensen, 1876, 2<strong>1.</strong> januar, Sevel, ugift, Ringkøbing, Tjenestekarl, Materialkarl,Ellerup Matr. nr. 1a – Husliste 87, Mullerup Hovedgaards Kudskebolig, Etatsraad Chr. D. A. Hansen<strong>1.</strong> Hans Christian Jensen, 1861, 30. oktober, gift, Ejby, Odense, Husfader, Savskærer, <strong>for</strong> Et. Hansen, Viet 1892, Børn 7Karoline Elisabeth Jensen, 1861, 10. april, Haarby, Odense, Husmoder,Dagmar Elvine Antonia Jensen, 1883, 8. juni, ugift, Haarby, Odense, Barn,Anna Doris Marie Romar Jensen, 1886, 2<strong>1.</strong> december, ugift, Haarby, Odense, Barn,Karla Aurora Kirstine Jensen, 1892, 2. september, ugift, Trunderup, Svendborg, Barn,Erna Eleonore Jensen, 1894, 19. marts, ugift, Trunderup, Svendborg, Barn,Astrid Magna Margrethe Jensen, 1895, 24. december, ugift, Fæbæk, Langeland, Barn,Hans Maints Juhl Jensen, 1898, 6. juli, ugift, Fæbæk, Langeland, Barn,Ansgar Christian Froch Jensen, 1899, 23. december, ugift, Mullerup, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ellerup Matr. nr. – Husliste 88, Mullerup Hovedgaards Gartnerbolig, Chr. D. A. Hansen<strong>1.</strong> Jens Christian Christensen, 1859, 22. september, gift, Bjerrested, Bregninge, Holbæk, Husfader, HerregaardgartnerMarie Kirstine Christensen, 1859, 29. april, gift, Viborg By og Amt, Husmoder, Viet 1891, Børn 4Christian Tonny Daae Christensen, 1892, 8. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ellen Marie Daae Christensen, 1894, 25. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Eiler Johannes Daae Christensen, 1895, 24. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Gerda Margrethe Daae Christensen, 1896, 3<strong>1.</strong> oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Fritz Schwaner, 1886, 3. april, ugift, Middelfart, elev, Gartnerelev,Anne Marie Rasmussen, 1883, 22. september, ugift, Galdbjerg, Gudme, Tjenestepige, TjenestepigeEllerup Matr. nr. 1a – Husliste 89, Mullerup Hovedgaards Teglværk, Etatsraad Chr. D. A. Hansen<strong>1.</strong> Jørgen Larsen, 1848, 8. maj, gift, Haarby, Odense, Husfader, Bødker, Viet 1880, Børn 0-1Anne Marie Larsen, 1853, 4. <strong>februar</strong>, gift, Heldager Tved, Husmoder,N. Niels Pedersen, 1853, 3<strong>1.</strong> oktober, gift, Vejstrup, Logerende, Arbejdsmand, Viet 1879, Børn 6-1, Bosiddende i Skaarup,Arbejder i en kort Tid paa Mullerup Hovedgaard.Ellerup Matr. nr. 29 – Husliste 90, Sohnestedet, Arbejderbolig under Mullerup Hovedgaard<strong>1.</strong> Laurids Christian Rasmussen, 1874, 14. juli, gift, København, Husfader, Røgter, Viet 1900,Maren Kirstine Rasmussen, 1869, 17. august, gift, Indløse, Sorø,2.Peder Møller Iversen, 1856, 9. juli, gift, Jellinge, Vejle, Husfader, Fodermester, Viet 1878, Børn 7Marie Eline Iversen, 1850, 14. september, gift, Vamdrup, Ribe, Husmoder,Maren Eline Pedersen, 1879, 26. januar, ugift, Kollerup, Vejle, Barn, Malkepige,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 13Agnes Pedersen, 1888, 14. september, ugift, Jellinge, Vejle, Barn,Sørine Pedersen, 1890, 5. oktober, ugift, Jellinge, Vejle, Barn,Ellerup Matr. nr. 1a – Husliste 91, Mullerup Familiehus, arbejderbolig under Mullerup Hovedgaard.<strong>1.</strong> Hans Frandsen, 1836, 3. maj, gift, Kerteminde, Odense, Husfader, Fhv. Smed, nu Daglejer, Viet 1869, Børn 3-6Karen Kirstine Frandsen, 1835, <strong>1.</strong> december, gift, Refsvindinge, Husmoder2.3.4.5.6.Peter Henrik Svendsen, 1860, 8. april, gift, Gudme, Husfader, Daglejer, Viet 1887, Børn 5-2Sofie Christiane Svendsen, 1856, 20. marts, gift, Magleby, Langeland, Husmoder,Laurids Svendsen, 1889, 20. juli, ugift, Oure, Barn,Georg Svendsen, 1891, 28. november, ugift, Oure, Barn,Sofus Svendsen, 1894, 8. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Svendsen, 1896, 14. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,August Svensson, 1865, 3. juli, ugift, Agerum, Sverige, Husfader, Daglejer ved Agerbrug.Maren Cathrine Nielsen, 1862, 25. april, ugift, Vigerslev, Odense, Husmoder, MalkekoneKaren Augusta Emilie Nielsen, 1896, 28. maj, ugift, Vejstrup, Barn,Ane Margrethe Caroline Nielsen, 1898, 27. november, ugift, Skaarup, Barn,Ingrid Ella Charlotte Nielsen, 1899, 24. juni, ugift, Bregninge, Svendborg, Barn,Peter Andersen, 1869, 7. april, gift, Gjerlev, Holbæk, Husfader, Daglejer ved agerbrug, Viet 1894, Børn 0-2Bertha Andersen, 1859, 15. november, gift, Dreslette, Odense, Husmoder, Malkekone.Johan Peter Lynge, 1871, 10. juli, gift, Nybølle, Hillerslev, Husfader, Daglejer ved Agerbrug, Viet 1900, Børn 1Sofie Cecilie Fransiska Frandsen Lynge, 1878, 6. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Malkekone,Hans Peter Martinus Frandsen Lynge, 1900, 20. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Caspar Pedersen, 1873, <strong>1.</strong> oktober, gift, Hjort…, Viborg, Husfader, Daglejer ved Agerbrug, Viet 1897, Børn 1Karen Katrine Pedersen, 1865, 24. juni, gift, Kristiansand, Norge, Husmoder, MalkekoneKlara Gunhilde Pedersen, 1897, 8. august, ugift, Mellemhave, Brahetrolleborg, Barn,Karl Peter Pedersen, 1899, 23. maj, ugift, Hvidkilde, Svendborg, Barn,Ellerup Matr. nr. 1a – Husliste 92, Mullerup Familiehus, Arbejderbolig under Mullerup Hovedgaard.8. Jørgen Christian Nielsen, 1848, 14. juli, gift, Brudager, Husfader, Daglejer ved Agerbrug, Viet 1879, Børn 3Johanne Sofie Nielsen, 1843, 7. januar, gift, Kværndrup, Husmoder,Christian Nielsen, 1887, 13. august, ugift, Mullerup, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 4a – Husliste 93, Ørbækvej 257<strong>1.</strong> Kirsten Jespersen, 1832, 25. marts, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Gaardbestyrer og Præstegaards<strong>for</strong>pagter,Viet 1860-1874, Børn 5Peter Jespersen, 1864, 10. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Bestyrer, <strong>Sogn</strong>efoged og Lægdsmand,Anne Marie Elisabeth Jespersen, 1867, 15. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter, Husgerning,Agnete Kristensen, 1877, 24. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter, Husgerning,Hans Peder Sørensen Nielsen, 1877, 17. oktober, ugift, Bjørnsholm og Malle, Tjenestetyende, Forkarl,Hans Laurids Petersen, 1879, 2. august, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Karl,Jens Peter Thomsen, 1882, 26. september, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Karl,Karl Hansen Hornemann, 1884, 30. november, ugift, Brudager, Tjenestetyende, TjenestedrengAne Hansine Petersen, 1881, 27. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 5a - Husliste 94, Lindeskovgaarden, Gryagervej 43<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1828, 20. maj, gift, Gudme, Husfader, Gaardmand, Viet 1875, Børn 0-1Anne Marie Christoffersen, 1846, 29. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Ane Hansen, 1858, <strong>1.</strong> september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Johanne Hansen, 1861, 19. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Karen Marie Johansen, 1890, 2. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 5b - Husliste 95, Sønderballevej 9<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1837, 7. december, gift, Egense, Husfader, Gaardmand, Viet 1873,Dorthea Hansen, 1830, 18. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anders Jørgensen, 1842, 8. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl, Arbejdsmand ved Agerbruget


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 14<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 6a - Husliste 96, Henriksminde, Sønderballevej 11,<strong>1.</strong> Henrik Hansen, 1847, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, gift, Vindinge, Husfader, Gaardejer, Viet 1879, Børn 0-1Ane Kirstine Andersen, 1848, 1<strong>1.</strong> maj, gift, Vindinge, Husmoder, Husgerning,Karen Mathilde Madsen, 1882, 17. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Hans Hansen, 1881, 24. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl, Landbruget,Johan Peter Christensen, 1865, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl, Landbruget<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 14a - Husliste 97, Ørbækvej 253<strong>1.</strong> Peder Jensen, 1854, 29. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1880, Børn 6Anne Marie Nielsen, 1857, 6. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Johanne Elise Jensen, 1879, 22. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Husgerning,Niels Kristian Jensen, 1882, 12. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Landbruget,Hans Peder Jensen, 1889, 16. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnAnna Chatrine Jensen, 1896, 16. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Niels Nielsen, 1814, 2<strong>1.</strong> oktober, Enkemand, Brudager, Aftægtsmand, Gaardmand, Viet 1846-1897, Børn 2<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 15a - Husliste 98, Bækgaarden, Ørbækvej 251<strong>1.</strong> Hans Peder Jensen, 1858, 1<strong>1.</strong> juni, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1894,Anne Marie Sørensen, 1871, 16. marts, gift, Hesselager, Husmoder, GaardkoneHanne Margrethe Nielsen, 1885, 19. januar, ugift, Gudme, Tjenestepige, Husgerning,2.Jens Pedersen, 1821, 14. marts, Enkemand, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtsmand, Fhv. Gaardmand, Viet 1854-1894, Børn 2-2<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 16b - Husliste 99, Byvej 42<strong>1.</strong> Hans Jakob Jakobsen, 1868, 24. <strong>februar</strong>, gift, Avnslev, Husfader, Arbejder ved Landbruget, Træskomand, Viet 1896Maren Larsen, 1861, 26. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Børn 3Hans Marius Jakobsen, 1897, 15. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Jakobsen, 1898, 4. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karl Jakobsen, 1899, 20. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 16d - Husliste 100, Ørbækvej 256<strong>1.</strong> Henrik Pedersen, 1854, 12. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1888, Børn 1Ane Kirstine Andersen, 1859, 3<strong>1.</strong> januar, gift, Skaarup, Husmoder, Gaardkone,Hans Peder Pedersen, 1890, 9. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ejnar Adolf Skou Hansen, 1882, 17. november, ugift, Brudager, Tjenestekarl, LandbrugetJohanne Kirstine Olsen, 1882, 24. juni, ugift, Hesselager, Tjenestepige, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22a - Husliste 101?<strong>1.</strong> Peder Larsen Kristensen, 1863, 29. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Ane Katrine Jørgine Pedersen, 1874, 24. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerningen,Ane Jensine Pedersen, 1896, 16. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Hansen Andersen, 1864, 8. september, ugift, Gudme, Logerende, Murerfaget, Murer (A(rbejdsløs))<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23g - Husliste 102, Teglværksvej 41,<strong>1.</strong> Kristen Rasmussen, 1852, 5. september, gift, Langaa, Husfader, Gaardejer, Viet 1892, Børn 1Johanne Katrine Hansen, 1862, 2. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Rasmus Peder Rasmussen, 1896, 3<strong>1.</strong> oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 24a - Husliste 103, Teglværksvej 17,<strong>1.</strong> Johan Jørgensen, 1868, 3. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1897, Børn 2Marie Hansen, 1865, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, gift, Ringe, Husmoder, Husgerning,Jens Jørgensen, 1898, 12. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alfred Jørgensen, 1900, 19. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Jørgensen, 1886, 1<strong>1.</strong> april, ugift, Gudme, Tjenestepige, HusgerningRasmus Hansen, 1873, 22. september, ugift, Gudme, Tjenestekarl, Landbruget<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 14c - Husliste 104 Byvej 28<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1858, 25. april, gift, Oure, Husfader, Tømmermester, Viet 1893, Børn 5-2Ane Hansen, 1860, 2. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Kristine Hansen, 1894, 18. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Marie Hansen, 1895, 1<strong>1.</strong> maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 15Anders Hansen, 1896, 19. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Hansine Hansen, 1897, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Hansen, 1900, 3. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Kristine Kristensen, 1871, 3. januar, ugift, Skaarup, Tjenestepige, Husgerning,Jens Rasmussen Vest, 1875, 8. oktober, ugift, Skaarup, Logerende, TømmersvendJohannes Thorvald Frederiksen, 1882, 18. september, ugift, Oure, Tyende, Tømmerlærling,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 14d - Husliste 105, Byvej 30<strong>1.</strong> Carl Vilhelm Køhler, 1865, 5. september, gift, Hesselager, Husfader, Købmand, Viet 1891, Børn 3-1Marie Heide, 1867, 25. april, gift, Nr. Søby, Odense, Husmoder, Husgerning,Marie Sophie Køhler, 1895, 13. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sophie Augusta Køhler, 1897, 9. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Carla Vilhelmine Køhler, 1899, 2. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Christensen, 1880, 7. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Kr. Peter Christensen, 1883, 19. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, handelslærling, …Hans Peter Jørgensen, 1870, 26. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 15d - Husliste 106, Byvej 40<strong>1.</strong> Albert Thyboe, 1850, 24. juni, gift, Nyborg, Husfader, Daglejer ved Landbruget, Viet 1875, Børn 5-1Anne Marie Pedersen, 1853, <strong>1.</strong> maj, gift, Frørup, Husmoder, Husgerning,Johanne Marie Thyboe, 1887, 12. <strong>februar</strong>, ugift, Hesselager, Barn2.Niels Madsen, 1874, 24. maj 1874, gift, Oure, Husfader, Daglejer ved Landbruget, Viet 1898, Børn 1Mathilde Jørgine Jensen, 1876, 20. juni, Herringe, Husmoder, Husgerning,Cecilie Jensine Madsen, 1895, 4. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jensine Ragnhild Jensen, 1895, 19. august, ugift, Herringe, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22d - Husliste 107, Peder Pedersen, Kirkevej 10,<strong>1.</strong> Ane Katrine Pedersen, 1867, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Viet 1896, Børn 3,Hans Peder Valdemar Pedersen, 1897, 17. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hjalmar Kristian Pedersen, 1898, 27. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anne Marie Pedersen, 1900, 13. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2. Peder Hansen, 1820, Enkemand, Tved, Aftægtsmand, Fhv. Hjulmand, Viet, 1850-1895Midlertidig Fraværende:Peder Pedersen, 1862, 23. maj, gift, Vejstrup, Husfader, Husejer, Agerbrug, Midlertidig ophold: Svendborg Arrest<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22n - Husliste 108, Kirkevej 8<strong>1.</strong> Johannes Nikolaj Peter Hansen, 1869, 20. april, gift, Skaarup, Husfader, Smedemester og Husejer, Viet 1898, Børn 1Kristine Jørgensen, 1875, 16. december, gift, Gudme, Husmoder,Caroline Agnes Hansen, 1899, 2. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Hans Johan Hansen Snedker, 1880, 29. august, Heden, SmedesvendErik Krisen Larsen, 1883, 8. august, ugift, Ærø,N.Lars Peder Hansen, 1861, 16. <strong>februar</strong>, gift, Vejrup, Ubberød, Husejer, Daglejer, Nu i Dalum <strong>Sogn</strong>Karoline Agnete Hansen, 1894, 19. <strong>februar</strong>, ugift, Odense, Barn af ovennævnte, i Dalum,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22e - Husliste 109, Kirkevej 14<strong>1.</strong> Rasmus Jacobsen, 1854, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Daglejer i Agerbrug, Viet 1898Ane Jørgensen, 1842, 1<strong>1.</strong> september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,2.Johannes Valentin Jensen, 1850, 3. januar, gift, Hesselager, Husfader, Lejer, Daglejer, Agerbrug, Viet 1875, Børn 3Maren Pedersen, 1855, 9. oktober, gift, … ørup <strong>Sogn</strong>, Husmoder,Julia Deborah Johannesen, 1889, 9. oktober, ugift, Egense,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22f - Husliste 110, Kirkevej 6,<strong>1.</strong> Jens Peder Johannesen, 1836, 5. september, gift, Vejstrup, Husfader, Købmand og Husejer, Viet 1866, Børn 1Karen Hansen, 1831, 8. september, gift, Oure, Husmoder,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22g - Husliste 111,<strong>1.</strong> Christian Køhler, 1838, 15. april, gift, Vindinge, Husfader, Bagermester, Detaillist, Viet 1863, Børn 5-1Marie Jacobsen, 1832, 30. maj, gift, Sanderum, Odense, Husmoder, Husgerning.Marie Cecilie Frandsen, 1886, 17. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 16Søren Laursen Thomasen, 1878, 7. maj, ugift, Lyngaa, Tjenestetyende, Bagersvend,Ole Marius Olesen, 1881, 18. marts, ugift, Aarslev, Tjenestetyende, Bagersvend<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22h - Husliste 112, Teglværksvej 40<strong>1.</strong> Anders Frederiksen, 1843, 18. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Tømmermester, Viet 1878, Børn 3-1Gjertrud Marie Mogensen, 1850, 16. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Sara Elise Frederiksen, 1879, 17. oktober, ugift, Hesselager, Barn, SypigeLaura Hermandine Frederiksen, 1889, 16. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22i - Husliste 113, Teglværksvej 44,<strong>1.</strong> Jens Clausen, 1854, 13. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Træskomand, Viet 1892Maren Pedersen, 1867, 6. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Jens Andersen, 1876, 26. august, ugift, Gudme, Logerende, Træskomand, elev,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22k - Husliste 114, Teglværksvej 42,<strong>1.</strong> Hans Frederik Jensen, 1866, 28. oktober, gift, Kerteminde, Husfader, Mølleejer, gift 1892, Børn 6Johanne Marie Jensine Jensen, 1862, 22. april, Vantinge, Husmoder, Husgerning,Jens Peder Jensen, 1892, 2<strong>1.</strong> juni, ugift Tved, Barn,Johanne Marie Rigborg Jensen, 1893, 22. november, ugift, Tved, Barn,Thorvald Julius Hansen, 1894, 30. december, ugift, Tommerup, Barn,Karla Frederikke Jensen, 1897, 9. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristen Jensen, 1898, 19. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karl Højlund Jensen, 1900, 20. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jensine Frederikke Madsen, 1880, 12. maj, ugift, Oure, Tjenestepige, Husgerning,Peder Hansen, 1875, 12. september, ugift, Gudme, Tjenestekarl, Møllerkusk,Anders Kristoffersen, 1884, 29. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl, Møllerlærling,Hans Rasmussen, 1880, 24. august, ugift, Aastrup, Møllersvend<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22l – Husliste 115, <strong>Gudbjerg</strong> Andelsmejeri, Byvej 4<strong>1.</strong> Anders Peter Jensen, 1861, 25. juli, Enkemand, Vissenbjerg, Husfader, Mejeribestyrer, Viet 1891-1897, Børn 1-1Emilie Rasmussen, 1879, 19. april, ugift, Vissenbjerg, Husbestyrerinde, Husgerning,Anna Hansen Holm, 1881, <strong>1.</strong> april, ugift, Jordløse, Tjenestetyende, Mejerske,Karl Kierstein, 1883, 6. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Mejerist,Mads Peder Hansen, 1881, 24. august, ugift, Hillerslev, Tjenestetyende. Mejerist,Jørgen Elisius Jørgensen, 1878, 2. august, ugift, Vedslet, Tjenestetyende, Mejerist,Johanne Jensen, 1892, 9. september, ugift, Korup, Odense, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23a - Husliste 116, Hans Frandsens Enke, Byvej 29<strong>1.</strong> Johanne Kirstine Knudsen, 1836, 15. august, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerningen, Viet 1868-1894, Børn 2-2Hansine Frandsen, 1872, 3. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn2.3.Hans Nielsen, 1874, 8. maj, gift, Odense, husfader, Pumpemester, Viet 1899, Børn 0-2Karen Thora Frandsen, 1879, 3. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, HusgerningenAnne Marie Pedersdatter, 1817, 2<strong>1.</strong> juli, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Aftægtskone, Viet 1853-1859<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23p - Husliste 117,<strong>1.</strong> Niels Peter Larsen, 1826. 18. november, gift, Vester Aaby, Husfader, Smedemester, Viet 1888, Børn 2,Ane Katrine Jensen, 1846, 7. januar, gift, Ryslinge, Husmoder, Husgerning,Karen Nielsen, 1871, 15. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Logerende, fhv. Mejerske,Thyra Nikoline Larsen, 1890, 7. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Jens Nielsen Skov, 1868, 2. juni, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Smedemester, Viet 1897, Børn 2Pouline Petrine Poulsen, 1869, 14. august, gift, Espe, Husmoder, Husgerning,Betty Nikoline Kirstine Skov, 1891, 5. september, ugift, Espe, Barn,Valdemar Niels Jakob Skov, 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Peter Marius Beck, 1878, 30. september, ugift, Frederikshavn, Tjenestetyende, Smedesvend<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23u - Husliste 118, ”Skous Minde” Ørbækvej, ved siden af 274<strong>1.</strong> Niels Samuel Knudsen, 1859, 23. juni, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Blikkenslager, Viet 1899, Børn 1Ane Pedersen, 1872, 24. november, gift, Hesselager, Husmoder, Husgerning, Syerske,Jørgine Laurine Pedersen, 1876, 17. december, ugift, Hesselager, Logerende, Modehandlerinde,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 17Annine Kristine Larsen, 1888, 28. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Laura Katrine Knudsen, 1900, 22. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23o - Husliste 119, Højlunds Mølle, Christian Køhler, Ørbækvej 270,<strong>1.</strong> Kristen Nielsen, 1852, 16. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer ved Agerbruget, Viet 1874, Børn 1-5Ane Christensen, 1851, 13. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Vask og Strygning,Sofus Johannes Nielsen, 1894, 24. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23k - Husliste 120, Teglværksvej 51<strong>1.</strong> Jens Jensen, 1852, 13. april, gift, Hesselager, Husfader, Arbejder ved Teglværket, Viet 1887, Børn 3Anna Hansen, 1853, 27. november, gift, Hesselager, Husmoder, Husgerning,Hans Jensen, 1888, 27. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jens Jensen, 1891, 18. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Andrea Jensen, 1893, 18. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 31b - Husliste 121, Etatsraad Hansen, Mullerup, Byvej 32,<strong>1.</strong> Kristen Andersen, 1830, 15. april, Enkemand, Ulfborg, Husfader, Alderdomsunderstøttelse, Gift 1865-1892, Børn 22.Anton Christian Poulsen Christensen, 1867, 20. september, gift, Nautrup, Husfader, Daglejer, Viet 1892, Børn 3-1Marie Kirstine Andersen, 1865, 29. juni, gift, Gudme, Husmoder, Husgerning,Anne Marie Christensen, 1893, 17. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hedevig Pouline Christensen, 1896, 6. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mary Christine Christensen, 1896, 15. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 40a - Husliste 122, Byvej 26,<strong>1.</strong> Anders Jørgensen, 1837, 9. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Viet 1888, Børn 1Karen Marie Karlsen, 1854, 23. april, gift, Svindinge, Husmoder, Husgerning,Maren Jørgensen, 1887, 27. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnAne Kirstine Jørgensen, 1891, 19. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 42a - Husliste 123<strong>1.</strong> Kristen Rasmussen, 1844, 7. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Træskomand, Viet 1874, Børn 1-1Ane Margrethe Nielsen, 1841, 20. april, gift, Gudme, Husmoder, Husgerning,2.Lars Peter Termansen, 1871, 3<strong>1.</strong> december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Tømmermester, Viet 1900,Karen Marie Rasmussen, 1877, 6. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 54 - Husliste 124, På grunden ved Degnemarken<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1860, 10. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Skomagermester, Viet 1890, Børn 2,Ane Hansine Jensen, 1865, 2<strong>1.</strong> juni, gift, Vejstrup, Husmoder, Husgerning,Karoline Hansen, 1891, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristine Hansen, 1899, 16. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karl Kristian Andersen, 1878, 28. juni, ugift, Odense, Logerende, Skomagersvend,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 55 - Husliste 125, Peder Hansens Enke, Byvej 36<strong>1.</strong> Ane Kirstine Eriksen, 1835, 8. april, enke, Tved, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse, Haandarbejde, Viet 1856-1888,Børn 3-1Hans Peder Hansen, 1858, 10. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Logerende, Murersvend,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 56 - Husliste 126, Sønder Kirkevej 2, Graverhuset,<strong>1.</strong> Niels Jørgen Hansen, 1870, 8. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Malermester,Jens Peder Johannes Kristensen, 1881, 3<strong>1.</strong> oktober, ugift, Sønder Højrup, Tyende, Malerlærling<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. Ingen - Husliste 127, Jordemoderboligen, Hans Hansen, Sønderballevej 3<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1855, 24. april, gift, Gislev, Husfader, Fragtmand, viet 1890, Børn 3-2Maren Sofie Hansen, 1868, 27. april, gift, Refsvindinge, Husmoder, Jordemoder,Anne Marie Hansen, 1885, 2. juli, ugift, Refsvindinge, Barn,Johanne Hansen, 1893, <strong>1.</strong> maj, ugift, Gislev, Barn,Hansine Frederikke Hansen, 1900, 27. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 18<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. Ingen - Husliste 128, Fattighuset, <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong>, Sønderballevej<strong>1.</strong> Maren Christensdatter, 1828, 6. juli, enke, Gislev, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1848-1869, Børn 7-2Ane Sofie Karlsen, 1856, 8. december, ugift, Gudme, Logerende, SyerskeMaren Cecilie Dickmann Karlsen, 1893, 25. marts, ugift, Kværndrup, Barn,Karen Susanne Hansen, 1883, 20. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Logerende, Syerske, elev.2.3.4.Karen Jørgensen, 1837, 24. juni, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, lever af Fattighjælp, Viet 1874-1899, Børn 1Anne Marie Rasmusdatter, 1829, 23. <strong>februar</strong>, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1854-1859, Børn2-2Jens Rasmussen, 1829, 12. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Fattighjælp, Arbejder i Landbruget, Viet 1851, Børn 2-15Christiane Vilhelmine Hansen, 1827, 1<strong>1.</strong> juni, gift, Odense, Husmoder, Husgerning, Fattighjælp<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 24e - Husliste 129, Sønderballevej 13<strong>1.</strong> Thomas Hermansen, 1856, 8. juli, gift, Oure, Husfader, Arbejdsmand, Viet 1880, Børn 2-1Sofie Hedvig Hansen, 1854, 5. marts, gift, Oure, Husmoder, Husgerning,Ernestine Thomsen, 1888, 7. <strong>februar</strong>, ugift, Gudme, Barn,Kristian Sofus August Jensen, 1891, 3. december, ugift, Svendborg, Barn,Maren Nielsdatter, 1830, 23. december, enke, Hesselager, Slægtning, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1856, Børn 5-3<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 24i - Husliste 130, <strong>Gudbjerg</strong> Teglværk, Aktiehaverne, Teglværksvej 13<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 1a - Husliste 131, Præstegaarden, Pastor Th. Kragh, Sønderballevej 10,<strong>1.</strong> Jens Theodor Kragh, 1835, 19. januar, gift, Gladsaxe, Husfader, <strong>Sogn</strong>epræst, Viet 1888, Børn 3-3Marcelline Edle Ludovika Hertel, 1852, 26. oktober, gift, Haarslev, Sjælland, Husmoder, <strong>Sogn</strong>epræstens KoneEllen Kathrine Agathe Kragh, 1889, 7. august, ugift, Kornerup, Sjælland, BarnEsther Petrea Kragh, 1891, 10. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ruth Emilie Kragh, 1893, 26. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, (A) Aandsvag,Petrea Alvilde Olsen, 1872, 22. maj, ugift, København, TyendeMaren Elise Frederiksen, 1882, 24. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, TyendeLaura Hansine Hansen, 1884, 12. januar, ugift, Kværndrup, Tyende,Peder Nielsen, 1867, 7. april ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Fodermester i Præstegaarden, <strong>for</strong> Præstegårds<strong>for</strong>pagteren<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 1c - Husliste 132, Niels Sørensens Enke, Skovvej<strong>1.</strong> Anne Nielsen, 1834, 22. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, husmoder, Gaardkone, Viet 1863-1890, Børn 2Søren Møller Sørensen, 1862, 1862, 1<strong>1.</strong> november, ugift, Tved, Barn, Landbrug,Sidsel Sørensen, 1860, 1860, 6. marts, ugift, Tved, barn, HusgerningNiels Jensen Nielsen, 1885, ugift, Tjenestekarl, Agerbruger,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 4b, <strong>Gudbjerg</strong> Mark - Husliste 133, Skovvej<strong>1.</strong> Niels Eriksen, 1843, 12. maj, gift, Hesselager, Husfader, Gaardfæster, Viet 1876Mette Marie Nielsen, 1838, 25. september, gift, Hesselager, Husmoder<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 7a - Husliste 134, Højlundsvej<strong>1.</strong> Niels Jørgensen, 1855, 16. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, husfader, Gaardejer, Viet 1894, Børn 2Marie Hansen, 1864, 24. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Anders Peder Jørgensen, 1896, 24. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jørgen Nielsen Jørgensen, 1898, 25. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Peter Frandsen, 1884, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved landbruget,Maren Madsen, 1884, 2<strong>1.</strong> december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Husgerning,Ane Sørine Pedersen, 1885, 25. september, ugift, Jellinge, Jylland, Tjenestetyende, Husgerning<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 8a - Husliste 135, Højlundsvej 6,<strong>1.</strong> Christen Jensen, 1872, 2<strong>1.</strong> september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaard<strong>for</strong>pagter, Agerbrug,Jørgen Peder Christian Laurits Theodor Pedersen, 1883, <strong>1.</strong> april, ugift, Stenstrup, Tjenestekarl ved Agerbruget,Johanne E… Jacobsen, 1880, 19. november, ugift, Rudkøbing, HusbestyrerindeDrengebarn, 1900, 6. juni, ugift, Svendborg, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 21<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 10e - Husliste 153, Lakkendrupvej 25,<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1850, 16. marts, gift, Vejstrup, Husfader, Husejer og Daglejer, viet 17 (83), Børn 1Karen Marie Meir, 1846, 22. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anne Marie Hansen, 1884, 8. september, ugift, Kirkeby, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13e - Husliste 154, Lakkendrupvej 3,<strong>1.</strong> Andreas Hansen, 1866, 4. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Sadelmager, Viet 1889, Børn 5Johanne Hansen, 1864, 20. januar, gift, Frederiksberg, Husmoder, Husgerning,Hans Peder Thorkild Hansen, 1889, 3. oktober, ugift, København, Barn,Hilma Kristine Hansen, 1894, 2<strong>1.</strong> juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Søren Albert Hansen, 1895, 2. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristian Aage Hansen, 1898, 15. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ernst Valdemar Hansen, 1900, 15. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Emil Lindahl, 1883, 2. december, ugift, Vejstrup, Tyende, Sadelmagerlærling<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13f - Husliste 155, Lakkendrupvej 5<strong>1.</strong> Anders Kristensen, 1859, 15. juli, gift, Hesselager, Husfader, Daglejer i Agerbrug, Viet 1884, Børn 6Maren Kristine Nielsen, 1856, 8. november, gift, Gudme, Husmoder, Husgerning,Karl Kristian Kristensen, 1889, 2.april, ugift, Gudme, Barn,Kristen Jørgen Kristensen, 1893, 27. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kristine Kristensen, 1896, 8. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jenny Betty Kristensen, 1898, 8. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13g - Husliste 156, Lakkendrupvej 7,<strong>1.</strong> Henrik Larsen, 1862, 4. <strong>februar</strong>, gift, Langaa, Husfader, Stenhugger, Daglejer, Viet 1892, Børn 1Maren Louise Rasmussen, 1867, 6. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Frederik Peder Larsen, 1892, 5. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnHansine Larsen, 1887, 9. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Uægte Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 19e - Husliste 157, Mullerupvej 57,<strong>1.</strong> Hans Andersen, 1851, 28. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Fyrbøder og Daglejer i Agerbrug, Viet 1874Anne Marie Rasmussen, 1847, 28. maj, gift, Tved, Husmoder, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 19f - Husliste 158, Mullerupvej 59,<strong>1.</strong> Jens Peder Rasmussen, 1875, 6. september, gift, Gudme, Husfader, Daglejer, Agerbrug og Savværk, Viet 1898,Karen Kirstine Hansen, 1879, 28. juni, gift, Langaa, Husmoder, Husgerning, Børn 0-2Hans Jørgen Hansen, 1891, 17. juni, ugift, Langaa, Uægte Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 31a - Husliste 159, Skovvej 10,<strong>1.</strong> Hans Larsen, 1832, 10, juni, gift, Egense, Husfader, Landbrug, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1874, Børn 5-1Ane Magdalene Hansen, 1845, 2<strong>1.</strong> marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Hans Peder Hansen, 1877, 14. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Daglejer ved Agerbrug<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 32 - Husliste 160, Etatsraad Hansen, MullerupUbeboet<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 33 - Husliste 161<strong>1.</strong> Nicolaj Nielsen, 1848, 22. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, 1876, Cali<strong>for</strong>nien, Husfader, Landbrug, Viet 1879Elise Dorthea Vagner, 1846. 5. juni, Slesvig, Husmoder, Husgerning,Signe Rasmussen, 1885, ugift, Hesselager, Tyende, Husgerning og Landbrugsarbejde,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 41 - Husliste 162<strong>1.</strong> Ane Hansen, 1856, 12. marts, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning og Landbrugsarbejde, Viet 1883-1892, Børn 1Marie Hansen, 1889, 14. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 42 - Husliste 163 (Lakkendrupvej 23?)Karen Jørgensen, 1844, 27. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 45 - Husliste 164, Byvej 43,<strong>1.</strong> Kristen Nielsen, 1852, 7. oktober, gift, Nordborg, Als, Husfader, Hjulmand, Viet 1882Ane Kirstine Pedersen, 1857, 15. august, gift, Vester Skerninge, Husmoder, Husgerning,Margrethe Nielsen, 1891, 4. april, ugift, Nordborg, Als, Adoptivsøn


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 22Hans Kristian Hansen, 1882, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Hjulmagerlærling,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 47 - Husliste 165, Byvej 41<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1829, 15. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Væveri og Alderdomsunderstøttelse, Viet 1857, Børn 6Karen Marie Hansen, 1835, 1<strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,N. Kristen Hansen, 1856, 9. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Rejsende Fotograf, Har intet fast Opholdssted, men rejser bestandig,har natten mellem 3<strong>1.</strong> januar og <strong>1.</strong> <strong>februar</strong>, boet hos Forældrene,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 49 - Husliste 166, Sønderballevej 18,<strong>1.</strong> Niels Rasmussen, 1845, 20. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer i Agerbrug, Viet 1877, Børn 1Johanne Jørgensen, 1841, 20. januar, gift Øksendrup, Husmoder, Husgerning,2.Vilhelmine Kristine Kristoffersen, 1869, 6. maj, ugift, Ryslinge, Husmoder, Sygeplejerske<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 2a - Husliste 167, <strong>Gudbjerg</strong> Kommune,<strong>1.</strong> Marie Rasmussen, 1876, 5. oktober, ugift, Birkende, Odense, Husbestyrerinde, HusgerningJens Mortensen Kristensen, 1879, 8. november, ugift, Bjerreby, Vikar, Skolefaget, Midlertidig Vikar.<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 46 - Husliste 168, <strong>Gudbjerg</strong> Præstekald, Byvej 41,<strong>1.</strong> Kristen Marius Jensen, 1867, 19. marts, gift, Randers, Husfader, Skræddermester, Viet 1893, Børn 4,Birthe Jensine Caroline Pedersen, 1870, 13. december, gift, Middelfart, Husmoder, Husgerning,Einar Jensen, 1894, 7. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hjalmar Jensen, 1895, 14. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Victor Jensen, 1897, 2. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kirstine Marie Jensen, 29. august 1894, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ane Hansine Kristine Jørgensen, 1894, 10. november, Middelfart, Uægte BarnNiels Kop Kristiansen, 1880, 25. oktober, Vinterslev, Randers, Skræddersvend <strong>for</strong> Skrædder Jensen,Johan Jacob Rasmussen, 1873, 18. oktober, gift, Aarslev, Husfader, Skomagermester, viet 1899, Børn 1Ane Lene Johansen, Fløes, Randers, Husmoder, Husgerning,Helge Skovlund Rasmussen, 1900, 5. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 5c - Husliste 169, Præstehuset, Skovvej 12, Ejer Etatsraad Hansen, Mullerup<strong>1.</strong> Marius Emil Kristen Pedersen, 1873, 20. november, gift, Brudager, Husfader, Arbejdsmand, Viet 1895, Børn 2-5Anne Marie Hansen, 1870, <strong>1.</strong> oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Rasmine Jørgine Marie Pedersen, 1896, 8. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Peder Jørgen Rytter Pedersen, 1900, 17. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anne Marie Christensen, 1825, 22. september, enke, Vindinge, slægtning, Alderdomsunderstøttelse,Frantz Axel Adamsen, 1870, 27. april, Sverige, Husfader, Arbejdsmand, Viet 1893, Børn 4-2Marie Nielsen, 1874, 14. april, gift, Refsvindinge, Husmoder, Husgerning,Johanne Kristine Adamsen, 1894, 7. marts, ugift, Vindinge, Barn,Ane Marie Adamsen, 1898, 2<strong>1.</strong> juli, ugift, Vindinge, Barn,Marie Nielsen,Emma Josefine Adamsen, 1900, 27. september, ugift, Kogsbølle, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 15b - Husliste 170, Skovgaarden, Etatsraad Hansen, Ejer og Bruger,<strong>1.</strong> Hans Peder Gebhard, 1854, 30. juni, gift, Langaa, Husfader, Lejer, Landbrug, 1892, 3-4Emilie Pedersen, 1852, 26. december, gift, Nyborg, Husmoder, Husgerning.Karen Kirstine Hansen, 1889, 8. <strong>februar</strong>, ugift, Stenstrup, Barn, Barn af <strong>1.</strong> ægteskab,Hans Laurits Hansen, 1891, 1<strong>1.</strong> maj, ugift, Stenstrup, Barn, Barn af <strong>1.</strong> ægteskab,Martha Gebhardsen, 1893, <strong>1.</strong> juni, ugift, Kværndrup, Barn,Astrid Kamilla Gebhardsen, 1894, 9. juli, Kværndrup, Barn,Viggo Johannes Gebhardsen, 1898, 18. januar, ugift, Ørbæk, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 6b - Husliste 171, Rødeledsvej 8<strong>1.</strong> Anders Rasmussen, 26. juni 1848, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Landbrug, Viet 1880, Børn 6-6Henrikke Margrethe Hansen, 30. juni 1855, gift, Egense, Husmoder, Husgerning,Rasmine Rasmussen, 30. december 1881, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Kirstine Rasmussen, 3<strong>1.</strong> juli 1882, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Stine Rasmussen, 10. <strong>februar</strong> 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anders Rasmussen, 2<strong>1.</strong> april 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Rasmussen, 2. januar 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 23Johanne Hansine Rasmussen, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmus Olsen, 15. marts 1814, Enkemand, Stenstrup, Aftægtsmand, Fhv. Gaardejer, Viet 1841-1885, Børn 6-3<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 11b - Husliste 172, Bøllemosevej 4<strong>1.</strong> Povl Rasmussen, 14. marts 1852, gift, Vindinge, Husfader, Gaardejer, Viet 1881, Børn 3-2Frederikke Rasmussen, 13. marts 1851, gift, Frørup, Husmoder, Gaardkone,Rasmus Theodor Rasmussen, 3. marts 1882, ugift, Vindinge, Barn, Arbejder Ved Landbrug,Marie Kirstine Rasmussen, 28. december 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Jensen, 26. september 1823, Enkemand, <strong>Gudbjerg</strong>, Logerende, Lever af Formue og Alderdomsunderstøttelse. Viet?-1898.<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13d - Husliste 173, Rødeledsvej 4<strong>1.</strong> Rasmus Peder Frederiksen, 4. december 1859, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer erhvervs Landbrug, Viet 1887,Maren Jensen, 19. september 1864, gift, Egense, Husmoder, Gaardkone, Børn 5-1,Dagmar Frederikke Frederiksen, 10. august 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anne Marie Frederiksen, 3. juli 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Frederiksen, 29. december 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Jensen Frederiksen, 27. marts 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anders Hjalmar Frederiksen, 8. august 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anne Jakobsen, 22. december 1834, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtskone, Fhv. Gaardkone, 1857-1899, Børn 5-3<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13c - Husliste 174<strong>1.</strong> Nikolaj Peder Kjær, 10. april 1856, gift, Halk, Sønderjylland, Husfader, Gaardejer, Viet 1888, Børn 4-4,Maren Dorthe Hansen, 5. <strong>februar</strong> 1857, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Peder Kjær, 7. oktober 1885, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Jørgen Kjær, 15. april 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Katrine Karoline Kjær, 15. april 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 20a - Husliste 175, Niels Rasmussens (Degn) Enke, Bøllemosevej 21,<strong>1.</strong> Maren Larsen, 2<strong>1.</strong> december 1857, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone, 1875-1895, Børn 3Lars Rasmussen, 30. januar 1876, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Gaardbestyrer,Rasmus Rasmussen, 5. september 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, arbejder ved LandbrugAnne Kirstine Rasmussen, 6. maj 1880, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kamilla Kirstine Andersen, 15. <strong>februar</strong> 1887, ugift, Skaarup, Plejebarn,Maren Rasmussen, 18. juli 1882, ugift, Lunde, Tjenestepige,Rasmus Larsen, 29. august 1885, Lunde, TjenestedrengHans Kristian Larsen, 18. marts 1882, ugift, Vor Frue <strong>Sogn</strong>, Tjenestekarl,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 21a - Husliste 176, Bankevej 4<strong>1.</strong> Jørgen Jensen, 17. maj 1869, gift, Hundstrup, Husfader, Gaardejer, Viet 1900,Johanne Berteline Rasmussen, 7. december 1848, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Karen Rasmine Larsen, 18. december 1880, ugift, Ringe, Tjenestepige,Anders Peder Hansen, 16. november 1877, ugift, Lunde, Tjenestekarl,Jørgen Torsten Herman Henriksen, 4. januar 1886, ugift, Tved, Tjenestedreng,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22b - Husliste 177, Knøsevej 19<strong>1.</strong> Peder Pedersen, <strong>1.</strong> august 1823, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Erhvervslandbrug, Viet 1858, Børn 2Maren Pedersdatter, 17. maj 1831, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, GaardkonePeder Pedersen, 3. november 1859, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Julius Peder Jensen, 25. oktober 1882, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23b - Husliste 178, Knøsevej 21<strong>1.</strong> Kristen Knudsen (Kiel), <strong>1.</strong> juli 1866, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Erhvervslandbrug, Viet 1895, Børn 3Gertrud Pedersen, 4. august 1869, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, GaardkoneJohannes Knudsen, 24. juni 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnKnud Kristen Knudsen, 8. <strong>februar</strong> 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jenny Knudsen, 18. januar 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ferdinand Hansen, 7. oktober 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, ErhvervslandbrugKnud Rasmussen, 26. september 1812, gift, Brudager, Aftægtsmand, fhv. Gaardejer, Viet 1864, Børn 3-1Karen Kristensen, 1<strong>1.</strong> november 1835, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtskone, Gaardkone,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 24<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 1h - Husliste 179,<strong>1.</strong> Niels Kristensen, 24. juni 1851, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1892,Anne Kirstine Pedersen, 2. <strong>februar</strong> 1858, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Niels Kristian Andersen, 27. september 1886, ugift, Gudme, Tjenestedreng,Marie Nielsen, 10. september 1879, ugift, Gudme, Tjenestepige,Kristen Nielsen, 10. juni 1821, Enkemand, Gudme, Aftægtsmand, fhv. Gaardejer, Viet 1848-1891, Børn 2Hans Kristensen, 12. juni 1852, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Skrædder,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 37 - Husliste 180, (Bøllemosevej 14?)<strong>1.</strong> Martinus Møller, 22. september 1822, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1856, Børn 3-1Karen Hansdatter, 14. <strong>februar</strong> 1829, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 36 - Husliste 181 (Bankevej 5?)<strong>1.</strong> Niels Rasmussen, 24. august 1853, Enkemand, Egense, Husfader, Gaardejer, Viet 1880-1896, Børn 4-4Karl Rasmussen, 9. <strong>februar</strong> 1886, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmine Agnete Andersen, 14. oktober 1874, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrerinde,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 12d - Husliste 182, Hans Peder Nielsen (Dyhr)<strong>1.</strong> Hans Peder Nielsen, 27. marts 1864, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Erhverv v. Landbruget, Viet 1894, Børn 1Karen Kirstine Knudsen, 2<strong>1.</strong> april 1868, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Karen Jenny Nielsen, 2<strong>1.</strong> januar 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hulda Elisabeth Hansen, 28. marts 1886, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13c - Husliste 183<strong>1.</strong> Lars Frederiksen, 3<strong>1.</strong> januar 1844, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Skovfoged, Viet 1881, Børn 2Maren Hansen, 23. januar 1855, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, SkovfogedkoneKaren Marie Frederiksen, 7. april 1883, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnLars Rasmussen, 16. <strong>februar</strong> 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Plejebarn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23l - Husliste 184, Rødeledsvej 1<strong>1.</strong> Lars Hansen, 20. maj 1858, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Skovarbejder, Viet 1888, Børn 1-4Karen Andersen, 16. oktober 1856, gift, Frørup, Husmoder,Hansine Kirstine Katrine Hansen, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Peder Kristian Hansen, 7. oktober 1890, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Plejebarn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 27 - Husliste 185, Præstehusvej 8<strong>1.</strong> Rasmus Knudsen, 17. september 1848, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, Viet 1889, Børn 1Marie Kirstine Nielsen, 14. januar 1854, gift, Egense, Husmoder,Anders Marius Knudsen, 19. juni 1890, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hjalmar Johannes Knudsen, 2. april 1900, ugift, Egense, Plejebarn,Tora Kirstine Nielsen, 2. april 1884, ugift, Egense, Tjenestepige,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 28 - Husliste 186, Præstehusvej 9<strong>1.</strong> Peder Larsen, 9. april 1823, Enkemand, Gudme, Husfader, Husejer, Viet 1848-1899, Børn 9-1Karen Pedersen, 20. januar 1847, ugift, Gudme, Barn, Husbestyrerinde,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 29 - Husliste 187, Hmd. Jens Jensens Enke, Mellemvej 2Ubeboet<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 30 - Husliste 188, Mellemvej<strong>1.</strong> Abelone Larsen, 15. <strong>februar</strong> 1834, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Huskone, Viet 1860-S, Børn 0-2Lars Kristian Larsen, 8. april 1879, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Daglejer ved LandbrugLaurine Jensen, 24. marts 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Pige, 25. december 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 35 - Husliste 189, Bankevej 3?<strong>1.</strong> Peder Johan Rasmussen, 18. maj 1858, Hundstrup, Husfader, Husejer, Landbrug og Mælkekørsel, Viet 1888, B: 4-2Maren Sofie Andersen, 9. oktober 1862, gift, Vindinge, Husmoder, HuskoneRasmus Kristian Rasmussen, 3<strong>1.</strong> oktober 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Karl Rasmussen, 3. <strong>februar</strong> 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Peder Johannes Rasmussen, 28. maj 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Aksel Rasmussen, 4. april 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 25<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 38 - Husliste 190, Bankevej 6, Hmd. Mads Hansens Enke<strong>1.</strong> Petrine Hansen, 28. januar 1841, enke, Kværndrup, Husmoder, Huskone, Landbrug, Viet 1867-1889Peder Pedersen, 3, maj 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrer, Erhvervs Træskokarl og Landbrug<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 39 - Husliste 191, Bankevej 9?<strong>1.</strong> Niels Peter Larsen, <strong>1.</strong> marts 1856, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Landbrug, Daglejer, Viet 1891, Børn 1Karen Johanne Nielsen, 12. <strong>februar</strong> 1852, gift, Svendborg, Husmoder, Huskone,Hans Kristen Larsen, 27. september 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Kristian Nielsen, 25. marts 1818, Enkemand, Stenstrup, Pensionær, Fhv. Husmand, Viet 1852-1893, Børn 4-2<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. Ingen - Husliste 192,<strong>1.</strong> Lars Rasmussen, 3. januar 1858, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Viet 1891Anne Marie Rasmussen, 4. maj 1864, gift, Kværndrup, Husmoder, Skovfoged Kone,Hans Marius Jørgensen, 23. oktober 1885, ugift, Nyborg, Tjenestedreng,Lakkendrup Matr. nr. 1a - Husliste 193, Dyhrenborg, Lakkendrupvej 51<strong>1.</strong> Rasmus Jensen Dyhr, 1860, 4. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Johanne Hansdatter, 1830, 1<strong>1.</strong> marts, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtskone, Husholderske, Viet 1852-1891, Børn 8-2,Hansine Jensen, 1883, 1<strong>1.</strong> januar, ugift, Oure, Tyende, Tjenestepige ved Landbrug,Kristian Alfred Julius Jensen, 1885, 22. maj, ugift, Oure, Tjenestekarl ved Landbrug,Rasmus Jørgensen, 1879, 5. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl ved Landbrug,Lakkendrup Matr. nr. 2a - Husliste 194, Duelundgaarden, Ørbækvej 244<strong>1.</strong> Jens Sørensen, 1838, 23. <strong>februar</strong>, gift, Kullerup, Husfader, Gaardmand, Viet 1871, børn 4-2Johanne Pouline Hansen, 1850, 3. marts, gift, Refsvindinge, Husmoder, Husholderske,Hans Jørgensen, 1818, 19. september, Enkemand, Vindinge, Aftægt, fhv. Murermester, Viet 1848-1900, Børn 1-1Johanne Eriksen Trøjborg, 1884, 10. september, ugift, Lundeborg, Tyende, TjenestekarlAnders Andersen, 1888, 1<strong>1.</strong> november, ugift, Gudme, Tyende, TjenestekarlJensine Kamilla Mouritsen, 1885, 27. december, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 4a - Husliste 195, Sønderlund<strong>1.</strong> Anders Hansen, 1866, 26. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1896, Børn 1Laurine Larsen, 1863, 30. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Maren Andrea Hansen, 1897, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Larsen, 1823, 29. juni, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtsmand, fhv. Gaardejer, Viet 1856-1893, Børn 4Niels Larsen, 1826, 7. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning. Privat understøttelse,Kristine Nielsen, 1879, 28. december, ugift, Lunde, Tyende, Tjenestepige,Johanne Julie Hansen, 1885, 2. januar, ugift, Skaarup, Tyende, Tjenestepige,Laurits Jørgensen, 1878, 12. oktober, ugift, Ørbæk, Tyende, TjenestekarlLakkendrup Matr. nr. 4c - Husliste 196 – Gaardmand Jørgen Hansen Duelund, Kilenvej 42<strong>1.</strong> Jørgen Hansen, 1818, 10. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardfæster, Viet 1856-1888, Børn 1-2Lars Jørgensen Duelund, 1856, 24. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardbestyrer, Viet 1888, Børn 2Maren Kristoffersen Duelund, 1856, 23. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, HusholderskeMaren Alvilde Duelund, 1889, 20. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Dagmar Duelund, 1890, 3. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hansine Andersen, 1878, 9. juni, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 5a - Husliste 197, Gaardmand Rasmus Jensens Enke, Lakkendrupvej 58,<strong>1.</strong> Johanne Pedersdatter, 1815, 9. januar, enke, Gudme, Husmoder, Gaardfæsterske, Viet 1839-1886,Niels Søren Nielsen, 1870, 2. november, ugift, Skaarup, Tyende, Gaardbestyrer,Peder Kristen Pedersen, 1878, 10. november, Brudager, Tyende, Tjenestekarl,Iver Frederik Knudsen, 1883, 19. september, ugift, Gudme, Tyende, Tjenestekarl,Anne Marie Dorthea Nielsen Drejer, 1885, 19. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestepige,Karen Dorthea Rasmussen, 1883, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 6a - Husliste 198, Sortemosevej 20<strong>1.</strong> Peder Nielsen, 1868, 10. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Anne Marie Hansen, 1833, 23. april, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Aftægt, gift 1858-1896, Børn 5-2,Maren Hansen, 1881, 22. september, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Karen Nielsen 1884, <strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestepige,Hans Jakobsen, 1884, 26. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestekarl,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 26Lakkendrup Matr. nr. 7a - Husliste 199, Sortemosevej 2,<strong>1.</strong> Kristen Hansen, 1848, 24. juli, gift, Ringe, Husfader, Gaardejer, Viet 1878, Børn 2-1Anne Andersen, 1843, 14. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardmandskone,Hans Kristian Hansen, 1883, 3. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Tjenestekarl,Hans Jørgensen, 1885, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestedreng,Agnes Nielsine Pedersen, 1884, 14. juni, ugift, Lunde, Tyende, Tjenestepige,Pouline Hansen, 1883, 15. december, ugift, Skaarup, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 8a - Husliste 200, Gaardmand Hans Andersens Enke, Lakkendrupvej 48,<strong>1.</strong> Johanne Marie Andersdatter, 1827, 15. juli, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardejerske, Viet 1859-1886, Børn 6-2Ane Kirstine Hansen, 1852, 12. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Husholderske.Niels Hansen, 1864, 13. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Gaardbestyrer,Karl Nielsen Drejer, 1884, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestekarl,Rasmus Hansen, 1886, 4. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestekarl,Lakkendrup Matr. nr. 8c - Husliste 201 (Ørbækvej 248)<strong>1.</strong> Knud Kristian Vilhelmsen, 1853, 14. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1893, Børn 1Anne Marie Hansen, 1859, 2<strong>1.</strong> december, gift, Hesselager, Husmoder, Gaardkone,Nielsine Mathilde Nielsen, 1881, 23. november, ugift, Gudme, Tyende, Tjenestepige,Jens Jørgen Jensen, 1882, 5. november, ugift, Gudme, Tyende, Tjenestekarl,Vilhelm Johannes Vilhelmsen, 1896, 27. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 9a - Husliste 202, Sortemosevej 14,<strong>1.</strong> Jens Pedersen, 1841, 24. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1870, Børn 2-2Johanne Margrethe Hansen, 1839, 14. maj, gift, Gudme, Husmoder, Gaardkone,Johanne Marie Pedersen, 1871, 24. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Privat Understøttelse,Nielsine Rasmine Hansen, 1878, 25. marts, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Peder Jensen, 1884, 8. juli, ugift, Langaa, Tyende, Tjenestekarl,Lakkendrup Matr. nr. 4d - Husliste 203, Sortemosevej 10,<strong>1.</strong> Anders Nielsen Drejer, 1857, 25. september, gift, Skaarup, Husfader, Husmandsbrug, Tækkemand, Viet 1875, Børn 9-1Maren Hansen, 1851, 12. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, HusmandskoneJohanne Marie Nielsen Drejer, 1881, 14. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Tjenestepige,Anders Nielsen Drejer, 1889, 5. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kirsten Nielsen Drejer, 1891, 22. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Nielsen Drejer, 1895, 2<strong>1.</strong> oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 3d - Husliste 204, Sortemosevej 1,<strong>1.</strong> Johannes Sørensen, 1873, 25. juni, gift, Seest, Jylland, Husfader, Smedemester, Viet 1896, Børn 3,Martha Kiroline Nielsen, 1873, 23. maj, gift, Skaarup, Husmoder, Husholderske,Johanne Sofie Halvorsen Sørensen, 1896, 14. september, ugift, Skaarup, Barn,Marie Kirstine Halvorsen Sørensen, 1898, 22. januar, ugift, Skaarup, Barn,Karl Thune Halvorsen Sørensen, 1899, 22. oktober, ugift, Skaarup, Barn,August Emil Rasmussen, 1888, 8. januar, ugift, København, Tyende, Smedelærling, ved J. SørensenLakkendrup Matr. nr. 8d - Husliste 205, Kilenvej 38<strong>1.</strong> Peder Sohnesen, 1858, 7. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Skovarbejder, gift 1895,Ane Dorthea Hansen, 1848, 17. <strong>februar</strong>, gift, Svindinge, Husmoder, Husmandskone,N. Carl Rejner Arthur Hansen, 1895, 18. august, ugift, Lundeborg, Logerende, Er i Svendborg.2.Mads Pedersen, 1878, 2<strong>1.</strong> maj, gift, Oure, Husfader, Daglejer ved Havebrug, Viet 1900, Børn 1,Karen Rasmussen, 1877, 8. juli, gift, Gudme, Husmoder, HusholderskeRasmus Marius Sohne Pedersen, 1900, 17. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnLakkendrup Matr. nr. 8e - Husliste 206, Husmand Peder Hansens Enke, (Kilenvej 31?)<strong>1.</strong> Petrine Hansen, 1853, 2. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husmandsbrug, Viet 1880-1890, Børn 5Maren Kirstine Hansen, 1887, 9. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Petra Hansen, 1890, 16. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Dorthea Pedersdatter, 1827, 3<strong>1.</strong> oktober, enke, Gislev, Bedstemoder, AD - understøttelse, Viet 1850-1881 Børn 6Lakkendrup Matr. nr. 9b - Husliste 207, Kilenvej 28


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 27<strong>1.</strong> Kristian Hansen, 1837, 3<strong>1.</strong> december, gift, Hesselager, Husfader, Husmand og Tækkemand, Viet 1869, Børn 3Karen Larsen, 1835, 6. marts, gift, Langaa, Husmoder, HusmandskoneLakkendrup Matr. nr. 9g - Husliste 208, Kbmd. Gelius Hansens Enke, Kilenvej 29,<strong>1.</strong> Karen Marie Kristine Rosager, 188, 2. juni, enke, Vejstrup, Husmoder, Høker, Husmandsenke, 1893-1900,Ejner Rosager Hansen, 1894, 18. november, ugift, Svendborg, Barn,Johannes Aage Nielsen, 1878, 6. marts, ugift, Ølstykke, Frederiksborg, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Karen Johanne Rasmussen, 1885, 30. april, ugift, Stenstrup, Tjenestetyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 9n - Husliste 209,<strong>1.</strong> Rasmus Kristensen, 1845, 24. maj, gift, Brudager, Husfader, Husmand, Skovarbejder, Viet 1878, Børn 1Anne Marie Jensen, 1843, 26. juli, gift, Tved, Husmoder, Husmandskone,Karen Adolfine Andersen, 1887, 24. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnLakkendrup Matr. nr. 9i - Husliste 210, Kilenvej 30<strong>1.</strong> Hans Larsen, 1840, 14. oktober, gift, Langaa, Husfader, Husejer, Viet 1880, Børn 3-2Line Margrethe Hansen, 1848, 6. april, gift, Stenstrup, Baptist, Husmoder, Husmandskone,Alfred Ferdinand Larsen, 1892, 2. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 9k - Husliste 211, Kilenvej 34<strong>1.</strong> Rasmus Kristensen, 1838, 5. juni, Enkemand, Oure, Husfader, Urmager, Viet 1864-1896, Børn 6,Kristian Kristensen, 1874, 29. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Cykelfabrikant,Hanne Kristensen, 1871, 28. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husholderske,Lakkendrup Matr. nr. 10c - Husliste 212, Sortemosevej 15, Husmand Søren Pedersens Enke<strong>1.</strong> Anne Elisabeth Jensdatter, 1826, 29. april. Enke, Svindinge, Husmoder, Husmandsbrug, Viet 1885-1899Hans Jørgen Poulsen, 1886, 13. august, ugift, Brudager, SlægtningLakkendrup Matr. nr. 15a - Husliste 213 – Sortebro Kro, Ørbækvej 230,<strong>1.</strong> Rasmus Kristoffersen, 1858, 6. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Landbrug, Krohold, Viet 1887, Børn 7Maren Hansen Larsen, 1858, 12. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, HusholderskeKristoffer Kristoffersen, 1887, 20. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Kristoffersen, 1889, 26. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Kristoffersen, 1891, 10. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Kristoffersen, 1893, 12. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Gjertrud Kristoffersen, 1895, 27. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Martha Kristoffersen, 1897, 26. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kirstine Kristoffersen, 1899, 17. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristine Jensen, 1880, 7. december, ugift, Gislev, Tyende, Tjenestepige ved LandbrugJohannes Marius Kierstein, 1886, 1<strong>1.</strong> maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestedreng ved LandbrugLakkendrup Matr. nr. 16a - Husliste 214, Hjulmand Jens Kristiansens Enke, Lakkendrupvej 49,<strong>1.</strong> Karen Nielsen, 1841, 1<strong>1.</strong> juli, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Spinder, Strikker, Viet 1866-1900Marie Jakobine Andreasine Nielsen, 1873, 7. marts, ugift, Svendborg, Pensionær, Tjenestepige ved Landbrug,Dreng, 1901, <strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Plejebarn,Lakkendrup Matr. nr. 15b, - Husliste 215, Ørbækvej 232<strong>1.</strong> Peder Rasmussen, 1848, 29. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Murermester, Viet 1886, Børn 2Anne Marie Pedersen, 1849, 13. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Daglejer ved Landbrug,Hans Peder Rasmussen, 1876, 1<strong>1.</strong> november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Daglejer ved Landbrug,Rasmine Petrine Pedersen, 1872, 2. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Pensionær, Sypige,Marie Amalie Pedersen, 1896, 4. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 16b - Husliste 216, Sørine Eriksen, Alleen 16<strong>1.</strong> Erik Kristian Eriksen, 1873, 17. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrer, Træskomand, Viet 1898, Børn 1Madsine Frederikke Kristine Jensen, 1875, gift, Tved, Husmoder, Husgerning,Poul Verner Eriksen, 1899, 24. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Laurids Kristian Jensen, 1879, 10. januar, Tved, Tved, Logerende, Træskomandlærling,Midlertidig Fraværende:Sørine Eriksen, 1840, 2. oktober, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husmandsbrug, Opholder sig i Brændeskov.


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 28Lakkendrup Matr. nr. 17a - Husliste 217, Alleen 11,<strong>1.</strong> Jens Rasmussen, 1826, <strong>1.</strong> november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmandsbrug, Væver, Viet 1870, Børn 1-3Maren Jensen, 1841, 24. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Jens Rasmussen, 1871, 23. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrer, Væversvend, Viet 1898, Børn 2Anne Marie Jakobsen, 1870, 26. september, gift, Avnslev, HusbestyrerindeKaren Jensine Rasmussen, 1898, 9. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Dorthea Rasmussen, 1899, 29. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 18a - Husliste 218, Smed Andreas Pedersens Enke, Lakkendrupvej 50<strong>1.</strong> Lovise Mikaline Jensen, 1856, 24. <strong>februar</strong>, enke, Tved, Husmoder, Arbejder ved Landbrug, Viet 1888, Børn 2-3Hilda Marie Pedersen, 1893, 16. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alma Viktoria Pedersen, 1895, 7. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Søren Hansen, 1828, 12. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Landbrug, AD – understøttelse, Viet 1872, Børn 1Karen Rasmussen, 1836, 20. <strong>februar</strong>, gift, Tved, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 18b - Husliste 219, Alleen 6<strong>1.</strong> Frederik Pedersen, 1831, 24. september, Enkemand, Svendborg, Husfader, Husfæster, Viet 1874-1891, Børn 2Niels Nielsen, 1872, 4. november, gift, Brudager, Husfader, Murersvend, (A) Arbejdsløs, Viet 1899, Børn 1Hedvig Rasmine Pedersen, 1873, 30. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Agnes Dorthea Nielsen, 1899, 3. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 19a - Husliste 220, Alleen 10<strong>1.</strong> Karl Nielsen Kierstein, 1863, 7. november, gift, Sørup, Husfader, Slagter, Husmandsbrug, Viet 1886, Børn 6-4,Marie Dorthea Andersen, 1857, 18. januar, gift, Oure, Husmoder, Pølsemager,Andrea Marie Petrea Kierstein, 1887, 27. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Aksel Georg Kierstein, 1890, 10. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Kristine Kathrine Kierstein, 1891, 2. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rudolf Hjalmar Kierstein, 1897, 26. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 19b - Husliste 221, Lakkendrupvej 52,<strong>1.</strong> Harald Vilhelm Kristensen, 1862, 19. <strong>februar</strong>, gift, Odense, Husfader, Skovarbejde og Tørv, Viet 1890Sidsel Kristensen, 1863, 30. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>,Kristen Kristensen, 1821, 2<strong>1.</strong> april, Enkemand, Ringe, Slægtning, Aldersstøtte, Fhv. Bødker, Biet 1866-1899, Børn 1-1Lakkendrup Matr. nr. 21b - Husliste 222, Sortemosevej 18,<strong>1.</strong> Lars Peder Hansen, 1857, 29. august, gift, Brudager, Husfader, gift 1881, Børn 2Karen Kiroline Kristensen, 1852, 6. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Syerske,Lakkendrup Matr. nr. 22a - Husliste 223, Alleen 12<strong>1.</strong> Johannes Peder Rasmussen, 1874, 16. maj, gift, Brudager, Husfader, Husmandsbrug, Skovarbejder, viet 1897, børn 1-1Karen Sofie Jørgensen, 1877, 2<strong>1.</strong> oktober, gift, Skjellerup,Erik Karl Rasmussen, 1900, 14. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Knud Rasmussen, 1824, 24. januar, gift, Øksendrup, Bedstefader, Aftægt, Daglejer, Viet 1865Karen Jensen, 1834, 29. juni, gift, Hesselager, Bedstemoder,Lakkendrup Matr. nr. 20 - Husliste 224,<strong>1.</strong> Rasmus Nielsen, 1835, 27. april, gift, Oure, Husfader, Husmandsbrug, viet 1871, Børn 9-1Johanne Pedersen, 1848, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Nielsen, 1872, 23. august, ugift, Tved, Barn, SypigeJohanne Rasmine Nielsen, 1884, 8. maj, ugift, Gudme, Barn,Rasmus Nielsen, 1886, 29. juni, ugift, Oure, Barn,Kristine Nielsen, 1891, 2. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Anders Martin Jørgensen, 1862, 24. september, ugift, Roerslev, Odense, Husfader, DyrlægeLakkendrup Matr. nr. 23c - Husliste 225<strong>1.</strong> Kristen Larsen, 1866, 16. april, gift, Brudager, Husfader, Husmandsbrug, Daglejer, Viet 1896, Børn 4Ane Kirstine Hansen, 1861, 1<strong>1.</strong> oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Rasmus Peder Larsen, 1896, 27. juli, Svendborg, Barn,Karl Kristian Larsen, 1898, 22. maj, ugift, Brudager, Barn,Andreas Marius Larsen, 1900, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 292. Jørgen Kristian Pedersen, 1856, 1<strong>1.</strong> september. Gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmandsbrug, Daglejer, Viet 1881Marie Kirstine Jensen, 1848, 28. oktober, gift, Espe, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 6b - Husliste 226, Alleen 7,<strong>1.</strong> Hans Sørensen, 1872, 10. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaard<strong>for</strong>pagter, Viet 1898, Børn 1Jenny Pedersen, 1872, 7. juni, gift, Lunde, Husmoder, Husgerning,Johan Sørensen, 1899, 15. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anders Peder Kristoffersen, 1874, 6. <strong>februar</strong>, ugift, Boeslunde, Sorø, Tyende, Tjenestekarl,Lars Jørgen Nielsen, 1886, 22. marts, ugift, Svendborg, Tyende, Tjenestedreng,Ane Rasmine Marie Kristine Mouritzen, 1888, 13. januar, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. Ingen - Husliste 227,<strong>1.</strong> Hans Knudsen Rasmussen, 1839, 25. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Viet 1866, Børn 3,Sofie Frederikke Kristine Pedersen, 1834, 29. april, gift, Odense, Husmoder, Husgerning,Anne Sofie Rasmussen, 1888, 29. <strong>februar</strong>, ugift, Gislev, Plejebarn,Lakkendrup Matr. nr. 3a - Husliste 228, Østerlund<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1859, 12. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1894, Børn 2,Maren Hansen, 1863, 18. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anders Hansen, 1898, 4. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Hansen, 1900, 29. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Hansine Hansen, 1875, 20. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestepige,Anne Marie Jensen, 1879, 18. december, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Tjenestepige,Jens Larsen, 1884, 3. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestedreng,Kristian Nielsen, 1874, 17. august, ugift, Skaarup, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Karl Peter Hansen, 1873, 26. april, Tofta, Sverige, Tjenestetyende, Fodermester,Lakkendrup Matr. nr. 10a - Husliste 229, Vesterlund, Sortemosevej 23<strong>1.</strong> Hans Jørgen Hansen, 1861, 15. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Maren Magdalene Hansen, 1878, 6. september, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Tjenestepige,Rasmus Peder Rasmussen, 1885, 13. november, ugift, Svindinge, Tjenestetyende, Tjenestedreng,Laurits Peder Jensen, 1883, 22. december, ugift, Bjerreby, Tjenestetyende, Tjenestedreng,Johanne Jensen, 1831, 10. april, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husholderske,Lakkendrup Matr. nr. 10k - Husliste 230, Rasmus Jørgensens Enke, Sortemosevej 27<strong>1.</strong> Pernille Klausen, 1838, 5. maj, enke, Hillerslev, Husmoder, Væverske, viet 1865-1892, Børn 4-5Lakkendrup Matr. nr. 10d - Husliste 231, Sortemosevej 29,<strong>1.</strong> Rasmus Peder Hansen, 1835, 4. december, Enkemand, Øksendrup, Husfader, Husejer, viet 1858-1889, Børn 4-1Karen Line Andersen, 1856, 18. august, ugift, Hesselager, Tjenestetyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 10q - Husliste 232, Lars Rasmussens Enke, Sortemosevej 33,<strong>1.</strong> Kirsten Hansen, 1835, 16. december, enke, Oure, Husmoder, Husejerinde, Viet 1861-1900, Børn 4-3Lakkendrup Matr. nr. 10b - Husliste 233, Langholmsvej,<strong>1.</strong> Kristen Krogh, 1865, 6. <strong>februar</strong>, gift, Diernisse, Husfader, Boelsmand, viet 1899, Barn 1Marie Kirstine Kristensen, gift, …, Randers, Husmoder, Husgerning,Varna Gudrun Mogensine Elisabeth Krogh, 1900, 18. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Katrine Østergaard, 1892, 1<strong>1.</strong> maj, Glenstrup, Randers, Slægtning, Barnepige,Lakkendrup Matr. nr. 10h - Husliste 234, Langholmsvej<strong>1.</strong> Peder Rasmussen, 1824, 9. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Alderdomsu., Viet 1872, Børn 2-2Kirsten Pedersen, 1836, 7. maj, gift, Lunde, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 11g - Husliste 235, Langholmsvej,<strong>1.</strong> Peder Hansen, 1840, 12. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer ved Landbruget, gift 1877,Marie Lisbeth Nielsen, 1836, 1<strong>1.</strong> juni, gift, Egense, Husmoder, HusgerningLakkendrup Matr. nr. 10l - Husliste 236, Langholmsvej 4,<strong>1.</strong> Rasmus Jakobsen, 1839, gift, Øksendrup, Husfader, Daglejer, Viet 1875, Børn 1-1Karen Larsen, 1848, 1<strong>1.</strong> august, gift, Hesselager, Husmoder, Husgerning


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 30Lakkendrup Matr. nr. 10n - Husliste 237, Langholmsvej 6<strong>1.</strong> Anders Jensen, 1853, 4. april, gift, Bjernemark, Husfader, Husejer, Dyrlæge, Viet 1878, Børn 7-2Mathilde Hansen, 1855, 2<strong>1.</strong> juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Valdemar Marius Jensen, 1889, 2<strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jensine Kristine Jensen, 1891, 22. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Sofie Jensen, 1894, 6. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Dagmar Jensen, 1897, 20. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Johanne Sofie Andersdatter, 1824, 5. november, enke, Egense, Husmoder, Aftægt, Viet 1855-1879, Børn 4-3Lakkendrup Matr. nr. 10i - Husliste 238,<strong>1.</strong> Jens Rasmussen, 1860, 7. januar, gift, Langaa, Husfader, Husejer, Daglejer, Viet 1890, Børn 4-2Karen Madsen, 1861, 22. maj, gift, Svindinge, Husmoder, Husgerning,Anne Johanne Rasmussen, 1891, 19. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Marius Rasmussen, 1893, 1<strong>1.</strong> november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Augustinus Rasmussen, 1896, 6. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 10f - Husliste 239, Langholmsvej 10<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1858, 2<strong>1.</strong> januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Væver, Viet 1886, Børn 6Ane Kirstine Jensen, 1858, 15. juni, gift, Asminderød, Frederiksborg, Husmoder, Husgerning,Thorvald Marius Hansen, 1888, 19. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hanne Margrethe Hansen, 1890, 1<strong>1.</strong> september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Viggo Hansen, 1892, 17. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alma Elfrida Hansen, 1894, 5. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Astrid Kristine Hansen, 1895, 16. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 10e - Husliste 240, Langholmsvej 8<strong>1.</strong> Herman Rasmussen, 1854, 20. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, Træskomager, Viet 1892, Børn 4-2Johanne Hansen, 1866, 15. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Rasmussen, 1885, 26. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmine Rasmussen, 1888, 12. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kirsten Hermandine Rasmussen, 1896, 4. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmus Herman Rasmussen, 1893, 26. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 10o - Husliste 241<strong>1.</strong> Johanne Pedersen, 1849, 7. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husejerinde, Daglejer ved LandbrugLakkendrup Matr. nr. 1c - Husliste 242<strong>1.</strong> Hans Jakobsen, 1857, 16. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, viet 1885, Børn 3-2Nielsine Rasmussen, 1860, 19. maj. Gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Kirsten Dorthea Jakobsen, 1887, 19. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mads Peder Jakobsen, 1891, 12. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jakob Hjeriksen Jakobsen, 1899, 12. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Mads Rasmussen, 1821, 6. december, Enkemand, <strong>Gudbjerg</strong>, 1858, Australien, Slægtning, Aftægt, Viet 1859-1899, Børn 1-1Lakkendrup Matr. nr. 7c - Husliste 243,<strong>1.</strong> Alfred Pedersen, 1865, 16. september, gift, Asserum, Sverige, Husfader, Husejer, Skovløber, Viet 1893, Børn 3-1Anne Marie Hansine Jørgensen, 1865, 26. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Johannes Thorvald Pedersen, 1892, 12. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ejner Emanuel Pedersen, 1895, 17. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Petra Kristine Pedersen, 1898, 9. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 11f - Husliste 244, Sortemosevej 43,<strong>1.</strong> Jørgen Hansen, 1<strong>1.</strong> december 1846, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Straatagstækker, Skovarbejder, Viet 1872, Børn 7Ane Malene Andersen, 1846, 17. oktober, Husmoder, Husgerning,Anders Peder Hansen, 1881, <strong>1.</strong> april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Straatagstækker, Skovarbejder,Hans Jørgen Hansen, 1889, 6. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 12d - Husliste 245, Sortemosevej 47,<strong>1.</strong> Peder Karl Frederik Sørensen Rudolf, 1830, 8. marts, gift, Frørup, Husfader, Husejer, Murer, Gift 1861Karen Marie Nielsen, 1827, 7. april, gift, Hesselager, Husmoder, Husgerning,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 31Lakkendrup Matr. nr. 14b - Husliste 246, Sortemosevej 51,<strong>1.</strong> Kristian Larsen, 1855, 4. august, gift, Tokkerup, Korsør, Husfader, Boelsmand, Gift 1890, Børn 4-1Jenny Kristine Holm, 1859, 20. januar, gift, Botofte, Svendborg, Husmoder, Husgerning,Laurits Frederik Larsen, 1891, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alfred Marius Larsen, 1894, 25. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karl Otto Larsen, 1897, 3. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ejler Johannes Larsen, 1899, 12. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 11c - Husliste 247, Sortemosevej 60<strong>1.</strong> Lars Frederiksen, 1875, 30. marts gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Skovarbejder, Viet 1897, Børn 1Anne Marie Jensen, 1875, 24. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Johanne Frederiksen, 1898, 5. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 11d - Husliste 248, Sortemosevej 62<strong>1.</strong> Rasmus Rasmussen, 1848, 28. september, gift, Brudager, Husfader, Husejer, Daglejer ved Landbrug, Gift 1877, Børn 1-1Ane Katrine Madsen, 1841, 17. marts, gift, Svindinge, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 11a - Husliste 249, Humlegaard, Sortemosevej 34,<strong>1.</strong> Niels Peder Hansen, 1867, 20. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1892, Børn 1Maren Klausen, 1859, 27. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Klaus Peder Hansen, 1893, 14. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Thora Vilhelmine Larsen, 1884, 3. juni, gift, Skaarup, Tjenestetyende, Tjenestepige ved Landbruget,Alfred Martin Jensen, 1885, 8. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved Landbruget,Lakkendrup Matr. nr. 11b - Husliste 250, Anders Jensens Enke, Sortemosevej 66,<strong>1.</strong> Kirsten Hansen, 1874, 17. januar, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardejerinde, Viet 1897-1898, Børn 1Anders Marius Jensen, 1898, 18. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ane Kirstine Larsen, 1881, 20. <strong>februar</strong>, ugift, Skaarup, Tjenestetyende, Tjenestepige ved Landbruget,Frederik Hansen Kjær, 1883, 2. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved LandbrugetN.Hans Hansen, 1835, 3. september, gift, Ørbæk, Slægtning, Husejer, Skovarbejder, Viet 1872, Børn 3, er i Ellerup, <strong>Gudbjerg</strong>,Lakkendrup Matr. nr. 11e - Husliste 251, Niels Pedersens Enke, Sortemosevej 68<strong>1.</strong> Dorthea Hansen, 1834, 20. maj, enke, Skaarup, Husmoder, Husejerinde, Viet 1866-1872, Børn 2Lakkendrup Matr. nr. 12e - Husliste 252, Løkkevej 1<strong>1.</strong> Peder Larsen, 1866, 8. <strong>februar</strong>, gift, Frørup, Husfader, Beslagsmed, Viet 1896, Børn 3,Johanne Hansen, 1868, 2. april, gift, Gislev, Husmoder, Husgerning,Johanne Larsen, 1897, 20. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kirstine Larsen, 1898, 6. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Dagmar Larsen, 1899, 29. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,N.Rasmus Larsen, 1867, 28. november, ugift, Frørup, Slægtning, Daglejer ved Landbruget, er i BrudagerLakkendrup Matr. nr. 12 c - Husliste 253, Brændeskov Møllevej 22,<strong>1.</strong> Søren Madsen, 1858, 15. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Forpagter, Viet 1896, Børn 2Laurine Rasmussen, 1867, 25. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Rasmussen, 1895, 25. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Madsen, 1896, <strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmus Jensen, 1879, 28. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved landbruget,Lakkendrup Matr. nr. 13 c - Husliste 254, Brændeskov Møllevej 19<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1830, 13. april, Enkemand, Frørup, Husfader, Husejer, Daglejer ved Landbrug, Viet 1854-? Børn 4Hansine Larsen, 1872, 3<strong>1.</strong> august, ugift, Brudager, Husholderske, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 13d - Husliste 255, Løkkevej 3,1 Lars Kristian Rasmussen, 1838, 16. april, Enkemand, Hillerslev, Husfader, Husejer, Viet 1880-1884,Anne Kirstine Rasmussen, 1853, 10. august, ugift, Brudager, Tjenestetyende, Husholderske,Lakkendrup Matr. nr. 14a - Husliste 256, Fallegaard, Løkkevej 16,<strong>1.</strong> Karl Magnus Kvist, 1865, 17. juni, gift, Svendborg, Husfader, Gaardejer, viet 1894, Børn 4,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 32Augusta Kirstine Andersen, 1873, 3. august, gift, Kværndrup, Husmoder, Husgerning,Johannes Karl Kvist, 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anders August Kvist, 1896, 13. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Amalie Kvist, 1898, 15. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Dreng, 1901, 3. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Larsen, 1884, 6. maj, ugift, Kirkeby, Tjenestetyende, Tjenestepige,Marius Nielsen, 1885, 5. maj, ugift, Svendborg, Tjenestetyende, Tjenestekarl,N.Maren Karlsen, 1835, 26. december, enke, Egense, Slægtning, Gaardejerinde, Viet 1863-1891, Børn 5-2, er i KrarupLakkendrup Matr. nr. 13a - Husliste 257, Brændeskov Møllevej 15,<strong>1.</strong> Hans Gjerstrup Hansen, 1860, 6. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Møller, Savskærer, Viet 1890, Børn 5,Anne Kirstine Rasmussen, 1861, 13. september, gift, Rynkeby, Odense, Husmoder, Husgerning,Svend Ferdinand Hansen, 1891, 3. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sofie Hansen, 1893, 1<strong>1.</strong> marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Hansen, 1895, 13. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Hansen, 1897, 19. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Peter Hansen, 1899, 12. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anne Kirstine Jørgine Nielsen, 1883, 2<strong>1.</strong> december, ugift, Svendborg, Tjenestetyende, TjenestepigeMarie Kirstine Hansen, 1882, 26. december, ugift, Krarup, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Rasmus Hansen, 1872, 8. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Lakkendrup Matr. nr. 12a - Husliste 258, Sortebjerggaard, Sortemosevej 65,<strong>1.</strong> Lars Klausen, 1856, 12. juni, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1899, Børn 1Trine Hansen, 1862, 18. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Gjertrud Klausen, 1900, 2<strong>1.</strong> november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Poul Klausen, 1851, 12. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Gaardbestyrer,Ane Pedersen, 1868, 8. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestepige ved Landbruget,Gjertrud Jensen, 1830, <strong>1.</strong> juni, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, aftægt, Viet 1850-1897, Børn 4-1,Brændeskov Matr. nr. 1a - Husliste 259, Gl. Brændeskovgaard, Højbjergvej 16,<strong>1.</strong> Peter Rasmussen, 16. maj 1891, gift, Tved, Husfader, Forpagter og Mejeriejer, Gift 1881, Børn 3,Marie Pedersdatter Skovgaard, 10. juni, 1885, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Pedersdatter Skovgaard, 22. april 1883, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Margrethe Marie Kragh, 12. juli 1874, ugift, Holsteinborg, Sorø, Logerende, Bogholderske,Karl Peter Petersen, 15. august 1877, ugift, Grejs, Vejle, Logerende, Forvalter,Kristen Larsen, 17. december 1826, gift, Bøstrup, Logerende, Røgter og Husejer, Viet 1861, Børn 5-2Anders Nielsen, 20. april 1873, ugift, Svindinge, Logerende, Daglejer ved Agerbrug,Rasmus Kristensen, 6. juli 1881, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Kristian Hansen, 29. november 1880, ugift, Skrøbelev, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Anders Kristian Jensen, 15. januar, 1883, ugift, Tved, Tjenestetyende, Staldkarl,Lauritz Kristian Kristensen, <strong>1.</strong> april 1885, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Birthe Marie Jensen, 29. <strong>februar</strong> 1864, ugift, Rørup, København, Tjenestetyende, Kokkepige,Petra Henrikke Hansen, 19. juni 1881, ugift, Tved, Tjenestetyende, Stuepige,Maren Kirstine Jensen, 7. oktober 1873, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Malkepige,Anna Marie Kristensen, 14. oktober 1876, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Malkepige,N.N.Knud Nielsen, 24. juli, 1850, gift, Gudme, … Fyrbøder og Husmand, Sydfyenske Damp…, gift, Børn 7, I Gudme.Jens Peter Nielsen, 13. september 1878, ugift, Gudme, …, Daglejer ved Agerbrug, Ved Broholm,Midlertidig fraværende:Inger Katrine Rasmussen, 3. september 1858, gift, …, Husmoder, er i OdenseBrændeskov Matr. nr. 1a – Husliste 260, Brændeskovvej 69,<strong>1.</strong> Jens Pedersen, <strong>1.</strong> juli 1823, gift, Oure, Husfader, Husmand, Viet 1871, Børn 0-1Ida Margrethe Gjerstrup Pedersen, 22. august 1852, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Karen Marie Katrine Nielsen, 1<strong>1.</strong> juli 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datterdatter,Jens Peder Nielsen, 6. juni 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Dattersøn,Brændeskov Matr. nr. 1b - Husliste 261, Brændeskovvej 73,<strong>1.</strong> Hans Andersen, 28. januar 1859, gift, Fredericia, Husfader, Boelsmand, Viet 1897, Børn 2Karen Marie Andersen, 1<strong>1.</strong> juli 1866, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Kristine Andersen, 2<strong>1.</strong> december 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 33Dreng, 2. januar 1901, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mina Rasmussen, 7. november 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søsterdatter,Hans Rasmussen Holmgaard, 12. juli 1833, Enkemand, Frørup, Svigerfader, Viet 1861-1895, Børn 5-1,Brændeskov Matr. nr. 1c - Husliste 262, Brændeskovvej 72<strong>1.</strong> Mariane Larsen, 9. august 1836, gift, Langeland, Husmoder, Husmandskone, Viet 1861, Børn 5-2Ejnar Gerhart Marius Kristensen, 14. december 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Dattersøn,Brændeskov Matr. nr. 1d - Husliste 263, Brændeskovvej 67,<strong>1.</strong> Jens Kristoffersen, 9. januar 1865, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Murermester, Skovarbejder, Viet 1887, Børn 3-1Johanne Kirstine Kristoffersen, 19. juni 1861, gift, Stenstrup, Husmoder,Karen Kirstine Kristoffersen, 15. april 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Hjalmar Kristoffersen, 5. januar 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Valborg Johanne Kristoffersen, 30. maj 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 1e - Husliste 264, Brændeskovvej 77?<strong>1.</strong> Hans Jensen, 14. december 1845, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand og Arbejdsmand, Broholm, Viet 1869, Børn 10-1Sofie Frederikke Jensen, 14. november 1847, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Peder Jensen Løv, 18. maj 1866, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Bødker, ved Frederik Hansen,Frits Gerhard Jensen, 6. januar 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ingeborg Marie Jensen, 9. august 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ingvard Hans Frederik Jensen, <strong>1.</strong> januar 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,N. Jens Jakob Jensen, 26. juli 1871, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Bødker, Arbejdsløs, Viet 1896, Børn 3, er i Tved.Brændeskov Matr. nr. 1? - Husliste 265, Proprietær Langkilde,<strong>1.</strong> Lars Rasmussen, 14. august 1850, gift, Stenstrup, Husfader, Skovfoged, ved Langkildegaard, Viet 1875, Børn 5-1Anne Rasmussen, 3<strong>1.</strong> december 1843, gift, Brahetrolleborg, Husmoder,Hanne Rasmussen, 30. juni 1875, ugift, Stenstrup, Datter, Syerske,Margrethe Rasmussen, 26. november 1884, ugift, Stenstrup, Datter,Brændeskov Matr. nr. 1? - Husliste 266, Proprietær Langkilde,<strong>1.</strong> Peder Andersen, 5. juni 1830, Enke, Kværndrup, Husfader, Træhandler, Skovfoged, Husmand, Viet 1856-1893, Børn 1Maren Jensen, 10. december 1833, enke, Egense, Husholderske, 1872-1881, Børn 1Hans Peter Elfrom Hansen, 25. august 1882, ugift, Svendborg, Tjenestekarl, Kørekarl,Hans Jensen, 3. juni 1874, ugift, Roerslev, Odense, Logerende, Sømand og DaglejerBrændeskov Matr. nr. 1g - Husliste 267, Brændeskovvej 70,<strong>1.</strong> Knud Jørgensen, 15. maj 1829, enke, Oure, Husfader, Væver og Aftægt, Viet 1858-1898, Børn 1-2Margrethe Jørgensen, 16. august 1841, enke, Oure, Husholderske, Husejer, Viet 1865-1885, Børn 5-1Albert Madsen, 22. juli 1839, enke, Skaarup, Logerende, Arbejdsmand, ved Langkilde, Viet 1864-1889, Børn 4,Anders Jørgensen, 27. september 1835, ugift, Oure, Broder, Arbejdsmand, ved Langkilde,Jens Jørgen Jørgensen, 22. december 1895, ugift, Tved, Plejesøn,Brændeskov Matr. nr. 1h - Husliste 268, Højbjergvej 19,<strong>1.</strong> Rasmus Knudsen, 5. oktober 1862, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand og Aftægt, Broholm, Viet 1894, Børn 3-1Rasmine Knudsen, 16. april 1870, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Anna Margrethe Knudsen, 8. juni 1891, ugift, Svendborg, Barn,Karen Marie Knudsen, 25. juli 1894, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Knud Karl Knudsen, 23. november 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Knud Andersen, 19. december 1826, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Fader, Aftægt, Viet 1854-1900, Børn 4-5,Brændeskov Matr. nr. 2a - Husliste 269, Brændeskovvej 85<strong>1.</strong> Hans Rasmussen, 7. juni 1838, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, Mælkekusk, Viet 1861-1900, Børn 5Hans Jørgen Hansen, 26. september 1870, gift, Sørup, Svigersøn, Medhjælp, ved Hans Rasmussen, Viet 1896, Børn 3,Karen Marie Henriette Hansen, 1<strong>1.</strong> april 1874, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Hans Peder Karl Hansen, 3. november 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Petrea Hansen, 22. december 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hansine Hansen, 3<strong>1.</strong> august 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 2b - Husliste 270, Brændeskovvej 89<strong>1.</strong> Hans Frederik Jensen, 6. oktober 1842, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, BoelsmandAnne Jensen, 5. maj 1838, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Søster, Husholderske, Viet 1884-1895


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 34Brændeskov Matr. nr. 2e - Husliste 271, Brændeskovvej 81,<strong>1.</strong> Jens Nielsen, 22. april 1866, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Murermester, Husejer, 1896, Børn 2Anne Kirstine Nielsen, 18. juli 1867, gift, Tved, HusmoderHans Peter Viggo Nielsen, 25. oktober 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Oskar Marinus Nielsen, 3. juli 1899, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Larsen, 1<strong>1.</strong> juni 1826, enke, Brudager, Husfaderens Moder, Alderdomsunderstøttelse, 1852-1874, Børn 5-2,Brændeskov Matr. nr. 2h - Husliste 272,<strong>1.</strong> Niels Hansen, 14. oktober 1858, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Skomager og Husmand, Viet 1886, Børn 5Anne Marie Hansen, 2. august 1861, gift, Kirkeby, Husmoder,Henriette Johanne Hansen, 28. juli 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Peder Hansen, 7. januar 1889, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmus Hansen, 22. november 1890, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Bolette Hansen, 5. marts 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 2i - Husliste 273, Brændeskovvej 87,<strong>1.</strong> Jens Kristian Larsen, 18. august 1836, gift, Oure, Husfader, Daglejer, Brændeskovgaard, Viet 1861, Børn 9Kirstine Pedersen, 19. maj 1838, gift, Tved, Husmoder,Bette Georgine Larsen, 30. april 1878, ugift, Skaarup, Barn, Sypige,Jensine Rasmine Larsen, 3<strong>1.</strong> januar 1887, ugift, Skaarup, Barn,Brændeskov Matr. nr. 2k - Husliste 274, Brændeskovvej 95<strong>1.</strong> Hans Christian Eriksen, 27. november 1869, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Købmand, Husejer, Viet 1895, Børn 3-1Anne Kathrine Kristine Vilhelmine Eriksen, 19. marts 1869, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Karl Richard Eriksen, 2<strong>1.</strong> januar 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Frode Eriksen, 1<strong>1.</strong> marts 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Pige, 30. januar 1901, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,N.Sørine Eriksen, 2. oktober 1840, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Husfæster, Viet 1868-1875, Børn 3, Er i Lakkendrup.Brændeskov Matr. nr. 3b - Husliste 275, Brændeskovvej 92<strong>1.</strong> Frederik Ferdinand Hansen, 20. <strong>februar</strong> 1852, gift, Svindinge, Husfader, Bødker, Træskomand, Viet 1878, Børn 10-1Anne Hansen, 24. april 1852, gift, Oure, Husmoder,Kristen Hansen, 16. januar 1882, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Emilie Henriette Hansen 3. november 1883, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Murerlærling, Ved Murer R. MortensenAksel Hansen, 20. juni 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Dagmar Marie Hansen, 7. marts 1889, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Peter Hansen, 9. maj 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hjalmar Hansen, 1<strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 3e - Husliste 276 – Kammerherre Sehested, Broholm<strong>1.</strong> Hans Rasmussen, 12. september 1853, gift, Tved, Husfader, Daglejer ved Skovarbejde, Broholm Gods, Viet 1881, Børn 7Maren Rasmussen, 12. april 1852, gift, Sørup, Husmoder,Rasmus Rasmussen, 2<strong>1.</strong> marts 1884, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jørgine Jul Rasmussen, 23. september 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Marie Jul Rasmussen, 24. september 1889, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Aleksandra Julie Rasmussen, 17. marts 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Peter Julius Rasmussen, 10. november 1894, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 3d - Husliste 277, Brændeskovvej 112,<strong>1.</strong> Niels Andersen, 19. august 1825, gift, Gislev, Husfader, Husmand, Viet 1860, Børn 4-2,Maren Andersen, 13. november 1829, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Peder Nielsen Andersen, 3. august 1870, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Træmand,Brændeskov Matr. nr. 5b - Husliste 278, Brændeskovvej 55,<strong>1.</strong> Hans Pedersen, 28. maj 1842, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Handelsmand, Boelsmand, 1872, Børn 1Maren Kirstine Hansen, 7. august 1842, gift, Skaarup, Husmoder,Kristiane Nielsine Pedersen, 19. december 1866, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,Martin Hansen, 23. <strong>februar</strong> 1860, gift, Tved, Svigersøn, Handelsmand,Hans Peter Hansen, 24. januar 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anders Marius Hansen, <strong>1.</strong> april 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 35Ane Kirstine Hansen, 25. marts 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Johannes Hansen, 6. januar 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Midlertidigt fraværende:Maren Kirstine Hansen, 2<strong>1.</strong> juni 1871, ugift, Tved, Slægtning, Tjenestepige, Midlertidig i København,Brændeskov Matr. nr. 6b - Husliste 279, Højbjergvej 23,<strong>1.</strong> Jens Pedersen (Løv), 19. marts 1860, gift, Stenstrup, Husfader, Mælkekusk og Husmand, Viet 1884, Børn 3Jensine Pedersen, 13. oktober 1857, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Anne Marie Pedersen, 6. <strong>februar</strong> 1885, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Petra Hansine Pedersen, 7. december 1886, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Kirstine Pedersen, 4. november 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. 7h - Husliste 280, Brændeskov Møllevej 1?<strong>1.</strong> Kristoffer Petersen, 26. maj 1853, gift, Stenstrup, Husfader, Savskærer, Købmand, Viet 1882, Børn 2-1Anne Marie Petersen, <strong>1.</strong> juli 1845, gift, Lindelse, Husmoder,Anna Kirstine Petersen, 2<strong>1.</strong> september 1883, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sofie Kristine Petersen, 2<strong>1.</strong> september 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristen Kristensen, 28. januar 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Kørekarl,Johan Rudolf Kristian Jensen, 12. december 1877, ugift, Sønderjylland, Logerende, Daglejer,Brændeskov Matr. nr. 7c - Husliste 281, Husmand Hans Jensen, Brændeskov Møllevej 3<strong>1.</strong> Anders Peter Martinus Larsen, 29. oktober 1866, ugift, Svendborg, Husfader, Fyrbøder, Brændeskov SavværkVilhelmine Pedersen, 23. september 1857, enke, Sverige, Logerende, Husholderske,Midlertidig fraværende:Jakob Alfred Nielsen, …, enke, …, Husfader, Murermester, er i Svendborg, Anmærkninger: Yderligere oplysninger kan ikkegives paa Grund af hans Fravær.Brændeskov Matr. nr. 7e - Husliste 282, Brændeskovmøllevej 13,<strong>1.</strong> Kristen Hansen, 13. januar 1866, gift, Brahetrolleborg, Husfader, Træskomand, Husejer, 1894, Børn 2Karen Kristine Rasmine Hansen, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Niels Thorvald Marius Hansen, 1<strong>1.</strong> april 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sigurd Johannes Hansen, 13. juli 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 283, Brændeskov Skole, <strong>Gudbjerg</strong> Kommune,<strong>1.</strong> Lars Rasmussen Krog, 19. december 1847, gift, Tommerup, Husfader, Skolelærer, Viet 1876, Børn 4,Marie Krog, 10. marts 1845, gift, Gamborg, Husmoder,Kristen Rasmussen Krog, 3. marts 1885, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. - Husliste 284, Lindegaardshuset, Kammerherre Sehested, Broholm,<strong>1.</strong> Kristen Jespersen, 22. juni 1856, gift, Krabjerg, Viborg, Husfader, Fodermester, Brændeskovgaard, Viet 1885, Børn 1Anna Jespersen, 12. juni 1857, gift, Sverige, Husmoder, Fransk Vask og StrygningEsben Jespersen, <strong>1.</strong> januar 1887, ugift, Jebjerg, Viborg, Barn,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 285, Bøjstedet, Forpagter P Rasmussen, Brændeskovgaard,<strong>1.</strong> Hans Henriksen, 14. april 1855, Gaardmand, Ringe, Husfader, Drænsmester, Viet 1887, Børn 6Gertrud Henriksen, 1<strong>1.</strong> april 1866, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Niels Marius Anton Lang Henriksen, 2<strong>1.</strong> september 1888, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Mary Nielsine Lang Henriksen, 28. januar 1891, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Henry Gerhard Lang Henriksen, 1<strong>1.</strong> november 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Aksel Johannes Lang Henriksen, 18. juni 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ragnhild Marie Lang Henriksen, 13. juni 1896, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Eline Kristine Lang Henriksen, 9. marts 1899, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 286, Buskhus, Kammerherre Sehested, Broholm,<strong>1.</strong> Anders Niels Jensen, <strong>1.</strong> december 1844, gift, Oure, Husfader, Daglejer, Ager- og skovarb., Viet 1875, Børn 2-4Rasmine Jensen, 5. juli 1844, gift, Skaarup,Peter Rasmussen, 10. april 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2.Julius Lauritsen, 28. juli 1876, gift, Skarild, Ringkøbing, Husfader, Skovarbejder, gift 1899,Rasmine Hansine Kristine Lauritsen, 17. <strong>februar</strong> 1872, gift, <strong>Gudbjerg</strong>,


Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 36Brændeskov Matr. nr. - - - Husliste 287, Ny Brændeskovgaard, Fællesmejeri, P. Rasmussen, Brændeskovgaard<strong>1.</strong> Anne Mette Petersen, 8. marts 1877, ugift, Bjergager, Aarhus, Tjenestetyende, Mejerske, Brændeskov Mejeri,Marie Caroline Jensen, 22. oktober 1876, ugift, Hillerslev, Tjenestetyende, Ostemejerske,Johanne Marie Rasmussen, 13. maj 1882, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Mejeripige,Signe Hansen, 3<strong>1.</strong> juli 1873, ugift, Lunde, Husholderske,Niels Peter Jessen, 10. marts 1872, ugift, Almind, Vejle, Logerende, Mejerist,Karen Kirstine Rasmussen, 23. september 1877, ugift, Stenstrup, Tjenestetyende, MejeripigeFrederik Ferdinand Kristensen, 28. marts 1873, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Logerende, Fyrbøder,Hans Peter Olsen, 2<strong>1.</strong> januar 1855, ugift, Vemmelev, Sorø, Logerende, Murersvend, Skovarbejder,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 288, Skovhuset, Broholm Gods<strong>1.</strong> Anders Rasmussen, 15. december 1840, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Arbejdsmand, Alderdomsunderstøttelse, <strong>Gudbjerg</strong><strong>Sogn</strong>eraad, Blind, Viet 1871, Børn 3-1Lovise Rasmussen, 6. april 1844, gift, Øster Skerninge, Husmoder,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 289, Kammerherre Sehested Broholm Gods,<strong>1.</strong> Hans Rasmussen, 12. <strong>februar</strong> 1870, ugift, Tved, Husfader, Overskovfoged, Husmand, Broholm Gods,Sidsel Marie Hansen, 3. november 1870, ugift, Nørre Broby, Husholderske,Brændeskov Matr. nr. – - Husliste 290, Broholm Gods,<strong>1.</strong> Rasmus Larsen, 24. august 1818, enke, Ollerup, Husfader, Skovfoged, Husmand, Alderdomsunderstøttelse, BroholmGods, Viet 1850-1898, Børn 9-3,Anne Marie Pedersen, 28. januar 1849, enke, Krarup, Husholderske, Rasmus Larsen, Viet 1879-1894, Børn 3-2

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!