12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 13Agnes Pedersen, 1888, 14. september, ugift, Jellinge, Vejle, Barn,Sørine Pedersen, 1890, 5. oktober, ugift, Jellinge, Vejle, Barn,Ellerup Matr. nr. 1a – Husliste 91, Mullerup Familiehus, arbejderbolig under Mullerup Hovedgaard.<strong>1.</strong> Hans Frandsen, 1836, 3. maj, gift, Kerteminde, Odense, Husfader, Fhv. Smed, nu Daglejer, Viet 1869, Børn 3-6Karen Kirstine Frandsen, 1835, <strong>1.</strong> december, gift, Refsvindinge, Husmoder2.3.4.5.6.Peter Henrik Svendsen, 1860, 8. april, gift, Gudme, Husfader, Daglejer, Viet 1887, Børn 5-2Sofie Christiane Svendsen, 1856, 20. marts, gift, Magleby, Langeland, Husmoder,Laurids Svendsen, 1889, 20. juli, ugift, Oure, Barn,Georg Svendsen, 1891, 28. november, ugift, Oure, Barn,Sofus Svendsen, 1894, 8. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Svendsen, 1896, 14. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,August Svensson, 1865, 3. juli, ugift, Agerum, Sverige, Husfader, Daglejer ved Agerbrug.Maren Cathrine Nielsen, 1862, 25. april, ugift, Vigerslev, Odense, Husmoder, MalkekoneKaren Augusta Emilie Nielsen, 1896, 28. maj, ugift, Vejstrup, Barn,Ane Margrethe Caroline Nielsen, 1898, 27. november, ugift, Skaarup, Barn,Ingrid Ella Charlotte Nielsen, 1899, 24. juni, ugift, Bregninge, Svendborg, Barn,Peter Andersen, 1869, 7. april, gift, Gjerlev, Holbæk, Husfader, Daglejer ved agerbrug, Viet 1894, Børn 0-2Bertha Andersen, 1859, 15. november, gift, Dreslette, Odense, Husmoder, Malkekone.Johan Peter Lynge, 1871, 10. juli, gift, Nybølle, Hillerslev, Husfader, Daglejer ved Agerbrug, Viet 1900, Børn 1Sofie Cecilie Fransiska Frandsen Lynge, 1878, 6. marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Malkekone,Hans Peter Martinus Frandsen Lynge, 1900, 20. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Caspar Pedersen, 1873, <strong>1.</strong> oktober, gift, Hjort…, Viborg, Husfader, Daglejer ved Agerbrug, Viet 1897, Børn 1Karen Katrine Pedersen, 1865, 24. juni, gift, Kristiansand, Norge, Husmoder, MalkekoneKlara Gunhilde Pedersen, 1897, 8. august, ugift, Mellemhave, Brahetrolleborg, Barn,Karl Peter Pedersen, 1899, 23. maj, ugift, Hvidkilde, Svendborg, Barn,Ellerup Matr. nr. 1a – Husliste 92, Mullerup Familiehus, Arbejderbolig under Mullerup Hovedgaard.8. Jørgen Christian Nielsen, 1848, 14. juli, gift, Brudager, Husfader, Daglejer ved Agerbrug, Viet 1879, Børn 3Johanne Sofie Nielsen, 1843, 7. januar, gift, Kværndrup, Husmoder,Christian Nielsen, 1887, 13. august, ugift, Mullerup, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 4a – Husliste 93, Ørbækvej 257<strong>1.</strong> Kirsten Jespersen, 1832, 25. marts, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Gaardbestyrer og Præstegaards<strong>for</strong>pagter,Viet 1860-1874, Børn 5Peter Jespersen, 1864, 10. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Bestyrer, <strong>Sogn</strong>efoged og Lægdsmand,Anne Marie Elisabeth Jespersen, 1867, 15. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter, Husgerning,Agnete Kristensen, 1877, 24. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter, Husgerning,Hans Peder Sørensen Nielsen, 1877, 17. oktober, ugift, Bjørnsholm og Malle, Tjenestetyende, Forkarl,Hans Laurids Petersen, 1879, 2. august, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Karl,Jens Peter Thomsen, 1882, 26. september, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Karl,Karl Hansen Hornemann, 1884, 30. november, ugift, Brudager, Tjenestetyende, TjenestedrengAne Hansine Petersen, 1881, 27. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 5a - Husliste 94, Lindeskovgaarden, Gryagervej 43<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1828, 20. maj, gift, Gudme, Husfader, Gaardmand, Viet 1875, Børn 0-1Anne Marie Christoffersen, 1846, 29. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Ane Hansen, 1858, <strong>1.</strong> september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Johanne Hansen, 1861, 19. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Karen Marie Johansen, 1890, 2. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 5b - Husliste 95, Sønderballevej 9<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1837, 7. december, gift, Egense, Husfader, Gaardmand, Viet 1873,Dorthea Hansen, 1830, 18. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anders Jørgensen, 1842, 8. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl, Arbejdsmand ved Agerbruget

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!