12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 15Anders Hansen, 1896, 19. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Hansine Hansen, 1897, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Hansen, 1900, 3. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Kristine Kristensen, 1871, 3. januar, ugift, Skaarup, Tjenestepige, Husgerning,Jens Rasmussen Vest, 1875, 8. oktober, ugift, Skaarup, Logerende, TømmersvendJohannes Thorvald Frederiksen, 1882, 18. september, ugift, Oure, Tyende, Tømmerlærling,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 14d - Husliste 105, Byvej 30<strong>1.</strong> Carl Vilhelm Køhler, 1865, 5. september, gift, Hesselager, Husfader, Købmand, Viet 1891, Børn 3-1Marie Heide, 1867, 25. april, gift, Nr. Søby, Odense, Husmoder, Husgerning,Marie Sophie Køhler, 1895, 13. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Sophie Augusta Køhler, 1897, 9. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Carla Vilhelmine Køhler, 1899, 2. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johanne Christensen, 1880, 7. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,Kr. Peter Christensen, 1883, 19. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, handelslærling, …Hans Peter Jørgensen, 1870, 26. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 15d - Husliste 106, Byvej 40<strong>1.</strong> Albert Thyboe, 1850, 24. juni, gift, Nyborg, Husfader, Daglejer ved Landbruget, Viet 1875, Børn 5-1Anne Marie Pedersen, 1853, <strong>1.</strong> maj, gift, Frørup, Husmoder, Husgerning,Johanne Marie Thyboe, 1887, 12. <strong>februar</strong>, ugift, Hesselager, Barn2.Niels Madsen, 1874, 24. maj 1874, gift, Oure, Husfader, Daglejer ved Landbruget, Viet 1898, Børn 1Mathilde Jørgine Jensen, 1876, 20. juni, Herringe, Husmoder, Husgerning,Cecilie Jensine Madsen, 1895, 4. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jensine Ragnhild Jensen, 1895, 19. august, ugift, Herringe, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22d - Husliste 107, Peder Pedersen, Kirkevej 10,<strong>1.</strong> Ane Katrine Pedersen, 1867, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning, Viet 1896, Børn 3,Hans Peder Valdemar Pedersen, 1897, 17. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hjalmar Kristian Pedersen, 1898, 27. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anne Marie Pedersen, 1900, 13. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,2. Peder Hansen, 1820, Enkemand, Tved, Aftægtsmand, Fhv. Hjulmand, Viet, 1850-1895Midlertidig Fraværende:Peder Pedersen, 1862, 23. maj, gift, Vejstrup, Husfader, Husejer, Agerbrug, Midlertidig ophold: Svendborg Arrest<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22n - Husliste 108, Kirkevej 8<strong>1.</strong> Johannes Nikolaj Peter Hansen, 1869, 20. april, gift, Skaarup, Husfader, Smedemester og Husejer, Viet 1898, Børn 1Kristine Jørgensen, 1875, 16. december, gift, Gudme, Husmoder,Caroline Agnes Hansen, 1899, 2. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Hans Johan Hansen Snedker, 1880, 29. august, Heden, SmedesvendErik Krisen Larsen, 1883, 8. august, ugift, Ærø,N.Lars Peder Hansen, 1861, 16. <strong>februar</strong>, gift, Vejrup, Ubberød, Husejer, Daglejer, Nu i Dalum <strong>Sogn</strong>Karoline Agnete Hansen, 1894, 19. <strong>februar</strong>, ugift, Odense, Barn af ovennævnte, i Dalum,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22e - Husliste 109, Kirkevej 14<strong>1.</strong> Rasmus Jacobsen, 1854, 10. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Daglejer i Agerbrug, Viet 1898Ane Jørgensen, 1842, 1<strong>1.</strong> september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,2.Johannes Valentin Jensen, 1850, 3. januar, gift, Hesselager, Husfader, Lejer, Daglejer, Agerbrug, Viet 1875, Børn 3Maren Pedersen, 1855, 9. oktober, gift, … ørup <strong>Sogn</strong>, Husmoder,Julia Deborah Johannesen, 1889, 9. oktober, ugift, Egense,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22f - Husliste 110, Kirkevej 6,<strong>1.</strong> Jens Peder Johannesen, 1836, 5. september, gift, Vejstrup, Husfader, Købmand og Husejer, Viet 1866, Børn 1Karen Hansen, 1831, 8. september, gift, Oure, Husmoder,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 22g - Husliste 111,<strong>1.</strong> Christian Køhler, 1838, 15. april, gift, Vindinge, Husfader, Bagermester, Detaillist, Viet 1863, Børn 5-1Marie Jacobsen, 1832, 30. maj, gift, Sanderum, Odense, Husmoder, Husgerning.Marie Cecilie Frandsen, 1886, 17. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestepige, Husgerning,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!