12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 21<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 10e - Husliste 153, Lakkendrupvej 25,<strong>1.</strong> Rasmus Hansen, 1850, 16. marts, gift, Vejstrup, Husfader, Husejer og Daglejer, viet 17 (83), Børn 1Karen Marie Meir, 1846, 22. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anne Marie Hansen, 1884, 8. september, ugift, Kirkeby, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13e - Husliste 154, Lakkendrupvej 3,<strong>1.</strong> Andreas Hansen, 1866, 4. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Sadelmager, Viet 1889, Børn 5Johanne Hansen, 1864, 20. januar, gift, Frederiksberg, Husmoder, Husgerning,Hans Peder Thorkild Hansen, 1889, 3. oktober, ugift, København, Barn,Hilma Kristine Hansen, 1894, 2<strong>1.</strong> juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Søren Albert Hansen, 1895, 2. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristian Aage Hansen, 1898, 15. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ernst Valdemar Hansen, 1900, 15. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Emil Lindahl, 1883, 2. december, ugift, Vejstrup, Tyende, Sadelmagerlærling<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13f - Husliste 155, Lakkendrupvej 5<strong>1.</strong> Anders Kristensen, 1859, 15. juli, gift, Hesselager, Husfader, Daglejer i Agerbrug, Viet 1884, Børn 6Maren Kristine Nielsen, 1856, 8. november, gift, Gudme, Husmoder, Husgerning,Karl Kristian Kristensen, 1889, 2.april, ugift, Gudme, Barn,Kristen Jørgen Kristensen, 1893, 27. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kristine Kristensen, 1896, 8. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Jenny Betty Kristensen, 1898, 8. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13g - Husliste 156, Lakkendrupvej 7,<strong>1.</strong> Henrik Larsen, 1862, 4. <strong>februar</strong>, gift, Langaa, Husfader, Stenhugger, Daglejer, Viet 1892, Børn 1Maren Louise Rasmussen, 1867, 6. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Frederik Peder Larsen, 1892, 5. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnHansine Larsen, 1887, 9. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Uægte Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 19e - Husliste 157, Mullerupvej 57,<strong>1.</strong> Hans Andersen, 1851, 28. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Fyrbøder og Daglejer i Agerbrug, Viet 1874Anne Marie Rasmussen, 1847, 28. maj, gift, Tved, Husmoder, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 19f - Husliste 158, Mullerupvej 59,<strong>1.</strong> Jens Peder Rasmussen, 1875, 6. september, gift, Gudme, Husfader, Daglejer, Agerbrug og Savværk, Viet 1898,Karen Kirstine Hansen, 1879, 28. juni, gift, Langaa, Husmoder, Husgerning, Børn 0-2Hans Jørgen Hansen, 1891, 17. juni, ugift, Langaa, Uægte Barn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 31a - Husliste 159, Skovvej 10,<strong>1.</strong> Hans Larsen, 1832, 10, juni, gift, Egense, Husfader, Landbrug, Alderdomsunderstøttelse, Viet 1874, Børn 5-1Ane Magdalene Hansen, 1845, 2<strong>1.</strong> marts, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Hans Peder Hansen, 1877, 14. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Daglejer ved Agerbrug<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 32 - Husliste 160, Etatsraad Hansen, MullerupUbeboet<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 33 - Husliste 161<strong>1.</strong> Nicolaj Nielsen, 1848, 22. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, 1876, Cali<strong>for</strong>nien, Husfader, Landbrug, Viet 1879Elise Dorthea Vagner, 1846. 5. juni, Slesvig, Husmoder, Husgerning,Signe Rasmussen, 1885, ugift, Hesselager, Tyende, Husgerning og Landbrugsarbejde,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 41 - Husliste 162<strong>1.</strong> Ane Hansen, 1856, 12. marts, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning og Landbrugsarbejde, Viet 1883-1892, Børn 1Marie Hansen, 1889, 14. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 42 - Husliste 163 (Lakkendrupvej 23?)Karen Jørgensen, 1844, 27. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 45 - Husliste 164, Byvej 43,<strong>1.</strong> Kristen Nielsen, 1852, 7. oktober, gift, Nordborg, Als, Husfader, Hjulmand, Viet 1882Ane Kirstine Pedersen, 1857, 15. august, gift, Vester Skerninge, Husmoder, Husgerning,Margrethe Nielsen, 1891, 4. april, ugift, Nordborg, Als, Adoptivsøn

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!