12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 24<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 1h - Husliste 179,<strong>1.</strong> Niels Kristensen, 24. juni 1851, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1892,Anne Kirstine Pedersen, 2. <strong>februar</strong> 1858, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Niels Kristian Andersen, 27. september 1886, ugift, Gudme, Tjenestedreng,Marie Nielsen, 10. september 1879, ugift, Gudme, Tjenestepige,Kristen Nielsen, 10. juni 1821, Enkemand, Gudme, Aftægtsmand, fhv. Gaardejer, Viet 1848-1891, Børn 2Hans Kristensen, 12. juni 1852, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Skrædder,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 37 - Husliste 180, (Bøllemosevej 14?)<strong>1.</strong> Martinus Møller, 22. september 1822, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1856, Børn 3-1Karen Hansdatter, 14. <strong>februar</strong> 1829, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 36 - Husliste 181 (Bankevej 5?)<strong>1.</strong> Niels Rasmussen, 24. august 1853, Enkemand, Egense, Husfader, Gaardejer, Viet 1880-1896, Børn 4-4Karl Rasmussen, 9. <strong>februar</strong> 1886, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmine Agnete Andersen, 14. oktober 1874, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrerinde,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 12d - Husliste 182, Hans Peder Nielsen (Dyhr)<strong>1.</strong> Hans Peder Nielsen, 27. marts 1864, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Erhverv v. Landbruget, Viet 1894, Børn 1Karen Kirstine Knudsen, 2<strong>1.</strong> april 1868, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Karen Jenny Nielsen, 2<strong>1.</strong> januar 1897, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hulda Elisabeth Hansen, 28. marts 1886, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 13c - Husliste 183<strong>1.</strong> Lars Frederiksen, 3<strong>1.</strong> januar 1844, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Skovfoged, Viet 1881, Børn 2Maren Hansen, 23. januar 1855, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, SkovfogedkoneKaren Marie Frederiksen, 7. april 1883, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnLars Rasmussen, 16. <strong>februar</strong> 1887, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Plejebarn<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 23l - Husliste 184, Rødeledsvej 1<strong>1.</strong> Lars Hansen, 20. maj 1858, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Skovarbejder, Viet 1888, Børn 1-4Karen Andersen, 16. oktober 1856, gift, Frørup, Husmoder,Hansine Kirstine Katrine Hansen, <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 1893, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Peder Kristian Hansen, 7. oktober 1890, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Plejebarn,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 27 - Husliste 185, Præstehusvej 8<strong>1.</strong> Rasmus Knudsen, 17. september 1848, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Boelsmand, Viet 1889, Børn 1Marie Kirstine Nielsen, 14. januar 1854, gift, Egense, Husmoder,Anders Marius Knudsen, 19. juni 1890, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hjalmar Johannes Knudsen, 2. april 1900, ugift, Egense, Plejebarn,Tora Kirstine Nielsen, 2. april 1884, ugift, Egense, Tjenestepige,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 28 - Husliste 186, Præstehusvej 9<strong>1.</strong> Peder Larsen, 9. april 1823, Enkemand, Gudme, Husfader, Husejer, Viet 1848-1899, Børn 9-1Karen Pedersen, 20. januar 1847, ugift, Gudme, Barn, Husbestyrerinde,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 29 - Husliste 187, Hmd. Jens Jensens Enke, Mellemvej 2Ubeboet<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 30 - Husliste 188, Mellemvej<strong>1.</strong> Abelone Larsen, 15. <strong>februar</strong> 1834, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Huskone, Viet 1860-S, Børn 0-2Lars Kristian Larsen, 8. april 1879, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Daglejer ved LandbrugLaurine Jensen, 24. marts 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Pige, 25. december 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 35 - Husliste 189, Bankevej 3?<strong>1.</strong> Peder Johan Rasmussen, 18. maj 1858, Hundstrup, Husfader, Husejer, Landbrug og Mælkekørsel, Viet 1888, B: 4-2Maren Sofie Andersen, 9. oktober 1862, gift, Vindinge, Husmoder, HuskoneRasmus Kristian Rasmussen, 3<strong>1.</strong> oktober 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Karl Rasmussen, 3. <strong>februar</strong> 1895, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Peder Johannes Rasmussen, 28. maj 1898, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Aksel Rasmussen, 4. april 1900, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!