12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 25<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 38 - Husliste 190, Bankevej 6, Hmd. Mads Hansens Enke<strong>1.</strong> Petrine Hansen, 28. januar 1841, enke, Kværndrup, Husmoder, Huskone, Landbrug, Viet 1867-1889Peder Pedersen, 3, maj 1877, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrer, Erhvervs Træskokarl og Landbrug<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 39 - Husliste 191, Bankevej 9?<strong>1.</strong> Niels Peter Larsen, <strong>1.</strong> marts 1856, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Landbrug, Daglejer, Viet 1891, Børn 1Karen Johanne Nielsen, 12. <strong>februar</strong> 1852, gift, Svendborg, Husmoder, Huskone,Hans Kristen Larsen, 27. september 1892, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Kristian Nielsen, 25. marts 1818, Enkemand, Stenstrup, Pensionær, Fhv. Husmand, Viet 1852-1893, Børn 4-2<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. Ingen - Husliste 192,<strong>1.</strong> Lars Rasmussen, 3. januar 1858, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Viet 1891Anne Marie Rasmussen, 4. maj 1864, gift, Kværndrup, Husmoder, Skovfoged Kone,Hans Marius Jørgensen, 23. oktober 1885, ugift, Nyborg, Tjenestedreng,Lakkendrup Matr. nr. 1a - Husliste 193, Dyhrenborg, Lakkendrupvej 51<strong>1.</strong> Rasmus Jensen Dyhr, 1860, 4. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Johanne Hansdatter, 1830, 1<strong>1.</strong> marts, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtskone, Husholderske, Viet 1852-1891, Børn 8-2,Hansine Jensen, 1883, 1<strong>1.</strong> januar, ugift, Oure, Tyende, Tjenestepige ved Landbrug,Kristian Alfred Julius Jensen, 1885, 22. maj, ugift, Oure, Tjenestekarl ved Landbrug,Rasmus Jørgensen, 1879, 5. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestekarl ved Landbrug,Lakkendrup Matr. nr. 2a - Husliste 194, Duelundgaarden, Ørbækvej 244<strong>1.</strong> Jens Sørensen, 1838, 23. <strong>februar</strong>, gift, Kullerup, Husfader, Gaardmand, Viet 1871, børn 4-2Johanne Pouline Hansen, 1850, 3. marts, gift, Refsvindinge, Husmoder, Husholderske,Hans Jørgensen, 1818, 19. september, Enkemand, Vindinge, Aftægt, fhv. Murermester, Viet 1848-1900, Børn 1-1Johanne Eriksen Trøjborg, 1884, 10. september, ugift, Lundeborg, Tyende, TjenestekarlAnders Andersen, 1888, 1<strong>1.</strong> november, ugift, Gudme, Tyende, TjenestekarlJensine Kamilla Mouritsen, 1885, 27. december, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,<strong>Gudbjerg</strong> Matr. nr. 4a - Husliste 195, Sønderlund<strong>1.</strong> Anders Hansen, 1866, 26. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1896, Børn 1Laurine Larsen, 1863, 30. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardkone,Maren Andrea Hansen, 1897, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Larsen, 1823, 29. juni, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Aftægtsmand, fhv. Gaardejer, Viet 1856-1893, Børn 4Niels Larsen, 1826, 7. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning. Privat understøttelse,Kristine Nielsen, 1879, 28. december, ugift, Lunde, Tyende, Tjenestepige,Johanne Julie Hansen, 1885, 2. januar, ugift, Skaarup, Tyende, Tjenestepige,Laurits Jørgensen, 1878, 12. oktober, ugift, Ørbæk, Tyende, TjenestekarlLakkendrup Matr. nr. 4c - Husliste 196 – Gaardmand Jørgen Hansen Duelund, Kilenvej 42<strong>1.</strong> Jørgen Hansen, 1818, 10. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardfæster, Viet 1856-1888, Børn 1-2Lars Jørgensen Duelund, 1856, 24. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardbestyrer, Viet 1888, Børn 2Maren Kristoffersen Duelund, 1856, 23. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, HusholderskeMaren Alvilde Duelund, 1889, 20. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Dagmar Duelund, 1890, 3. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hansine Andersen, 1878, 9. juni, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 5a - Husliste 197, Gaardmand Rasmus Jensens Enke, Lakkendrupvej 58,<strong>1.</strong> Johanne Pedersdatter, 1815, 9. januar, enke, Gudme, Husmoder, Gaardfæsterske, Viet 1839-1886,Niels Søren Nielsen, 1870, 2. november, ugift, Skaarup, Tyende, Gaardbestyrer,Peder Kristen Pedersen, 1878, 10. november, Brudager, Tyende, Tjenestekarl,Iver Frederik Knudsen, 1883, 19. september, ugift, Gudme, Tyende, Tjenestekarl,Anne Marie Dorthea Nielsen Drejer, 1885, 19. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestepige,Karen Dorthea Rasmussen, 1883, 6. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 6a - Husliste 198, Sortemosevej 20<strong>1.</strong> Peder Nielsen, 1868, 10. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Anne Marie Hansen, 1833, 23. april, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Aftægt, gift 1858-1896, Børn 5-2,Maren Hansen, 1881, 22. september, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Karen Nielsen 1884, <strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestepige,Hans Jakobsen, 1884, 26. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestekarl,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!