12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 26Lakkendrup Matr. nr. 7a - Husliste 199, Sortemosevej 2,<strong>1.</strong> Kristen Hansen, 1848, 24. juli, gift, Ringe, Husfader, Gaardejer, Viet 1878, Børn 2-1Anne Andersen, 1843, 14. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardmandskone,Hans Kristian Hansen, 1883, 3. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Tjenestekarl,Hans Jørgensen, 1885, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestedreng,Agnes Nielsine Pedersen, 1884, 14. juni, ugift, Lunde, Tyende, Tjenestepige,Pouline Hansen, 1883, 15. december, ugift, Skaarup, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 8a - Husliste 200, Gaardmand Hans Andersens Enke, Lakkendrupvej 48,<strong>1.</strong> Johanne Marie Andersdatter, 1827, 15. juli, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardejerske, Viet 1859-1886, Børn 6-2Ane Kirstine Hansen, 1852, 12. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Husholderske.Niels Hansen, 1864, 13. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Gaardbestyrer,Karl Nielsen Drejer, 1884, 25. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestekarl,Rasmus Hansen, 1886, 4. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestekarl,Lakkendrup Matr. nr. 8c - Husliste 201 (Ørbækvej 248)<strong>1.</strong> Knud Kristian Vilhelmsen, 1853, 14. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1893, Børn 1Anne Marie Hansen, 1859, 2<strong>1.</strong> december, gift, Hesselager, Husmoder, Gaardkone,Nielsine Mathilde Nielsen, 1881, 23. november, ugift, Gudme, Tyende, Tjenestepige,Jens Jørgen Jensen, 1882, 5. november, ugift, Gudme, Tyende, Tjenestekarl,Vilhelm Johannes Vilhelmsen, 1896, 27. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 9a - Husliste 202, Sortemosevej 14,<strong>1.</strong> Jens Pedersen, 1841, 24. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1870, Børn 2-2Johanne Margrethe Hansen, 1839, 14. maj, gift, Gudme, Husmoder, Gaardkone,Johanne Marie Pedersen, 1871, 24. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Privat Understøttelse,Nielsine Rasmine Hansen, 1878, 25. marts, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Peder Jensen, 1884, 8. juli, ugift, Langaa, Tyende, Tjenestekarl,Lakkendrup Matr. nr. 4d - Husliste 203, Sortemosevej 10,<strong>1.</strong> Anders Nielsen Drejer, 1857, 25. september, gift, Skaarup, Husfader, Husmandsbrug, Tækkemand, Viet 1875, Børn 9-1Maren Hansen, 1851, 12. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, HusmandskoneJohanne Marie Nielsen Drejer, 1881, 14. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Slægtning, Tjenestepige,Anders Nielsen Drejer, 1889, 5. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kirsten Nielsen Drejer, 1891, 22. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Johannes Nielsen Drejer, 1895, 2<strong>1.</strong> oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 3d - Husliste 204, Sortemosevej 1,<strong>1.</strong> Johannes Sørensen, 1873, 25. juni, gift, Seest, Jylland, Husfader, Smedemester, Viet 1896, Børn 3,Martha Kiroline Nielsen, 1873, 23. maj, gift, Skaarup, Husmoder, Husholderske,Johanne Sofie Halvorsen Sørensen, 1896, 14. september, ugift, Skaarup, Barn,Marie Kirstine Halvorsen Sørensen, 1898, 22. januar, ugift, Skaarup, Barn,Karl Thune Halvorsen Sørensen, 1899, 22. oktober, ugift, Skaarup, Barn,August Emil Rasmussen, 1888, 8. januar, ugift, København, Tyende, Smedelærling, ved J. SørensenLakkendrup Matr. nr. 8d - Husliste 205, Kilenvej 38<strong>1.</strong> Peder Sohnesen, 1858, 7. august, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Skovarbejder, gift 1895,Ane Dorthea Hansen, 1848, 17. <strong>februar</strong>, gift, Svindinge, Husmoder, Husmandskone,N. Carl Rejner Arthur Hansen, 1895, 18. august, ugift, Lundeborg, Logerende, Er i Svendborg.2.Mads Pedersen, 1878, 2<strong>1.</strong> maj, gift, Oure, Husfader, Daglejer ved Havebrug, Viet 1900, Børn 1,Karen Rasmussen, 1877, 8. juli, gift, Gudme, Husmoder, HusholderskeRasmus Marius Sohne Pedersen, 1900, 17. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnLakkendrup Matr. nr. 8e - Husliste 206, Husmand Peder Hansens Enke, (Kilenvej 31?)<strong>1.</strong> Petrine Hansen, 1853, 2. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husmandsbrug, Viet 1880-1890, Børn 5Maren Kirstine Hansen, 1887, 9. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Petra Hansen, 1890, 16. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Dorthea Pedersdatter, 1827, 3<strong>1.</strong> oktober, enke, Gislev, Bedstemoder, AD - understøttelse, Viet 1850-1881 Børn 6Lakkendrup Matr. nr. 9b - Husliste 207, Kilenvej 28

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!