12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 27<strong>1.</strong> Kristian Hansen, 1837, 3<strong>1.</strong> december, gift, Hesselager, Husfader, Husmand og Tækkemand, Viet 1869, Børn 3Karen Larsen, 1835, 6. marts, gift, Langaa, Husmoder, HusmandskoneLakkendrup Matr. nr. 9g - Husliste 208, Kbmd. Gelius Hansens Enke, Kilenvej 29,<strong>1.</strong> Karen Marie Kristine Rosager, 188, 2. juni, enke, Vejstrup, Husmoder, Høker, Husmandsenke, 1893-1900,Ejner Rosager Hansen, 1894, 18. november, ugift, Svendborg, Barn,Johannes Aage Nielsen, 1878, 6. marts, ugift, Ølstykke, Frederiksborg, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Karen Johanne Rasmussen, 1885, 30. april, ugift, Stenstrup, Tjenestetyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 9n - Husliste 209,<strong>1.</strong> Rasmus Kristensen, 1845, 24. maj, gift, Brudager, Husfader, Husmand, Skovarbejder, Viet 1878, Børn 1Anne Marie Jensen, 1843, 26. juli, gift, Tved, Husmoder, Husmandskone,Karen Adolfine Andersen, 1887, 24. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, BarnLakkendrup Matr. nr. 9i - Husliste 210, Kilenvej 30<strong>1.</strong> Hans Larsen, 1840, 14. oktober, gift, Langaa, Husfader, Husejer, Viet 1880, Børn 3-2Line Margrethe Hansen, 1848, 6. april, gift, Stenstrup, Baptist, Husmoder, Husmandskone,Alfred Ferdinand Larsen, 1892, 2. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 9k - Husliste 211, Kilenvej 34<strong>1.</strong> Rasmus Kristensen, 1838, 5. juni, Enkemand, Oure, Husfader, Urmager, Viet 1864-1896, Børn 6,Kristian Kristensen, 1874, 29. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Cykelfabrikant,Hanne Kristensen, 1871, 28. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husholderske,Lakkendrup Matr. nr. 10c - Husliste 212, Sortemosevej 15, Husmand Søren Pedersens Enke<strong>1.</strong> Anne Elisabeth Jensdatter, 1826, 29. april. Enke, Svindinge, Husmoder, Husmandsbrug, Viet 1885-1899Hans Jørgen Poulsen, 1886, 13. august, ugift, Brudager, SlægtningLakkendrup Matr. nr. 15a - Husliste 213 – Sortebro Kro, Ørbækvej 230,<strong>1.</strong> Rasmus Kristoffersen, 1858, 6. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Landbrug, Krohold, Viet 1887, Børn 7Maren Hansen Larsen, 1858, 12. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, HusholderskeKristoffer Kristoffersen, 1887, 20. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Hans Kristoffersen, 1889, 26. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karen Kristoffersen, 1891, 10. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Kristoffersen, 1893, 12. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Gjertrud Kristoffersen, 1895, 27. <strong>februar</strong>, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Martha Kristoffersen, 1897, 26. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kirstine Kristoffersen, 1899, 17. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Kristine Jensen, 1880, 7. december, ugift, Gislev, Tyende, Tjenestepige ved LandbrugJohannes Marius Kierstein, 1886, 1<strong>1.</strong> maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tyende, Tjenestedreng ved LandbrugLakkendrup Matr. nr. 16a - Husliste 214, Hjulmand Jens Kristiansens Enke, Lakkendrupvej 49,<strong>1.</strong> Karen Nielsen, 1841, 1<strong>1.</strong> juli, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Spinder, Strikker, Viet 1866-1900Marie Jakobine Andreasine Nielsen, 1873, 7. marts, ugift, Svendborg, Pensionær, Tjenestepige ved Landbrug,Dreng, 1901, <strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Plejebarn,Lakkendrup Matr. nr. 15b, - Husliste 215, Ørbækvej 232<strong>1.</strong> Peder Rasmussen, 1848, 29. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Murermester, Viet 1886, Børn 2Anne Marie Pedersen, 1849, 13. november, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Daglejer ved Landbrug,Hans Peder Rasmussen, 1876, 1<strong>1.</strong> november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn, Daglejer ved Landbrug,Rasmine Petrine Pedersen, 1872, 2. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Pensionær, Sypige,Marie Amalie Pedersen, 1896, 4. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 16b - Husliste 216, Sørine Eriksen, Alleen 16<strong>1.</strong> Erik Kristian Eriksen, 1873, 17. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husbestyrer, Træskomand, Viet 1898, Børn 1Madsine Frederikke Kristine Jensen, 1875, gift, Tved, Husmoder, Husgerning,Poul Verner Eriksen, 1899, 24. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Laurids Kristian Jensen, 1879, 10. januar, Tved, Tved, Logerende, Træskomandlærling,Midlertidig Fraværende:Sørine Eriksen, 1840, 2. oktober, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husmandsbrug, Opholder sig i Brændeskov.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!