12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 292. Jørgen Kristian Pedersen, 1856, 1<strong>1.</strong> september. Gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmandsbrug, Daglejer, Viet 1881Marie Kirstine Jensen, 1848, 28. oktober, gift, Espe, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 6b - Husliste 226, Alleen 7,<strong>1.</strong> Hans Sørensen, 1872, 10. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaard<strong>for</strong>pagter, Viet 1898, Børn 1Jenny Pedersen, 1872, 7. juni, gift, Lunde, Husmoder, Husgerning,Johan Sørensen, 1899, 15. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anders Peder Kristoffersen, 1874, 6. <strong>februar</strong>, ugift, Boeslunde, Sorø, Tyende, Tjenestekarl,Lars Jørgen Nielsen, 1886, 22. marts, ugift, Svendborg, Tyende, Tjenestedreng,Ane Rasmine Marie Kristine Mouritzen, 1888, 13. januar, ugift, Brudager, Tyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. Ingen - Husliste 227,<strong>1.</strong> Hans Knudsen Rasmussen, 1839, 25. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Viet 1866, Børn 3,Sofie Frederikke Kristine Pedersen, 1834, 29. april, gift, Odense, Husmoder, Husgerning,Anne Sofie Rasmussen, 1888, 29. <strong>februar</strong>, ugift, Gislev, Plejebarn,Lakkendrup Matr. nr. 3a - Husliste 228, Østerlund<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1859, 12. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, viet 1894, Børn 2,Maren Hansen, 1863, 18. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Anders Hansen, 1898, 4. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Niels Hansen, 1900, 29. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Maren Hansine Hansen, 1875, 20. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestepige,Anne Marie Jensen, 1879, 18. december, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Tjenestepige,Jens Larsen, 1884, 3. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestedreng,Kristian Nielsen, 1874, 17. august, ugift, Skaarup, Tjenestetyende, Tjenestekarl,Karl Peter Hansen, 1873, 26. april, Tofta, Sverige, Tjenestetyende, Fodermester,Lakkendrup Matr. nr. 10a - Husliste 229, Vesterlund, Sortemosevej 23<strong>1.</strong> Hans Jørgen Hansen, 1861, 15. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer,Maren Magdalene Hansen, 1878, 6. september, ugift, Gudme, Tjenestetyende, Tjenestepige,Rasmus Peder Rasmussen, 1885, 13. november, ugift, Svindinge, Tjenestetyende, Tjenestedreng,Laurits Peder Jensen, 1883, 22. december, ugift, Bjerreby, Tjenestetyende, Tjenestedreng,Johanne Jensen, 1831, 10. april, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husholderske,Lakkendrup Matr. nr. 10k - Husliste 230, Rasmus Jørgensens Enke, Sortemosevej 27<strong>1.</strong> Pernille Klausen, 1838, 5. maj, enke, Hillerslev, Husmoder, Væverske, viet 1865-1892, Børn 4-5Lakkendrup Matr. nr. 10d - Husliste 231, Sortemosevej 29,<strong>1.</strong> Rasmus Peder Hansen, 1835, 4. december, Enkemand, Øksendrup, Husfader, Husejer, viet 1858-1889, Børn 4-1Karen Line Andersen, 1856, 18. august, ugift, Hesselager, Tjenestetyende, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 10q - Husliste 232, Lars Rasmussens Enke, Sortemosevej 33,<strong>1.</strong> Kirsten Hansen, 1835, 16. december, enke, Oure, Husmoder, Husejerinde, Viet 1861-1900, Børn 4-3Lakkendrup Matr. nr. 10b - Husliste 233, Langholmsvej,<strong>1.</strong> Kristen Krogh, 1865, 6. <strong>februar</strong>, gift, Diernisse, Husfader, Boelsmand, viet 1899, Barn 1Marie Kirstine Kristensen, gift, …, Randers, Husmoder, Husgerning,Varna Gudrun Mogensine Elisabeth Krogh, 1900, 18. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Katrine Østergaard, 1892, 1<strong>1.</strong> maj, Glenstrup, Randers, Slægtning, Barnepige,Lakkendrup Matr. nr. 10h - Husliste 234, Langholmsvej<strong>1.</strong> Peder Rasmussen, 1824, 9. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer, Alderdomsu., Viet 1872, Børn 2-2Kirsten Pedersen, 1836, 7. maj, gift, Lunde, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 11g - Husliste 235, Langholmsvej,<strong>1.</strong> Peder Hansen, 1840, 12. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Daglejer ved Landbruget, gift 1877,Marie Lisbeth Nielsen, 1836, 1<strong>1.</strong> juni, gift, Egense, Husmoder, HusgerningLakkendrup Matr. nr. 10l - Husliste 236, Langholmsvej 4,<strong>1.</strong> Rasmus Jakobsen, 1839, gift, Øksendrup, Husfader, Daglejer, Viet 1875, Børn 1-1Karen Larsen, 1848, 1<strong>1.</strong> august, gift, Hesselager, Husmoder, Husgerning

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!