12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 31Lakkendrup Matr. nr. 14b - Husliste 246, Sortemosevej 51,<strong>1.</strong> Kristian Larsen, 1855, 4. august, gift, Tokkerup, Korsør, Husfader, Boelsmand, Gift 1890, Børn 4-1Jenny Kristine Holm, 1859, 20. januar, gift, Botofte, Svendborg, Husmoder, Husgerning,Laurits Frederik Larsen, 1891, 16. april, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Alfred Marius Larsen, 1894, 25. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Karl Otto Larsen, 1897, 3. juni, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ejler Johannes Larsen, 1899, 12. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 11c - Husliste 247, Sortemosevej 60<strong>1.</strong> Lars Frederiksen, 1875, 30. marts gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Skovarbejder, Viet 1897, Børn 1Anne Marie Jensen, 1875, 24. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Johanne Frederiksen, 1898, 5. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Lakkendrup Matr. nr. 11d - Husliste 248, Sortemosevej 62<strong>1.</strong> Rasmus Rasmussen, 1848, 28. september, gift, Brudager, Husfader, Husejer, Daglejer ved Landbrug, Gift 1877, Børn 1-1Ane Katrine Madsen, 1841, 17. marts, gift, Svindinge, Husmoder, Husgerning,Lakkendrup Matr. nr. 11a - Husliste 249, Humlegaard, Sortemosevej 34,<strong>1.</strong> Niels Peder Hansen, 1867, 20. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Gaardejer, Viet 1892, Børn 1Maren Klausen, 1859, 27. september, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Klaus Peder Hansen, 1893, 14. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Thora Vilhelmine Larsen, 1884, 3. juni, gift, Skaarup, Tjenestetyende, Tjenestepige ved Landbruget,Alfred Martin Jensen, 1885, 8. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved Landbruget,Lakkendrup Matr. nr. 11b - Husliste 250, Anders Jensens Enke, Sortemosevej 66,<strong>1.</strong> Kirsten Hansen, 1874, 17. januar, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Gaardejerinde, Viet 1897-1898, Børn 1Anders Marius Jensen, 1898, 18. juli, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ane Kirstine Larsen, 1881, 20. <strong>februar</strong>, ugift, Skaarup, Tjenestetyende, Tjenestepige ved Landbruget,Frederik Hansen Kjær, 1883, 2. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved LandbrugetN.Hans Hansen, 1835, 3. september, gift, Ørbæk, Slægtning, Husejer, Skovarbejder, Viet 1872, Børn 3, er i Ellerup, <strong>Gudbjerg</strong>,Lakkendrup Matr. nr. 11e - Husliste 251, Niels Pedersens Enke, Sortemosevej 68<strong>1.</strong> Dorthea Hansen, 1834, 20. maj, enke, Skaarup, Husmoder, Husejerinde, Viet 1866-1872, Børn 2Lakkendrup Matr. nr. 12e - Husliste 252, Løkkevej 1<strong>1.</strong> Peder Larsen, 1866, 8. <strong>februar</strong>, gift, Frørup, Husfader, Beslagsmed, Viet 1896, Børn 3,Johanne Hansen, 1868, 2. april, gift, Gislev, Husmoder, Husgerning,Johanne Larsen, 1897, 20. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Anna Kirstine Larsen, 1898, 6. marts, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Dagmar Larsen, 1899, 29. december, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,N.Rasmus Larsen, 1867, 28. november, ugift, Frørup, Slægtning, Daglejer ved Landbruget, er i BrudagerLakkendrup Matr. nr. 12 c - Husliste 253, Brændeskov Møllevej 22,<strong>1.</strong> Søren Madsen, 1858, 15. januar, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husejer, Forpagter, Viet 1896, Børn 2Laurine Rasmussen, 1867, 25. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder, Husgerning,Maren Rasmussen, 1895, 25. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Marie Madsen, 1896, <strong>1.</strong> januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Rasmus Jensen, 1879, 28. september, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Tjenestekarl ved landbruget,Lakkendrup Matr. nr. 13 c - Husliste 254, Brændeskov Møllevej 19<strong>1.</strong> Hans Hansen, 1830, 13. april, Enkemand, Frørup, Husfader, Husejer, Daglejer ved Landbrug, Viet 1854-? Børn 4Hansine Larsen, 1872, 3<strong>1.</strong> august, ugift, Brudager, Husholderske, Tjenestepige,Lakkendrup Matr. nr. 13d - Husliste 255, Løkkevej 3,1 Lars Kristian Rasmussen, 1838, 16. april, Enkemand, Hillerslev, Husfader, Husejer, Viet 1880-1884,Anne Kirstine Rasmussen, 1853, 10. august, ugift, Brudager, Tjenestetyende, Husholderske,Lakkendrup Matr. nr. 14a - Husliste 256, Fallegaard, Løkkevej 16,<strong>1.</strong> Karl Magnus Kvist, 1865, 17. juni, gift, Svendborg, Husfader, Gaardejer, viet 1894, Børn 4,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!