12.07.2015 Views

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

Folketælling for Gudbjerg Sogn – 1. februar 1901. 1

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Folketælling <strong>for</strong> <strong>Gudbjerg</strong> <strong>Sogn</strong> – <strong>1.</strong> <strong>februar</strong> 190<strong>1.</strong> 4Ellerup Kohauge, Matr. nr. 5, – Husliste 22, Lindegaard<strong>1.</strong> Jakob Hjeriksen, 1824, 12. november, Enke, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Landbrug, Viet 1865-1900, Børn 2-2Hjerik Jakobsen, 1870, 14. <strong>februar</strong>, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Gaardbestyrer, Viet 1900Karen Andersen, 1875, 7. oktober, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husmoder,Rasmus Jakobsen, 1873, 4. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Arbejder ved agerbrugHans Rasmussen, 1871, ugift, Sørup, Tjenestetyende, 1895, Lunde,Nikolaj Johan Gaarde, 1843, <strong>1.</strong> marts, gift, Skrydstrup, Haderslev, 1892, København, Viet 1882, Børn 2-1Mathilde Andersen, 1880, 15. oktober, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>,Hulda Jørgensen, 1884, <strong>1.</strong> juli, ugift, Vejstrup, 1899, GislevEllerup Kohauge, Matr. nr. 53b, – Husliste 23, Uglekrogstedet, Hedegyden 30<strong>1.</strong> Jørgen Larsen, 1850, 12. maj, gift, St. Rise, Ærø, husfader, Gaard<strong>for</strong>pagter, 1888, Rise, Viet 1871, Børn 5-4Abel Katrine Hansen, 1845, 3<strong>1.</strong> august, St. Rise, Ærø, Husmoder, 1888, Rise,Peder Jørgen Larsen, 1878, 12. november, ugift, St. Rise, Ærø, Søn, Arbejdskarl ved Agerbruget, 1888, Rise,Inger Kirstine Rasmussen, 1885, ugift, Svindinge, Tjenestetyende, 1900, Gislev.Ellerup Kohauge Matr. nr. 24 – Husliste 24, Mullerupvej 41<strong>1.</strong> Jens Hansen, 1845, 22. april, gift, Gislev, Husfader, Husmand, 1899, Gislev, Viet 1897, Børn 1-1Anne Margrete Jakobsen, 1867, 16. august, gift, Ørbæk, Husmoder, 1899, Gislev,Maren Kirstine Johanne Hansen, 1898, 7. september, ugift, Gislev, Barn, 1899, Gislev,Ellerup Sejet Matr. nr. 25 – Husliste 25, Sejetvej 7<strong>1.</strong> Jakob Jensen, 1820, gift. Kværndrup, Husfader, Husmand, 1855, Kværndrup, Viet 1854,Marie Kristiansdatter, 1822, 7. juni, Kværndrup, Husmoder, 1855, KværndrupHans Peder Kristiansen, 1858, 3<strong>1.</strong> marts, Lunde, Slægtning, Arbejder ved Agerbrug. 1855, KværndrupEllerup Sejet, Matr. Nr. 26 – Husliste 26, Rasmus Madsens Hus, Forpagter Hans Peder Hansen, Sejetvej 10<strong>1.</strong> Johanne Marie Larsen, 1833, 7. september, enke, Lunde, Husmoder, Forpagtn. 1857, Lunde, viet 1863-1891 Børn 1-1Karen Mathilde Pedersen, 1887, 6. december, ugift, Svendborg, Slægtning, 1897, Lunde.Ellerup Sejet, Matr. Nr. 27 – Husliste 27, Sejetvej 12<strong>1.</strong> Peder Hansen, 1822, 26. december, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Viet 1860, Børn <strong>1.</strong>Anne Margrethe Hansen, 1834, 8. april, gift, Hesselager, Husmoder, 1860, Hesselager,Hans Peder Hansen, 1865, 13. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Søn, Husbestyrer og ForpagterKristianKaren Sofie Nielsen, 1872, 22. maj, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende,2.Maren Kirstine Nielsdatter, 1827, 27. juli, Enke, Gudme, Husmoder, Fattighjælp, 1859, Gudme.Midlertidigt fraværende:Kristian Nielsen, 1887, 13. august, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende, Midlertidig opholdssted: Mullerup FamiliehusEllerup Sejet, Matr. Nr. 28a – Husliste 28, Hedegyden 16<strong>1.</strong> Hans Rasmussen, 1833, 15. juli, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Husfader, Husmand, Viet 1899Anne Larsen, 1854, 12. maj, gift, Tved, Husmoder, 1855, Tved,Hans Jørgen Hansen, 1888, 9. november, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Tjenestetyende,Ellerup Sejet, Matr. Nr. 30 – Husliste 29, Skovfoged Th. Møller, Hedegyden 26,<strong>1.</strong> Thomas Henry Møller, 1862, 17. august, Grinderslev, Jyll., Husfader, Skovfoged, 1890, København, Viet 1890, B: 1-1Anna Bertha Møgelvang, 1862, 27. november, gift, Randers, Husmoder, 1890, København,Ragnhild Anna Thorning Møller, 1891, 28. januar, ugift, <strong>Gudbjerg</strong>, Barn,Ellerup Sejet Matr. nr. 31 – Husliste 30, Sejetvej 3<strong>1.</strong> Hans Nielsen, 1840, 15. maj, gift, Gudme, Husfader, Husmand, træarbejder, 1875, Gudme, Viet 1875, Børn 1Anne Marie Espensen, 1837, 14. maj, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, HusmoderRasmus Bondo Nielsen, 1874, <strong>1.</strong> januar, gift, Hesselager, Husbestyrer, Viet 1898,Meta Pouline Nielsen, 1877, 23. april, gift, <strong>Gudbjerg</strong>, Datter,

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!