facadesystem - Rockidan

rockidan.dk
  • No tags were found...

facadesystem - Rockidan

Datablad*Elastisk facadebehandlingssystem til sanering ogbeskyttelse af revnede puds- og betonfacader* Diffusionsåben og miljøvenlig* Vandfortyndbar* Karbonatiseringsbremsende* Elastisk ned til -20°C* Økonomisk i brug. Stor lagtykkelse pr. arbejdsgang5cap-elast 1080facadesystem05.2008ProduktbeskrivelseAnvendelsesområdeFor vejrbestandig, revneoverbyggendefacadebehandling til revnede pudsogbetonoverflader. Beskytter modindtrængning af aggressive stoffer ogvand.Cap-Elast-systemet er elastisk ogkarbonatiseringsbremsende.MaterialebasisKunstharzdispersion i h.t. DIN 55945.MAL-kode (1993)00-1GlansgradCap-Elast Phase 2 / Phase 2-W ersilkemat i h.t. DIN 53778.FarvetoneCap-Elast Phase 1Hvid. Kan indtones på Color Expresstoningsanlæg efter diverse farvekort.For opnåelse af optisk ensartethedanbefales at tone Phase 1 i nogenlundesamme farve som efterfølgendeslut behandling.Cap-Elast FlexspartelHvid. Kan indtones på Color Expresstoningsanlæg efter diverse farvekort ifarver med lysrefleksionsværdi ≤ 70.Cap-Elast Phase 2 & 2-WHvid. Kan indtones på Color Expresstoningsanlæg efter diverse farvekort.Skinnende intense farvetoner som gul,orange, rød osv. har en begrænsetdækkeevne, hvorfor det anbefales atforbehandle med en dækkende passendepastelfarve baseret på hvid.En ekstra slutbehandling kan værepåkrævet.OpbevaringKøligt, men frostfrit.Lagringsstabil i ca.12 måneder.BeskyttelsesanvisningerDer henvises til 16 pkts. leverandørbrugsanvisning(sikkerhedsdatablad).system-produkterCap-Elast Phase 1Fiberforstærket, elastisk pigmenteretmellembehandling samt til forankringaf vævarmering.Vægtfylde: Ca. 1,2 g/cm 3Emballage enhed: 12,5 l.VOC-indholdEU grænseværdi (kategori A/c)75 g/l (2007), 40 g/l (2010)Indhold i dette produkt: Max 30 g.Cap-Elast Phase 2Fiberforstærket, elastisk pigmenteretslutbehandling. Også slutbehandlingved vævarmering. UV-bestandig.Vægtfylde: Ca. 1,3 g/cm 3Emballage enhed: 12,5 l.VOC-indholdEU grænseværdi (kategori A/c)75 g/l (2007), 40 g/l (2010)Indhold i dette produkt: Max 45 g.Cap-Elast FlexspartelHøjelastisk spartelmasse til påføringi tykke lag med spartel, pensel ellerrulle. Er varme- og koldelastisk fra-20°C til +70°C. Anvendes som mellembehandlingpå ujævne overflader.Vægtfylde: Ca. 1,15 g/cm 3Emballage enhed: 12,5 l.Cap-Elast Phase 2-WSilkemat, elastisk slutbehandling medfungicide og algicide aktivstoffer tilanvendelse for overflader, der udsættesfor skimmel, mos- og algebevoksninger.Vægtfylde: Ca. 1,3 g/cm 3Emballage enhed: 12,5 l.Cap-Elast RevnespartelElastisk spartelmasse til udfyldning afrevner i puds og murværk.Vægtfylde: Ca. 1,75 g/cm 3Emballage enhed: 1 og 10 kg.Cap-Elast FiberspartelFiberforstærket, plasto-elastisk spartelmassetil spartling af ujævne overfladerfør behandling med Cap-ElastSystemet.Vægtfylde: Ca. 1,1 g/cm 3Emballage enhed:5 kg.Egenskaber* Vandfortyndbar, miljøvenlig oglugtneutral* Vejrbestandig* Vandafvisende* CO -beskyttelse - S CO >50m2 d 2* Elastisk, revneoverbyggende,superdækkende* Udligner ujævnheder på overfladen* Alkaliresistens - forsæber ikkeKarakteristika jf. DIN EN 1062Cap-Elast Phase 2 / 2WGlans:SilkematG 2Tørstoflagtykkelse:100-200µmE 3Max.kornstr.:< 100 µmS 1Vanddampdiffusion:(sd-værdi) 0,5 (mellem)V 2Vandafvisende effekt: W 3(w-værdi) 0,09 [kg/(m 2 · h 0,5 )] (lav)Kuldioxidbeskyttelse:(> 50 m)C 1Fortsættes på bagsiden


forskellige revnearter og løsninger med Cap-Elast-System 1080Fine overfladerevner,svind- og tørrerevner i pudseller beton:Fine revner i pudslag ellerbeton:Revner ved studs- oglejefuger og overfladerevneri letbeton:Enkel-armering Let-armering Kraftig-armeringSystemopbygningGrundingAlt efter underlagets sugeevne og beskaffenhedgrundes med Dupa-Grund eller CapagrundUniversal.*MellembehandlingKan foretages med Cap-Elast Phase 2eller Cap-Elast Phase 2-W.Forbrug: Min. 230 ml/m 2 (300 g/m 2 ).SlutbehandlingForetages med Cap-Elast Phase 2 ellerCap-Elast Phase 2-W.Forbrug: Min. 230 ml/m 2 (300 g/m 2 ).Revneoverbygning jf. DIN EN 1062Klasse A1 (> 100 µm) ved 23ºCSystemopbygningGrundingAlt efter underlagets sugeevne og beskaffenhedgrundes med Dupa-Grund eller CapagrundUniversal.*MellembehandlingForetages med Cap-Elast Phase 1 ufortyndet.Det anbefales at tone produktet, så det svarernogenlunde til farven på slutbehandlingen.Forbrug: Min. 500 ml/m 2 .SlutbehandlingForetages med Cap-Elast Phase 2 ellerCap-Elast Phase 2-W ufortyndetForbrug: Min. 230 ml/m 2 (300 g/m 2 ).Revneoverbygning jf. DIN EN 1062Klasse A4 (> 1250 µm) ved 23ºCSystemopbygningGrundingAlt efter underlagets sugeevne og beskaffenhedgrundes med Dupa-Grund eller CapagrundUniversal.*1. MellembehandlingForetages med Cap-Elast Phase 1 ufortyndet.2. MellembehandlingForetages med Cap-Elast Phase 1 ufortyndet.Det anbefales at tone produktet, så det svarernogenlunde til farven på slutbehandlingen.Forbrug: Min. 500 ml/m 2 .SlutbehandlingForetages med Cap-Elast Phase 2 ellerCap-Elast Phase 2-W ufortyndetForbrug: Min. 230 ml/m 2 (300 g/m 2 ).Revneoverbygning jf. DIN EN 1062Klasse A4 (> 1250 µm) ved 23ºC* Vedrørende forbehandling henvises til beskrivelserne under afsnittet “Forbehandling”.


forskellige revnearter og løsninger med Cap-Elast-System 1080Enkelte byggetekniskerevner.Glatte overflader:Omfangsrige byggetekniskerevner.Glatte overflader:Omfangsrige byggetekniskerevner.Ujævne og ru overflader:Stribe-armering Overflade-armering Spartel-armeringForbehandlingByggetekniske revner opskæres u-formetca. 1 cm bred og 1 cm dyb. Støv fjernesog revnen mættes med Dupa-Grund. Eftertørring udfyldes revnen helt med Cap-ElastRevnespartel. Overfladen på revnespartlenstruktureres i lighed med den omkringliggendeoverflade.SystemopbygningGrundingDen samlede overflade grundes med Dupa-Grund eller Capa-grund Universal alt efterunderlagets sugeevne og beskaffenhed.*1. MellembehandlingForetages med Cap-Elast Phase 1 ufortyndet.2. MellembehandlingForetages med Cap-Elast Phase 1 ufortyndet.Det anbefales at indtone produktet svarendetil farven på slutbehandlingen.Forbrug: Min. 500 ml/m 2 .SlutbehandlingForetages med Cap-Elast Phase 2 ellerCap-Elast Phase 2-W ufortyndet.Forbrug: Min. 230 ml/m 2 (300 g/m 2 ).Revneoverbygning jf. DIN EN 1062Klasse A5 (> 2500 µm) ved 23ºCForbehandlingByggetekniske revner opskæres u-formetca. 1 cm bred og 1 cm dyb. Støv fjernesog revnen mættes med Dupa-Grund. Eftertørring udfyldes revnen helt med Cap-ElastRevnespartel. Overfladen på revnespartlenstruktureres i lighed med den omkringliggendeoverflade.Systemopbygning for vævarmeringpå glatte overfladerGrundingAlt efter underlagets sugeevne og beskaffenhedgrundes med Dupa-Grund eller CapagrundUniversal.*VævfyldningCap-Elast Phase 1 fortyndes ca. 5% medvand og påføres i ensartet lagtykkelse ivævarmeringens banebredde, med børsteeller rulle.Forbrug: Min. 400 ml/m 2 .Den elastiske vævarmering 10/10 indlæggesnu fra oven og nedefter i den våde Cap-ElastPhase 1 og efterglattes med rustfrit stålbræteller rulle, så der ikke opstår luftblærer etc.Der skal udføres 5 cm overlapninger.MellembehandlingEfter gennemtørring af vævfyldningen påføresCap-Elast Phase 1 fortyndet ca. 5% medvand. Produktet indtones nogenlunde somslutbehandlingen.Forbrug: Min. 350 ml/m 2 .SlutbehandlingForetages med Cap-Elast Phase 2 ellerCap-Elast Phase 2-W ufortyndet.Forbrug: Min. 230 ml/m 2 (300 g/m 2 ).ForbehandlingByggetekniske revner opskæres u-formetca. 1 cm bred og 1 cm dyb. Støv fjernesog revnen mættes med Dupa-Grund. Eftertørring udfyldes revnen helt med Cap-ElastRevnespartel. Overfladen på revnespartlenstruktureres i lighed med den omkringliggendeoverflade.Systemopbygning for armeringpå ru overflader medbyggetekniske revnerGrundingAlt efter underlagets sugeevne og beskaffenhedgrundes med Dupa-Grund eller CapagrundUniversal.*1. MellembehandlingForetages med Cap-Elast Flexspartel ufortyndet.Påføres med spartel eller rulle.Forbrug: min. 1500 - 3000 ml/m 2 .2. MellembehandlingForetages med med Cap-Elast Flexspartelfortyndet 5-10% med vand. Påføres medrulle. Ujævnheder og spartelspor udjævnesunderpåføringen.Forbrug: Min.800 - 1200 ml/m 2 .Een til to slutbehandlingerForetages med Cap-Elast Phase 2 ellerCap-Elast Phase 2-W ufortyndet.Forbrug: Min. 230 ml/m 2 (300 g/m 2 ).Revneoverbygning jf. DIN EN 1062Klasse A4 (> 1250 µm) ved 23ºC


forarbejdningPåføringsmetodeCap-Elast Phase 1 /Cap-Elast Phase 2-WPåføres med pensel, rulle eller børste.Cap-Elast FlexspartelPåføres med stål- eller plastspartel,børste eller rulle.Ved påføring med børste eller rullefortyndes 5-10% med vand, alt efterunderlagets overfladestruktur.Ved påføring med spartel anvendesproduktet ufortyndet. Straks efterpåføringen efterbehandles med kortog finhåret rulle.Cap-Elast Phase 2Påføres med pensel, rulle, børste ellersprøjte.Sprøjtepåførelse:Sprøjtevinkel: 50°Dyse: 0,026 - 0,031”Tryk:150 barEfter brug rengøres sprøjteudstyrgrundigt med vandForbrugCap-Elast Phase 1Min. 500 ml/m 2 pr. arbejdsgang.Cap-Elast FlexspartelMin. 1000 ml/m 2 pr. arbejdsgang.Cap-Elast Phase 2 / Phase 2-WMin. 230 ml/m 2 pr. arbejdsgang.Cap-Elast CapamixMin. 300 g/m 2 pr. arbejdsgang.Forarbejdningstemperatur+8°C overflade- og lufttemperatur.TørretidCap-Elast Phase 1 /Cap-Elast FlexspartelVed +20°C og 65% RF er overfladenstøvtør efter 24 timer og kan genbehandles.Cap-Elast Phase 2 / Phase 2-WVed +20°C og 65% RF er overfladenregnfast efter 24 timer.Ved lavere temperaturer og højereluftfugtighed forlænges tiden.Vær opmærksom påVed facadebehandlinger må der ikkearbejdes under stærk solindvirkning,hård vind, tåge, truende regn ellernattefrost.Der arbejdes altid “vådt i vådt” for atundgå synlige nuanceforskelle.Må ikke anvendes oven på kalkrigeunderlag eller vandbelastede ikkehældende overflader.Byggetekniske revnerDet er ikke muligt med nogen malertekniskeprodukter at holde disserevnetyper vedvarende intakte ogusynlige på grund af de ekstremebevægelser, der kan forekomme irevnerne.Tilslutninger til døre, vinduer, vinduesbænkeskal tætnes med egnet elastiskfugemasse.FORbehandlingUnderlagSkal være fri for støv, snavs, fedt, olieeller andre vedhæftningshindrendesubstanser.PudsNyt puds skal stå ubehandlet i 2-4uger. Eventuelle efterpudsninger ogreparationer skal være afbundet oggennemtørre.Gammel ubehandlet puds skal afrensesved højtryksrensning.Grunding foretages med Dupa-Grundeller Capagrund Universal.BetonAfrenses med egnet metode, mekaniskeller ved højtryksrensning. Påsvagt sugende eller glatte overfladergrundes med Capagrund Universal.Melede, sandede og sugende overfladergrundes med Dupa-Grund.Bæredygtig dispersionsmaling- ellerlaklignende malingBlanke overflader skal matteres.Afsmittende dispersionsmalinger skalhøjtryksrenses.Grunding foretages med CapagrundUniversal.Bæredygtig plasto-elastiskdispersionsmalingAfrenses med højtryksrensning ellerved anvendelse af normale afspændingsmidlersom efterspules medledningsvand og -tryk.Grunding foretages med CapagrundUniversal.Mellem- og slutbehandling foretagesmed Cap-Elast Phase 2.Bæredygtig kunstharzpudsEksisterende puds afrenses med egnetmetode. Anvendes vådrensning skalpudsen gennemtørre inden videre behandling.Grunding foretages med CapagrundUniversal.Ikke bæredygtig dispersionsmalingellerlaklignende malingAlt løstsiddende materiale skal fjerneshelt med egnet metode f.eks. mekaniskeller kemisk ved brug af egnet malingsfjerner,hvorefter der efterspules vedhøjtryksrensning.På svagt sugende eller glatte overfladergrundes med Capagrund Universal.Melede, sandede og sugende overfladergrundes med Dupa-Grund.Ikke bæredygtig mineralske malingerAlt løstsiddende maling fjernes vedafslib ning, afbørstning, skrabning, vådrensningeller anden velegnet metode.Anvendes vådrensning skal overfladengennemtørre inden videre behandling.Grunding foretages med Dupa-Grund.Behandlede overflader, der erpåvirket af mos, skimmel eller algerSkimmel, mos eller alger fjernes vedafbørstning, skrabning etc. Herefteroverfladebehandles med CapatoxMikrorens eller Capatox Fungigrund.Før grunding skal overfladen væregennemtør.Slutbehandling foretages medCap-Elast Phase 2-W.Murværk med fugerevnerForvitrede og revnede fuger udkradsesi 10 mm dybde, hvorefter der grundesmed Dupa-Grund.Når fugerne er godt gennemtørreudfyldes de med Cap-Elast Revnespartel.Den videre bearbejdning kanfortsættes, når Cap-Elast Revnesparteler gennemtør.Hvis der i mellemstrygningen viser sigbrunlige misfarvninger skal slutbehandlingenforetages med den vandfrieDuparol Facademaling.Facader med saltudblomstningerUdblomstningerne fjernes ved afbørstning,hvorefter der grundes medDupa-Grund.Ved overfladebehandling af facader,hvor der forekommer saltudblomstringerkan der ikke garanteres foren vedvarende vedhæftning til overfladen.Rockidan AS · Lundsbjerg Industrivej 31 · DK-6200 Aabenraa · Tlf. 74 61 33 66 · Telefax 74 61 36 29Internet: www.rockidan.dk · e-mail: mail@rockidan.dk

More magazines by this user
Similar magazines