Markering af 150-års-jubilæet for Slaget ved Dybbøl i 2014

konservative.dk
  • No tags were found...

Markering af 150-års-jubilæet for Slaget ved Dybbøl i 2014

Markering af 150-års-jubilæet for Slaget ved Dybbøl i 2014Repræsentanter fra alle dele af den dansk-tyske region mødtes i marts måned 2012 for atblive enige om, hvilke grænseoverskridende aktiviteter der skal markere Slaget ved Dybbølfrem mod jubilæet i 2014.I januar besluttede vi i regionsrådet i Region Syddanmark at markere 150-års-jubilæet forSlaget ved Dybbøl i 2014 gennem en række nyskabende og fremadrettede aktiviteter.Dybbøl-ForumForummet består af repræsentanter fra både tysk og dansk side, hvilket er en utraditioneltilgang til det tidligere så konfliktfyldte tema. Desuden er der gjort meget ud af at samlefolk fra både erhvervslivet, uddannelsesinstitutionerne, historiske og kulturelle foreningerfor at åbne op for helt nye og grænseoverskridende aktiviteter.Regionens ønske med markeringen er at se fremad, og derfor mener jeg, at vi har vi brugfor input fra alle de gode kræfter, der hver dag arbejder på at udvikle regionen på hvertderes område.Forum består af repræsentanter fra:Sønderborg KommuneFlensborg ByIndustrie- und Handelskammer Flensborg (IHK)Udviklingsråd Sønderjylland (URS)Syddansk UniversitetFlensborg UniversitetFolkehøjskolernes Forening i DanmarkVolkshochschulen (VHS)Grænseforeningen (Den danske grænseforening)ADS-Grenzfriedensbund e. V., Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig (Den tyskegrænseforening)Det danske mindretal v/ Sydslesvigsk Forening (SSF)Det tyske mindretal v/ Bund deutscher Nordschleswiger (BdN)Kulturgruppen under Region Sønderjylland-SchleswigDet danske KulturministeriumDelstatsregeringen i KielMuseum SønderjyllandDSI Dybbøl MølleDGI SønderjyllandKultur i SydRegion Syddanmarkr SlagetPå baggrund af drøftelserne i Syddansk Dybbøl-Forum er der blevet foreslået en rækketemaer for markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl.Med baggrund i den drøftelse der fandt sted ved det første møde i Syddansk Dybbøl-Forumved jeg, at der er blevet foreslået nedenstående temaer for regionens markering af 150-året:1


Kultur, oplevelser og synliggørelseUnder dette tema afvikles en række kulturelle aktiviteter, som med afsæt i 150-året forDybbøl kan være med til at binde den dansk-tyske region yderligere sammen, tiltrækketurister, og synliggøre regionen som en attraktiv vækstregion til gavn for både borgere ogerhvervsliv.Fra slagmark til brobyggerregionDer sættes fokus på den bevidsthedsændring, der er sket i regionen fra 1864 og indtil nu –herunder mindretallenes rolle for forståelsen på tværs af grænsen. Det er eksempelvisforeslået, at der afholdes én eller flere konferencer, der handler om liv og udvikling ieuropæiske grænseregioner.Historie og bevægelseIdrætten og det aktive foreningsliv inddrages under dette tema. Forskelligeidrætsbegivenheder mv. bruges til at formidle og illustrere begivenhederne i 1864. Der kaneksempelvis arrangeres en triatlon med udgangspunkt i forskellige historiske steder iregionen.OrganiseringFra regionens side har vi påtaget os en koordinerende rolle i forhold til de samledeaktiviteter, der vil blive iværksat i anledning af krigen i 1864, og der nedsættes således etsekretariat.Sekretariatet skal sikre en tværgående koordinering f.eks. i forhold til at undgå overlap idatoer og indhold af aktiviteter. Sekretariatet vil stå for betjeningen af de forskellige fora,der er nedsat i anledning af 150-året. Sekretariatet kan desuden efter konkret behov ogaftale, bidrage med praktisk bistand i forhold til markeringen af de historiske mærkedage i2014.TidsplanApril 2012: Dybbøl Sekretariat etableres.Maj 2012: Der udarbejdes konkrete forslag til aktiviteter til Region Syddanmarksmarkering af krigen i 1864.Juni 2012: Forslag til konkrete aktiviteter forelægges for Syddansk Dybbøl-Forum.Juli 2012: Detailplanlægningen af de enkelte aktiviteter sættes i gang.November 2013 - juli 2014: Markeringen af 150-året for krigen i 1864 gennemføres.Programmet er ambitiøst og det giver alle os i Sønderborg Kommune gode muligheder forat blive involveret.John Lohff, Regionsrådsmedlem2

More magazines by this user
Similar magazines