Husorden 1-3031 Danalund - Boligforeningen 3B

3b.dk
  • No tags were found...

Husorden 1-3031 Danalund - Boligforeningen 3B

Husorden1-3031 DanalundVedtaget på Danalunds Budgetafdelingsmødeden 15. maj 2006.


En boligafdeling kan sammenlignes med etminisamfund, hvor beboerne er mere ellermindre afhængige af hinanden – og fællesom mange ting. For at skabe et godt bomiljøer det vigtigt, at alle viser størst muligthensyn til deres naboer, og at alle passerpå afdelingens fællesfaciliteter, trappeopgange,vaskerier, grønne områder o.s.v.Som beboer er det dit ansvar, at hele husstanden,logerende, gæster og andre, derkommer hos dig, overholder husordenen.Det skaber tryghed og tilfredshed, når alleforstår, at det er nødvendigt at tage hensyntil hinanden. Udgifter til vedligeholdelse oghuslejen kan holdes nede, hvis allehjælper med at hol-de bebyggelsenog de grønne områder ipæn stand.AffaldKøkkenaffald skal væreomhyggeligt indpakket ogsorteret, før det anbringes icontainerne i affaldsgårdene.Hold lågene på containernelukkede.Andet affald – pap, møbler oghaveaffald – skal i de respektiveaf-faldsgårde og containereved garagerne. I containernemå der kun kommes brændbartaffald.AltanerHold altaner og terrasser pæne og brugdem ikke som oplagringsplads.2Antenne/parabolØnsker du at opsætte en antenne/parabol,skal du først have en skriftlig godkendelsefra Boligforeningen.Kontakt derfor Ejendomskontoret, så pladsfor opsættelse kan anvises.BadDer henstilles til, at der bades mellem kl.06.00 og 24.00.Bader man på andre tidspunkter, bør dettegøres under hensynta-gen til de øvrige beboere.Cykel-, kælder- og barnevognsrumHusk at holde kælderdørene aflåste.Brug kun cykel-, kælder- og barnevognsrumtil det, de er beregnet tilog gem aldrig brandfarlige ting ikælderen.ErstatningsansvarDen enkelte beboer har pligt til atyde erstatning til Boligforeningen for skader,som han/hun, husstanden ellerdennes gæster er årsag til.FodringDet er ikke tilladt at lægge fuglefrø, brødeller andet foder til vilde dyr på udearealerne.Det kan give problemer med rotterog ræve.Grønne områderVis omsorg for de fælles grønne områder.HusdyrDet er ikke tilladt at holde husdyr eller havedem i pleje.

More magazines by this user
Similar magazines