Nyt Design og portfolio.indd - Københavns Tekniske Skole

kts.dk
  • No tags were found...

Nyt Design og portfolio.indd - Københavns Tekniske Skole

Grafisk portfolio er en Grafisk tekniker grundforløbspakke,der introducerer til uddannelserne: Grafisktekniker, Web-integrator, SkilteteknikerForløbet er tiltænkt elever, der vil have en bredereindsigt i visuel kommunikation i starten af deresgrundforløb Indenfor medieproduktion. Dette kanhjælpe dig i at få bekræftet, at dit uddannelsesvalg er det helt rigtige.I de første 10 uger arbejder man bredt med elementer inden for medieproduktion,denne mulighed for udvidet vejledning, er det der kendetegner dennegrundforløbspakke.Når du efter de første 10 uger er endeligt bekræftet i dit valg, målrettes undervisningengrafisk tekniker og afvikles derefter i specialeværkstederne.På Grafisk portfolio arbejder du bredt, praktisk og teoretisk med elementer ogværktøjer, der kendetegner den grafiske branche, og uddannelserne:Grafisk tekniker, Web-integrator og Skiltetekniker. Du vil få kendskab til Illustrator,PhotoShop og InDesign og vil arbejde praktisk med print, trykteknikker og skilteproduktion.Du vil i det praktiske, arbejde med farvers opbygning,funktion og samspil, design, typografi og materialernesegenskaber. Du vil under hele forløbet arbejde projektorienteretmed opbygningen af en præsentationsportfolio.Portfolioen, som udtrykker din personlige stil og kompetencer,fungerer også som et redskab til at vise din personligeudvikling, og kan hjælpe dig i den svære beslutning som etuddannelsesvalg er.Grundforløbspakken Grafisk portfolio vil give dig et godtkendskab til indgangen Medieproduktion og vil kvalificerebåde dine kompetencer, og dit valg, af en af de tre grundforløb,der alle udbydes på kts Julius Thomsensgade.For at styrke din beslutning, er der mulighed for at afprøvedig selv i enten virksomhedsforlagt undervisning, eller i”praktik” på et målrettet grundforløbshold, så du kan mødede elever, der har besluttet sig for et uddannelsesforløb ogdermed prøve kræfter på et af de mange speciale værkstedGrafisk portfolio - Intro 2013 Speciale 1 Speciale 2 Speciale 3 Speciale 3 Speciale 41 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Go visual! – idé og design Uge 2Photoshop & InDesignDu kommer til at arbejde intenst med forskellige opgaver,som alle er rettet mod at styrke dine evner til atudvikle idérige designløsninger i Photoshop inden forgrafisk teknik og kommunikation.Du skal i løbet af ugen ved hjælp af skrift, former,farver og foto lære at udvikle og præsentere dineopgaveløsninger.De opgaver du bliver stillet er tilrettelagt således, atdu også får kendskab til programmet Indesignog til hvordan du arbejder hensigtsmæssigt påværkstedets computere, printere og digitaltryk anlægsamt skolens computernetværk.


Alfabet Uge 3AZ -Z-IllustratorI en komprimeret uge bliver du introduceret til skrifthistoriefra symboler og pictogrammer til skrift ogtypografi.Ugen består af kortlægning af skrift, udvikling af typografiskeskriftdesign og formeksperimenter med skrift ihånden bl.a. kalligrafi og digitalt.Du bliver introduceret til programmetIllustrator, hvor du arbejder medlogo’er, exlibris m.m.Du kommer til at arbejde med skriftfamiler og deresanvendelsesmuligheder som dekoration, som kultu--2


WebdesignWeb - introUge 4 - 5I dette 2 ugers forløb bliver du introduceret til nogle grundlæggendeelementer af webintegrator uddannelsen.Vi ser på hvad en hjemmeside i virkeligheden er og hvilkeelementer den består af, dvs. de basale programmerings sprog”html og css”, billeder, tekst. Vi ser også på de grundlæggendedesignprincipper for en hjemmeside.Herefter kan du gå i gang med at ideudvikle, skitsere, målretteog programmere og endelig uploade din egen digitale port folio,som du skal anvende i forbindelse med praktikpladssøgning.Ved forløbets afslutning har du altså fået fremstillet et digitaltport folio, som du så løbende kan udvikle, udvide, redigerer osv.Materialet til din port folio er bl.a. de opgaver, du indtil nu harlavet, men også andre grafiske produkter, illustrationer osv. ,som du synes passer til en præsentation af dig på nettet.


oduktionGrafiskMagasin projektUge 7Informationsteknologi2Du skal i et to-ugers projekt (35 & uge 36) deltage iet magasin og plancheprojekt. I forløbet får dumulighed selv til at researche, skrive, fremstille illustrationsmaterialertil magasinet.Magsinet kan udvikles enten til:A. Dit personlige magasinB. Et magasin for alle skolens eleverEt magasin for skolenProjektet kan udvikle sig til et magasin og plancheprojektfor hele skolen.Magasinet og magasinsiderne i plancheformat tilskolens gange kommer du selv til at producere frastart til færdigtryk og print.Magasinet bliver trykt på værkstedets digitale trykmaskine.Plancherne køres ud på Epson printereeller på Roland StorformatprintDu kommer både til at være en del af bladets redaktion,være layouter og stå for prepress samt print ogtryk. Du kommer til at indgå samarbejdet omkringtilrettelægning af arbejdsprocesser, produktionsplanlægningog ikke mindst får du et overblik overGrafiskhele workflow’et i en grafisk produktionsproces.Målgruppen for magasinet er skolens elever, menmagasinet kan også sendes til bl.a. grafiskevirksomheder i forhold til at skaffe praktikpladser.Så du er altså med til at ”brande”både dig selv og skolens andre elever.roduktion


Uge 83InformationsteknologiSektion 1Magasinet skal indholde en uddannelses- og virksomhedsdel. Det vil sige at dubåde individuelt og i grupper, skal på både nettet og ud i ”virkeligheden” og opsøge:Grafiske virksomheder som f.eks. trykkerier, skiltevirksomheder, storformatprint-firmaer,serigrafiske virksomheder og bogbindervirksomheder.Du kommer også til at beskæftige dig med virksomheder ogbrancher, der arbejder med kommunikation og information ogsom ”splller” sammen med det grafiske område: reklame- ogkommunikationsbureauer, aviser, magasiner, bogforlag.Der også mulighed for artikler omkring uddannelses-forholdog arbejdsmarkedsforhold inden for den grafiske branche.F.eks. besøg hos grafiske arbejdsgiverorganisationer ogfagforeninger. Uddannelses- og virksomhedssektionen afmagasinet kan desuden indeholde research og artikler omuddannelser og uddannelses-institutioner som f.eks.: forskellige grafiske fagskoler,design –og medieskoler både i Danmark og i udlandet.Sektion 4I denne del af magasinet kan du for alvor slippe dine kreative idéer løs.Eksperimenterende layout og grafik, tegninger, tegneserier, foto, digte,reportager om alt mellem himmel og jord, konkurrencer, horoskoper, spil.Kun fantasien og dit engagement sætter grænser her! Sektionen vil ogsåvære åben for elevannoncer f.eks. byttelejligheder, medlemmer til bands,gallerifællesskaber, brugtmarked, o.s.v.Kvalitetskrav og krav til magasinets indholdTrykkvaliteten skal være iorden. Indholdet i magasinets artikler og det grafiskelayout skal både være fagligt relevant, nyhedsrelevant & målgrupperelevant.Det gælder alle sektioner af magasinet. Og så er der iøvrigt ytringsfrihedunder ansvar og omtanke!Sektion 2Denne del af magasinet kan bl.a. bruges til at fortælle, hvad der skerpå de forskellige værksteder på grafisk afdeling, KTS, Julius Thomsensgade.Det kan være interviews med elever om deres opgaver og projekter.Temaartikler om særligt spændende grafiske produktioner print og tryk,som elever på de forskellige værksteder og skolepraktik har lavet o.s.v.Sektion 3Denne sektion kan indeholde annoncer for arrangementer på skolen ogannoncer for events, udstillinger, film, koncerter, etc. ude i byen.Desuden vil det være oplagt at anvende sektionen til Elevrådssider.


CykelhandlerenSkiltetekniker - introduktionUge 9Du skal til denne opgave tage fotos af cykler, cyklister og cykelhandlere.Du får desuden 3 muligheder for at designe et passende skilt til encykelhandler, hvor du digitalt bearbejder dit motiv til grafik.Du skal udover at tage stilling til selve designet også skære og montereskiltet og lave en digital præsentation til ”kunden.”1. Den lille selvstændige cykelhandler ”Mortensen” eller ”Mohamad Ali”2. Cykelhandlerkæden ”Saturn Cykler”3. Special/designercykler ”Krone cykler”Du har muligheden for at lave en ekstra skilte designopgave i løbet afugen som afslutter med en udstilling af jeres skilteproduktioner.U

More magazines by this user
Similar magazines