Hjælpende Hænder 12. juni 2010 - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages ...

mormon.dk
  • No tags were found...

Hjælpende Hænder 12. juni 2010 - Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages ...

4. årgangApril 2010Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige - Århus-Danmark StavHjælpende Hænder 12. juni 2010JubilæumsudgavenStatistikMormons Bøgerog pjecersendt i Århus Stav:2AvisartiklerHele Danmark2I dette nummer:Hjælpende Hænder 1Katekismus forbørnSynthesisJazz-bigband23Gave til dronningen 4Brødre i nyekaldelser4Tak for hjælp 4Meld dig til en spændende dag, hvor du sammen med søskende kantjene i lokalsamfundet!Alle stavens 13 menigheder er udfordret til på denne dag at tilbydekommunen eller en offentlig eller privat organisation et tjenesteprojekt.Nu er det jo noget vi altid foretager os, når lejlighed byder sig, f.eks. Påsommerlejre eller som støtte til andre organisationers arbejde. MEN i årtilbyder vi det på landsplan som en fejring af vores 160 års fødselsdag iDanmark. Faktisk er det planen at vi hvert år på den samme dag vilgennemføre et sådant projekt. Så næste år er der også en mulighed.Når din menighed annoncerer aktiviteten, så er chancen der til at visekirkens ansigt udadtil!På nuværende tidspunkt har vi følgende projekter i planlægningsfasen:Frederikshavn: Tjenesteprojekt i beskyttede boligerSkive: Rengøring på kommunalt område og tjenesteprojekt på plejehjemÅrhus: Rengøring på kommunalt områdeHorsens: rengøring på kommunalt områdeOdense 1 og 2: Har iværksat fælles komitérarbejdeDet er meget varierende hvor lang tid, der er afsat til de enkelte projekter.Lige fra én time til fem. Det er ud fra tanken om, at det skal passe tilenhver menigheds formåen.Flere af menighederne har også planlagt at dagenskal være til fornøjelse for deltagerne, idet der erarrangeret fælles spisning og fælles udflugt itilknytning til Hjælpende Hænder.Jørn Holm Bendtsen


Katekismus for børnSøg så skal dufinde!Men nogle gangefinder man mereend man havderegnet med!Katekismus for børn i Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige.Mange ældre medlemmer af kirken, mig selv inklusive, stiftede i folkeskolen bekendtskab medLuthers lille Katekismus. Jeg havde selv en i mange år. Forleden ville jeg så søgr på nettet for atfinde en. Efter lidt søgen dukkede der en engelsk udgave op med titlen Catechism for Children,der viste sig at være udgivet af kirken. Efter lidt mere søgen fandt jeg ud af, at den også varudgivet på dansk.Den originale udgave er udgivet af ældste John Jacques. Først som en serie artikler (14 kapitler) iMillenial Star, derefter udgivet som bog.Den Danske udgave skyldes John van Cott, der var præsident for den Skandinaviske mission i 2omgange. Først fra 1852 1856 og igen 1859 1862. Den første danske udgave er fra 1862. Denjeg har kunnet finde er fra 1872 og forlagt af R. Peterson.Bogen er holdt i et lommeformat på ca 10 * 16 cm. Teksten er Gotisk skrift. Bogen er opbyggetmed spørgsmål og svar. Svarene skulle så læres udenad.Et eksempel: Sp: Var det nødvendigt, at Adam skulle tage af den forbudne frugt? Svar: Ja, omhan ikke havde gjort så, ville han ikke have kendt godt og ondt her, ej heller kunde han have haftdødeligt afkom, og han kunne ikke have fulgt Eva, hvilket han havde lovet efter hendes fald.Der henvises herefter til Den kostelige Perle side 1 og Mormons Bog 2. nephi 1,8 som skalfremsiges.Bogen blev vældig populær og udgivet i 10 oplag på engelsk med 35000 kopier. Udover dansk ogengelsk er den også udgivet på svensk, hollandsk, tysk og Hawaiiansk.Er man interesseret i at se den danske udgave, kan den lånes gennem dit bibliotek fra SyddanskUniversitsbibliotek. Jeg har den også som pdf filØnsker du at få den engelske udgave som pdf fil, så kan den hentes hos BYU:http://contentdm.lib.byu.edu/cdm4/document.php?CISOROOT=/NCMP1820-1846&CISOPTR=17398&CISOSHOW=15425Der er ingen tvivl om, at den har været med til sammen med andre bøger, at få standardiseretvores teologi.Ole BendtsenSide 2


Syntesen af god musikjazz musikAmerican BigBand JazzOgså denne sommer får vi besøg afbrødre og søstre fra Brigham YoungUniversitetet. 18 unge jazz-musikeremed deres 5 ledere tager turen overAtlanten.1. juli til 7.juliDe begynder deres tur i Norge, hvorde skal besøge Moss, Oslo, Drammenog Kongsberg. I sidstnævnte byer der jazzfestival.8. juli til 11. juligår turen til København, hvor derspilles i Kongens Have og CarlsbergParken. Der sluttes af med en firesidei kirken.Ebeltoft får også besøg og aftenenafsluttes med en fireside kl. 19 i kirkebygningeni Århus.Nu er det midt i sommerferien og rigtigmange af os kan være bortrejste. Detgiver den bekymring at firesiden måskekun overværes af ganske få. Da det heltsikkert bliver en flot aften, så kan dusende en mail til Jørn Holm Bendtsenom du kommer - måske sammen medflere. Der vil stå en forfriskning klar tiljer allesammen og vi vil have enfornemmelse af deltagerantallet.Også i denne sammenhæng er der ivores stav et enkelt tjenesteprojekt, idetbandet besøger arresthuset i Århus oggiver en koncert for de indsatte12. juli til 17. juliHerefter er det så vores stav, der fårbesøg. Først i Odense, hvor derspilles på Brandts Plads, så bliverdet Ribe, hvor der spilles på torvetved Turistkontoret. Dernæst Århusmed optræden på Klostertorv ogRidehuset. Også i Århus er derjazzfestival. Samarbejdet her er medJens Klüver, en af Danmarks kendtejazzmusikere.Side 3


4. årgangGave til Dronnigenpå hendes70års fødselsdagJesper Paulsen, vores nationaleinformationschef mødte op påAmalienborg og afleverede en gave tildronningen. Den blev modtaget afpersonale i flot uniform.Hvad var der i pakken? Ja, det fortællerhistorien ikke, det skulle vel også væreen overraskelse?Der er grund til at værdsætte brorPaulsens aldrig svigtende initiativrigdom.Brødre i nye kaldelserÆndringer i vores arbejdsområderer konstant udsat for ændringer.Det skaber vækst hos denenkelte og puster et anderledesliv ind i arbejdet. Det er positivt isig selv, men gør også at arbejdetbliver overkommeligt for denenkelte, tiden taget i betragtning.Vi har således fået en ny stavspræsidenti København stav, brorErik Bernskov. Han valgte brorMichael Olsen som 1. rådgiverog bror Jesper Paulsen som 2.rådgiver. Så nu kan vi ogsåforvente at der kommer en nynational informationschef indenlænge?Ifølge reglen ved skift at stavspræsidenter,så er kaldelsen somtalsmand for Danmark liggendehos den længst siddende præsident.Så vi kan ønske præsidentFrederiksen velkommen i dennekaldelse.StavspræsidentKurt Frederiksener udnævnt tiltalsmand forkirken i DanmarkTak for hjælpSom skrevet ved artiklen om den fundne Katekismus kan man væremere end heldig. Min forespørgsel om hjælp til at finde gamlesalmebøger gav resultat. Den blev fundet på SyddanskUniversitetsbibliotek af en kapabel internetbruger og bror. Da så førstbogtitlen var fundet, gav en yderligere søgning med bibliotekarhjælpyderligere et par udgaver, Så, rigtig mange tak for hjælpen.Jørn Holm BendtsenHar du en historie at fortælle?Så send den til st@vsinfo!Århus St@vsinfoRedaktør: Jørn Holm BendtsenInformationschefÅrhus-Danmark StavJesu Kristi Kirkeaf Sidste Dages Helligee-mail: info-jornholm@stofanet.dkSide 4

More magazines by this user
Similar magazines