Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

bane.dk

Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

SKI 3-12. Fællesbestemmelser2.1 Generelt2.1.1 Beskrivelse af det elektriske anlægKørestrømsanlægget består af:- køreledningsanlægget, som udgøres af køretråd, bæretov,forstærkningsledning, strømskinne, ledningsophæng, ledningskoblere,køreledningskonstruktioner og fundamenter- strømforsyningsanlægget, som udgøres af omformerstationerne,fødekablerne (minus-kablerne) og returstrømskablerne (plus-kablerne).- returstrømskredsløbet, som udgøres af skinner, sporimpedanser ogstropper (driftjordingskabler), som forbinder skinnerne indbyrdes,samt kabler som forbinder skinnerne til sporimpedanserne herunderkabler mellem sporimpedanser. I spor, hvor der findes sporisolationer,er begge skinner returstrømsførende (returskinne).- beskyttelsesjorden, der ved enkeltstrenget sporisolation og FTGSudgøres af en masteventil og et kabel, som forbinder en fast genstandmed returskinnen. Ved dobbeltstrengede sporisolationer udgøresbeskyttelsesjorden af en masteventil og en jordløber, som forbinderen fast genstand med returskinnen via sporimpedansens midtpunkt.På bilag 2.1.1, side 1 er vist eksempel på køreledningsanlæggetskomponenter.På bilag 2.1.1, side 2 er vist princip for strømmens vej i kørestrømsanlægget.På bilag 2.1.1, side 3 er vist et eksempel på spændingsførende konstruktioner.På bilag 2.1.1, side 4 er vist et eksempel på koblingsskema medsignaturforklaring.

More magazines by this user
Similar magazines