Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

bane.dk

Banenorm BN1-106-1 - Banedanmark

SKI 13 -12.3.5 Usædvanlige transporter (UT)For transporter, som føres ad strækninger elektrificeret med 1650 V,gælder ved passage af broer følgende:- hvis afstanden mellem læs og køreledning er større end 230 mm, kantransporten fremføres uhindret og uden begrænsninger i hastigheden- hvis afstanden mellem læs og køreledning er mellem 180 og 230mm, skal transporten fremføres ved en hastighed på 40 km/h ellerderunder- hvis afstanden mellem læs og køreledning er mellem 150 og 180mm, skal transporten fremføres ved en hastighed på 5 km/h ellerderunder.Transporter, der opfylder nævnte krav, kræver ingen kørestrømsafbrydelseaf køreledningsanlægget.Oplysninger om køretrådshøjder under broer kan indhentes hosDriftsledelse kørestrøm, se telefonliste afsnit 10.

More magazines by this user
Similar magazines