Eksempel 6A: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

trane.dk

Eksempel 6A: Sofie 1. PRAKTISKE OPLYSNINGER

Eksempel 6A: SofieEksemplet består af tre LEA-beskrivelser, der fokuserer på et barns udvikling af social,kommunikativ og sproglig kompetence – alene og i samspil med andre.Sofie er her knapt 4 år gammel. På det tidspunkt er det svært for Sofie og hendesomgivelser at indgå i et konstruktivt samspil med hinanden. Men i dette forløb deltagerSofie aktivt i en sangleg med god støtte fra de voksne omkring hende. Beskrivelsenindeholder ingen pædagogiske handleforslag, så du/I kan diskutere hvilke pædagogiskehandlinger, beskrivelsen kunne motivere til. Beskrivelsen bygger på en videooptagelse afca. ½ minuts varighed.1. PRAKTISKE OPLYSNINGERDeltagereVoksne: Jette, Lykke, Vibeke, Inger Marie.Børn: Frida, Josefine, Mikkel, Jonathan, Sofie (4 år).Beskriver(-s relation) Hans Månsson.StedMælkebøtten, orange stue.Tidspunkt Onsdag d. 9. februar 2000. kl. 10.10.Varighed 31 sekunder.Situation Sanglege for de små. Rundkreds.SammenhængHvad skete førog hvad skulleske efter ?Formålet medbeskrivelsenBørnene har spist frugt på de enkelte stuer. Rundkredsen indledes meden præsentation af de enkelte deltagere. Derefter et udvalg af sanglege.Efter rundkredsen går børnene tilbage til de enkelte stuer og deltagertypisk i friere aktiviteter.Fokus på /særligt tema /spørgsmål /problemformulering/Beskrivelsesmetode/medieBeskrivelsen har til formål at sætte fokus på Sofie - med særligt henblikpå at belyse hendes kommunikative og sociale kompetence i en kendtmusikalsk samspilssituation med deltagelse af voksne og børn.- f.eks. løbende protokol,udskrift af video-/lydbånd,dagbogsnotat eller andetVideooptagelse, udskrift af videosekvens.


2. BESKRIVELSE OG UMIDDELBAR TOLKNINGLinie1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647Handlinger og udsagnSofie har sat sig til rette på en madras foran detstore spejl i "Glashuset".Der høres baggrundsstøj og snak fra stuenunder hele forløbet.Først er der en optakt, hvor Sofie deler sinopmærksomhed mellem sit spejlbillede,dukken, der ligger på tværs hen over hendes lårmed en dukkepude under sig - samt det, somforegår inde i stuen. Der ligger en dukkedynepå madrassen skråt bagved Sofie.Derefter indledes et længere forløb, hvor Sofienøje følger sine handlinger i spejlet.S. viser tegnet for "mor", mens hun kigger ind ispejlet.Vender sig så til højre og viser tegnet for "viltages op".Siger "Nej" og ryster på hovedet.Vender sig atter mod spejlet og viser tegnet for"mor" og "far".Vender sig så til højre og viser tegnet for "viltages op"Siger "Nej" og ryster på hovedet.Vender sig atter mod spejlet og viser tegnenefor "mor", "far", Mathias" ("Tia" høres) og"sove".Sofie viser tegnet for "Peter", "Søren" og"spise",for "Josefine" og "spise",for "Jonathan" og "spise",for "Josefine" og "spise",for "Dennis" og "spise".Sofie kaster et hurtigt blik og peger ind i stuenog vender sig så atter mod spejlet.Viser tegnet for "Bolette" og "spise",for "Daniel" og "spise"Sofie viser tegnet for Frida ("Da" høres) og"spise" -og vender sig samtidig blikket ind mod stuen.Retter atter blikket mod spejlet og viser tegnetfor "Jannick" (ordet høres delvist) og "spise",for "Sus" og "spise"og vender samtidig blikket ind mod stuen ogfokuserer et lille øjeblik skarpt,kikker kort til højre og så ind i spejlet og viserIntention og karakterSofie lader stort set alle tegn,gester og bevægelser ledsage afuartikulerede lyde, der megetsjældent er forståelige forbeskriver, selvom der fornemmesen mening bag lydene.Dette gælder hele forløbet.Måske vil Sofie udtrykke:"Mor, jeg vil tages op", men morsiger "Nej".Det samme, men nu også med farsom fiktiv sparringspartner.Som vil Sofie udtrykke:"Mor, far og Mathias sover".Dermed afsluttes bearbejdningenaf et hjemligt tema.Nyt tema: Hvem er inde i stuen vedsiden af og hvad laver de?Sofie skal måske lige have styr på,hvem der mere er inde i stuen.


48495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101tegnet for "Sus" og "spise",for "dukken" (ordet høres delvist) og "spise".Sofie rækker højre arm bagud og lader pegeoglangfingeren "spadsere" hen langs siden afsig,hæver armen op foran ansigtet,strækker så begge arme frem for sigog lader venstre hånd "plukke en fjer" på højrearm.Med venstre hånd giver hun sig selv et klapbagi og tager højre hånd op foran ansigtet ogviser tegnet for "rap" (ordet høres delvist), somgentages et par gange.Sofie løfter dukken og puden op foran sig, rullerop på højre knæ og lægger dukke og pude frasig til højre for madrassen.Hun lader sig falder bagover, mens hun griberud efter dynen, som hun får fat i.Hun sætter sig atter op og lægger dynen henover dukken, mens hun frembringer en høj,ensformig lyd.Tager fat om dukke, dyne og pude med beggearme og vender sig om mod spejlet.Hun sætter sig op på knæene og taber puden.Hun flytter dukken og dynen over i højre arm,mens hun skubber puden frem foran sig.Mens hun sætter sig til rette, tager hun fat ipuden med venstre hånd.Puden lægges på madrassen til venstre forhende, mens den samme høje lyd frembringes.Dynen lægges til side og dukken løftes op iarmene og lægges med hovedet på puden.Sofie skubber dukken og puden lidt væk ogvender sig så mod dynen, som løftes op oglægges hen over dukken.Sofie holder begge hænder op foran sig somtegnet for "holde om" eller "op til mig".Hun tager dynen væk fra dukken og smider dentil højre for madrassen, mens den høje lydfrembringes tre gange.Hun trækker puden væk under hovedet afdukken, folder den sammen foran sig, menshun kaster et kort blik ind i stuen.Puden lægges ovenpå dynen.Sofie viser tegnet for far (ordet "kommet" sigesmåske delvist), mens hun tager dukken op ogsætter den mellem sine ben, så de begge harfront mod spejlet.Sofie viser tegnet for "synge" ogtegnet for "mark",ryster på hovedet og siger: "Nej, nej",vender hovedet et kort øjeblik mod højre ogTemaet er slut.En sang: "Tre små ællinger"påbegyndes.Sangen er forbi.Indleder et samspil mellem sig ogdukken.Lyden forekommer meningsløs isammenhængen.Som tidligere.Det er som Sofie finder ud af, athændelsesforløbet eller indholdetskal være anderledes.Som tidligere.Sofie gør sig klar til en nysangforløb med dukken sompartner.Muligvis sangen: "Tre småællinger", som tidligere nævnt.


102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155siger noget højere en lyd.Holder omkring dukken med armeneog viser så tegn/gestus for "host, host host",tager fat om dukkens hoved, føler på densansigt og viser tegn for "host, host" foran densansigt.Sofie viser så tegnet for "rasle, rasle" og "bip,bip" (muligvis siges "båt-båt") ind i spejletResten af forløbet beskrives mere summarisk:Sofie gentager sangen med "hostraslebip"-tegnene (muligvis siges "båt-båt") 1½ gangmed få variationer og glider umiddelbart over ien anden række af tegn (ca. 6-7), som Sofieviser for dukken.Viser så tegn for "farvel", "Jannick", "Fadi" og"slut".Sofie lægger dukken væk, tager trøjen af ogretter på håret.Niels kommer ind i glashuset og sætter sig vedsiden af Sofie.Han tager dukken.Sofie kikker på Niels, siger ikke noget, menflytter lidt på sig, så hun kommer til at vendefront mod Niels - dvs. har spejlet på sin højreside.Sus henter Niels og giver lægger dukken hen tilSofie.Sofie kikker efter dem med dukken i skødet.Hun sidder længe og kikker frem for sig, menshun siger den lyde høj flere gange.Sofie begynder igen at synge sammen meddukken.Sofie klapper, tramper og de øvrige tegn ogfagter, der hører til sangen med sig selv og meddukken.Sofie løfter dukkens hænder op, så dukkentager om hendes hals.Sofie drejer dukken rundt, så den venderansigtet mod hendes ansigt.Sofie siger "nej" til den.Sofie lader dukker falde uden for sit skød,skubber den lidt længere væk, banker imadrassen og gestikulerer til dukkenSofie tager dukken tilbage.Sofie leger (ordet "lege" siges delvist) meddukken, holder den i sine arme, gynger ellervugger den.Sofie tager dukken ud fra kroppen og sættersom en kort, bestemt kommando.Sangen "Min lille bil" påbegyndes.Muligvis en sang, som beskriverikke kan tolke.Sangforløbet afsluttes med "slutsangen".Sofie har for en stund "tabt tråden".Som tidligere.Synger: "Med hænderne siger viklap-klap-klap...".Som om dukken vil kvæle Sofie.Sofie bearbejder måske konfliktstofmellem sig og de voksne.Skaber øjenkontaktSom om dukken trækker sig vækfra Sofie, som beordrer den til atsætte foran hende.Konflikten er slut.Sofie og dukken finder attersammen.


3. ANALYSEAForløbets/scriptets/fortællingensstruktur.Hovedhistorie,sidehistorier.Linie 1-7: Præsentation af deltagere.Linie 8-22: Josefines tur.Linie 23-36: Sofies tur.BBarnets tilstandog stemningen isituationen:1. Barnets vågenhed,opmærksomhed,koncentration,tempo,intensitet, humør,andet.Skift undervejs.2. Stemning/atmosfære i situationen:Afslappet, rolig,stresset, urolig,andet.Afstemthed iforhold til barnet.Stemningsskiftundervejs.CRettethed:1. Barnets rettethedmod nogeneller noget.2. Andres opfølgningaf barnetsrettethed.1. Sofie virker i første del af forløbet (til og med linie 19) passiv oghendes opmærksom om, hvad der foregår omkring hende er vanskeligat vurdere. Hendes ansigtsudtryk ændres ikke i denne del af forløbetog umiddelbart virker hun ikke følelsesmæssigt særlig tændt isituationen.Sofie ændrer markant kropssprog og ansigtsudtryk i anden del afforløbet (fra og med linie 20). Nu virker hun vågen og opmærksom oger kropsligt aktiv og afstemt i forhold til sanglegens gang. Hun virkerglad og tilfreds med sig selv og samværet med de andre. Hendes(krops- og øjen-) kontakt med Inger Marie er intens og stabil.2. Stemningen er afslappet og forløbet er roligt og styret af sanglegensrytme og indhold. Alle i rundkredsen deltager i god harmoni med denfælles aktivitet. De voksne (Lykke og Inger Marie) er aktivtmedvirkende til at skabe afstemthed.Der kan ikke registreres baggrundstøj eller anden uro.1. Sofies rettethed:Sofie er rettet mod sanglegen: Linie 14.Sofie er rettet mod Inger Marie (m.h.p. at få støtte til at gennemføresanglegen korrekt): linie 29.2. Andres opfølgning:Inger Marie gengælder Sofies øjenkontakt: Linie 30-31.3. Andres rettethedmod barnet.4. Barnets opfølgningaf andresrettethedD


Initiativer:1. Barnets selvstændigeinitiativer2. Andres opfølgningaf barnetsinitiativer3. Andres initiativerrettet modbarnet1. Sofies initiativer:Sofie tager selvstændige initiativer til at gennemføre sanglegen korrekt:Linie 27-28, 32-33, 35. Det sidste initiativ er verbalt.2. Andres opfølgning:Voksne følger Sofies forsøg på at afvikle legen korrekt: Linie 34(kropsligt), 36 (verbalt).3. Andres initiativer:Voksne støtter Sofies aktive deltagelse i sanglegen: Linie 19 (vedhjælp af tegn til tale), 22, 23 (kropslige handlinger).4. Barnets opfølgningaf andres initiativerESamspil:1. Barnets forsøgpå samspil2. Andres opfølgningaf barnetsforsøg på samspil3. Andres forsøgpå samspil medbarnet4. Barnets opfølgningaf andresforsøg på samspilFKompetencer4. Sofies opfølgning:Sofie følger de voksnes tegn og kropslige signaler: Linie 20, 24-25(kropslige handlinger og ansigtsudtryk).Afviklingen ar sanglegen kan opfattes som en planlagt og struktureretsamspilssituation med et kendt indhold.1. Barnetskompetencer1. Forløbet giver indblik i Sofies sociale og følelsesmæssige kompetence,kommunikative færdigheder, overblik og deltagelse i sangleg,musikalitet.Sofie er i stand til at følge, overskue og aktivt deltage i en velkendt ogstruktureret legebetonet aktivitet, der omfatter flere - her 9 - personer.Første halvdel af forløbet viser Sofie som en opmærksom og vedholdendeiagttager, der registrerer, overskuer og forstår sanglegens plot(narrativitet).I anden halvdel af forløbet udnytter Sofie dette overblik og forståelsentil selv at være aktiv legedeltager med støtte i tegn til tale, sang, fysiskunderstøttelse og øjenkontakt.Forløbet viser, at Sofie besidder et indre sprog, som hun i stand til atorganisere hændelsesforløb i omverdenen efter, i hvert fald når ethændelsesforløb er nogenlunde forudsigeligt og velkendt. Sofie har ensprogforståelse, der omfatter og kombinerer tegn til tale og verbalt


2. Andres imødekommelseafbarnetskompetencer.GSammenfatningaf analysen - dvs.punkterne A til F.sprog (herunder sangtekst) samt forskellige fysiske udtryksformer ogvirkemidler. Sofies ekspressive sprog kommer i dette forløb til udtryk idet afsluttende udsagn: "Dig…", men hun er i hele forløbet kropsligudtryksfuld - i første omgang ved sin intense opmærksomhed, i andenomgang i den præcise afvikling af sanglegen og glæden ved at lykkes.2. Sofie understøttes fint af især Lykke og Inger Marie. Lykke støtterved tydeligt at signalere ved tegn og tale, at Sofie er aktør efterJosefine, Inger Marie ved at hjælpe Sofie i gang uden at overtageaktørrollen og ved at gengælde og fastholde Sofies søgen efterøjenkontakt. De voksne bekræfter og viderefører Sofies verbaleudsagn: "dig…" ved at sige "Frida".Sofie har forudsætninger for at tolke kendte hændelsesforløb og selvvære aktivt handlende, hvis hun får den nødvendige støtte.Hun kan være opmærksom, rettet mod en social aktivitet, tageinitiativer og indgå i samspil af lidt længere varighed (her ½ minut).Sofie har et indre sprog, der gør det muligt at forstå og kommunikeremed omverdenen i lidt længere forløb. Hun rummer formentlig en langrække af sådanne indre fortællinger og scripts, der giver hende overblikover og forståelse af verden.Dette indre sprog kommer først og fremmest til udtryk i en kropslig ogvisuel form. Men Sofies tolkning af hændelser indbefatter også tolkningaf verbalt sprog.Forløbet viser ikke nødvendigvis, at Sofie er musikalsk begavet, mensnarere at hun opfatter den musikalske aktivitet som en god historie.Sofie har udbytte af forskellige former for og kombinationer af støtte -f.eks. verbalt sprog, tegn til tale, øjenkontakt, fysisk kontakt - og hjælptil strukturerede samspilsforløb.


4. VURDERING OG PERSPEKTIVERING1. Forforståelsen afbarnets særligeproblemer/behov1. Sofie er et barn med funktionshæmning. Hun har generellelæringsvanskeligheder, hvor måske især den sproglige udviklingopleves som et særligt handicap. Sofie kan sige enkelte ord ellerlyde, som kan tolkes. Derudover behersker hun små 100 tegn tiltale.2. Nye indsigter ogindkredsning af zonerfor udvikling - sombeskrivelsen oganalysen har antydet.2. Sofie har forudsætninger for at tolke kendte hændelsesforløb ogselv være aktivt handlende, hvis hun får den nødvendige støtte.Hun kan være opmærksom, rettet mod en social aktivitet, tageinitiativer og indgå i samspil af lidt længere varighed (her ½ minut).Sofie har et indre sprog, der gør det muligt at forstå ogkommunikere med omverdenen i lidt længere forløb. Hun rummerformentlig en lang række af sådanne indre fortællinger og scripts,der giver hende overblik over og forståelse af verden.Dette indre sprog kommer først og fremmest til udtryk i en kropsligog visuel form. Men Sofies tolkning af hændelser indbefatter ogsåtolkning af verbalt sprog.Forløbet viser ikke nødvendigvis, at Sofie er musikalsk begavet,men snarere at hun opfatter den musikalske aktivitet som en godhistorie.Sofie har udbytte af forskellige former for og kombinationer afstøtte - f.eks. verbalt sprog, tegn til tale, øjenkontakt, fysisk kontakt- og hjælp til strukturerede samspilsforløb.3. Pædagogiskeforslag/ behov forændret praksisForslag til kommendebeskrivelser3.


RETTETHEDINITIATIVERBARNETBarnets rettethed:Linie 14, 29.Barnets opfølgning:Barnets initiativer:Linie 27-28, 32-33, 35.Barnets opfølgning:Linie 20, 24-25.Barnets forsøg på samspil:ANDREAndres opfølgning:30-31.Andres rettethed mod barnet:Andres opfølgning:Linie 34, 36.Andres initiativer rettet mod barnet:Linie 19, 22, 23.Andres opfølgning:SAMSPILBarnets opfølgning:Andres forsøg på samspil, der omfatterbarnet:

More magazines by this user
Similar magazines