Til nye ledere - Leder - FDF

leder.fdf.dk
  • No tags were found...

Til nye ledere - Leder - FDF

LandsdelenHovedbestyrelsen har inddelt landet i 8 landsdele, der alle ledesaf en landsdelsledelse og har tilknyttet en ansat forbundssekretær.Landsdelsledelsen vælges af kredsene i landsdelen ogindgår en samarbejdsaftale med hovedbestyrelsen. Landsdelenhar til opgave at:• Rådgive og støtte kredse og netværk• Starte nyt FDF-arbejde, eksempelvis gennem etablering afnye kredse• Gennemføre landsdelens lederuddannelse• Tage initiativer til pædagogisk udvikling og eksperimenter• Lave PR-virksomhed rettet mod alle medier i landsdelensområde samt tage initiativ til lokal PR• Bidrage aktivt til at styrke lederfællesskabet i kredsene• Lave arrangementer og have konsulenter, der understøtterog udvikler kerneaktiviteter• Yde økonomisk rådgivning, herunder introduktion til nyekredskassererLandsforbundetGennem samarbejdsaftalen er kredsene en del af LandsforbundetFrivilligt Drenge- og Pige-Forbund, som ud over netværk oglandsdele har en række centrale funktioner:LandsmødetLandsmødet består af repræsentanter fra kredse og landsdelesamt hovedbestyrelsen. Landsmødet samles hvert 2. år og vedtagerarbejds- og handlingsplaner for landsforbundet, vedtagerændringer i grundlov og forbundsvedtægter samt vælger hovedbestyrelsen.HovedbestyrelsenHovedbestyrelsen består af 11 valgte medlemmer og vælgesaf landsmødet. Hovedbestyrelsen er overordnet ansvarlig forlandsforbundets aktiviteter og økonomiForbundskontoretForbundskontoret er en servicefunktion for FDF. Kontoret stårfor den daglige administration af FDF. Kontoret ledes af generalsekretærenog administrations- og udviklingschefen. Disse udgør,sammen med de ansatte forbundssekretærer, staben i FDF.13

More magazines by this user
Similar magazines