Udfyldning af reklamationsskema

wallmann.dk
  • No tags were found...

Udfyldning af reklamationsskema

Udfyldning af reklamationsskemaVedlagt fremsendes reklamationsskema på gulve.Vi vil gerne håndtere reklamationen på den hurtigste og bedst mulige måde for dig. Derfor harvi i skemaet samlet de informationer, som er nødvendige, for at vi kan vurdere sagen. Du skalgøre følgende:1. udfylde samtlige felter i skemaet – uanset klagens art (NB! Skemaet skal udfyldes afgulvlæggeren!),2. medsende slutbrugerens købsbilag (fungerer som garantibevis),3. medsende tegning af rummet med afkrydsning af, hvor skaden befinder sig. Længde ogbredde på rummet skal anføres i centimeter, og døre skal afmærkes.Medsend eller mail gerne billeder af skaden, hvis det er muligt.Vær opmærksom på, at alle tre punkter skal opfyldes, ellers bliver reklamationenikke behandlet!Det udfyldte skema med bilag skal faxes til 87 700 929 eller sendes til th@wallmann.dk eller:WallmannAtt. Trine HusumParallelvej 178620 KjellerupTak for hjælpen og ha’ en god dag!Med venlig hilsenWallmann


Reklamationsskema på gulveUdfyldes af gulvlæggeren (slutbrugeren og/eller gulvmontøren)1) Involverede personera) Slutbruger Navn: ______________________________________ Tlf. _________________Adresse: ______________________________________ Fax: _________________By: ______________________________________ E-mail: _______________b) Gulvlægger Navn: ______________________________________ Tlf. _________________Adresse: ______________________________________ Fax: _________________By: ______________________________________ E-mail: _______________c) Forhandler Navn: ______________________________________ Tlf. _________________2) Informationer om gulveta) Type: Laminatgulv Lamelparketb) Overflade: Lak Alm. olie Hvidolie Laminatc) Tykkelse i mm: ________________________________d) Træsort/laminatfarve: ________________________________e) Produktionsnummer (står på bagsiden af panelerneeller på emballeringen — spørg evt. ved forhandler): ________________________________f) Hvilken dato er gulvet købt? (vedlæg bon) ________________________________g) Hvilken dato er gulvet monteret? ________________________________h) Hvad er rummets type (f.eks. stue) og størrelse? ________________________________3) Skadesforløba) Hvornår blev skaden opdaget (måned og år)? ________________________________b) Hvad er der sket med gulvet? ( Vigtigt! Vedlæg tegning af rummet med længde og bredde af rummet og med afkrydsningaf, hvor skaden befinder sig. Husk angivelse af døre. Vedlæg gerne digitale fotos eller mail dem tilth@wallmann.dk)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


4) Undergulvet og underliggende ruma) Hvordan er undergulvet opbygget til og med fast undergulv? (f.eks. gulvtype, 2 mm. foam, 0,20 mm. PE-folie, betongulv)1. __________________________________2. __________________________________3. __________________________________4. __________________________________b) Blev den relative luftfugtighed målt inden lægning? Ja NejHvis ja, hvad viste resultatet?_________________________c) Blev undergulvet støbt inden for de sidste 2 år? Ja NejHvis nej, gå videre til punkt 4e.d) Blev undergulvet målt for eventuel restfugt inden pålægning? Ja NejHvis ja, hvad viste resultatet?_________________________e) Er gulvet plant i henhold til læggevejledningen? Ja Nejf) Er der underliggende rum (f.eks. kælder)? Ja NejHvis ja, hvilken type?_________________________5) Lægning og pleje af gulveta) Hvilken slags gulvvarme er der under gulvet? Vand Elektrisk Der er ingen gulvvarmeb) Er der lagt ekspansionslister, overgangsprofiler el. lign i gulvet? Ja Nejc) Hvis ja, hvad er gulvets bevægelighed i profilerne? _________________________c)d) Hvor stor er afstanden mellem endestødene? _________________________d)Endestøde) Hvilke rengøringsmidler er der brugt? _________________________Endestødf) Er der en afstand på 10-12 mm ud til alle vægge,varmerør, dørkarme (faste elementer)? Ja Nejf)g) Er der monteret dørstopper eller sokkelliste i gulvet? Ja Nejh) Hvordan er gulvet lagt? Fastlimet Svømmendei) I hvilken type bolig er gulvet monteret? Privat Erhvervj) Hvor er limen placeret? Not Fer Der er ikke brugt limk) Hvilken lim er der brugt? ___________________________


6) Underskrift mv.a) Eventuel besigtelsesdato: _______________________________b) Løsningsforslag: __________________________________________________________________________________________________________________________________c) _____________________ _________________________________________________________________DatoUnderskrift — husk den!(Underskriften bekræfter rigtigheden af oplysningerne i reklamationsskemaet. Er dertale om ukorrekte oplysninger, forbeholder vi os retten til at sende dig regningen)7) Tegning af rummet med afkrydsning af hvor skaden befinder sig. Husk mål på længde ogbredde af rummet i centimeter samt mærkning af døre.

More magazines by this user
Similar magazines