Brochure - SkoleIntra.dk

om.skoleintra.dk
  • No tags were found...

Brochure - SkoleIntra.dk

Tid og stedSkoleIntra-træf 2011 består af to træf:Undervisertræffet og Organisationstræffet.Undervisertræffet sætter fokus på,hvordan du kan bruge SkoleIntra i undervisningenog i de forskellige fag.På Organisationstræffet er omdrejningspunktetkoordination, kommunikationog vidensdeling mellem lærere,ledelse, andre ansatte og forældre.Begge træf varer 2 dage, og der er omkring30 oplæg på hvert træf.Undervisertræffet foregår d. 14. - 15.marts 2011, og Organisationstræffetforegår d. 16. - 17. marts 2011.Begge træf afholdes på Hotel Comwell iKolding. Indkvarteringen foregår på hotelleri Kolding.Pris og tilmeldingPrisen er 2396 kr. ekskl. moms (2995 kr.inkl. moms) pr. træf ved tilmelding indenden 8. november 2010. Priserne stigerefter denne dato.Prisen omfatter et træf på to dage inkl.overnatning, forplejning og aftenarrangement.Du har naturligvis også mulighed for attilmelde dig begge arrangementer.Inden sommerferien var der allerede 600tilmeldte.Tilmelding og yderligere oplysninger påwww.skoleintra.dk.UNI•C er en styrelse under Undervisningsministeriet, der leverer et bredt spektrum af it-tjenestertil uddannelses- og forskningsverdenen. Mere end en million brugere er jævnligt iberøring med UNI•Cs it-tjenester og produkter.Læs mere på www.uni-c.dk.

More magazines by this user
Similar magazines