Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

rucforsk.ruc.dk
  • No tags were found...

Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

- Have et selvværd, hvorudfra de tør gå ind i forhandlinger med andre børn- Bruge hinanden, hjælpe hinanden.- Børn må gerne kunne åbne legene og tage andre med ind. Åbne sig og haveblik for andre. Børnene må gerne kunne det der med at komme med i legene...- Lære at koncentrere sig om en opgave ad gangen.- Lære at give hinanden ro, så der er rum for forskellige aktiviteter – lære at detkan man godt kræve af andre mennesker.- At børnene kan lære, at det kan være sjovt at lære.- At hjælpe børnene til at opdage, at de kan mere end de tror. Det handler ogsåom at overskride sig selv (og det er vel udvikling?) – eller om det modsatte afat give op!- Man kan også give børn erfaringer med, at man kan ændre på præmisser fordeltagelse.En debat om voksnes deltagelse i leg:I forbindelse med diskussioner om hvordan man da arbejder pædagogisk med at givebørnene erfaringer som ovenfor skitseret, opstår også en debat om, hvordan voksnekan indgå i børns leg. Debatten er illustrativ for nogle af de modsætninger, der ind imellem vanskeliggør pædagogers udveksling og skal derfor gengives her, hvoreftervi kort vil samle op på temaet om ’faglighed’.Opsamlende- Leg kan bruges af de voksne til at give børn nye eller anderledes positioner ibørnefællesskaber- Man kan opdage ting, man slet ikke havde tænkt på ved at gå med i legene...- Nogen gange leger man uden sigte. Man kan lege og glemme, man er voksen.Man får også noget ud af at lege med uden tanke om at opnå noget med det (ogdet er måske det, man skal vare sig for ikke at miste med fokus pålærerplaner?)- Om at kunne give sig hen – få en flowoplevelse.- Børnene får noget ud af det, når de voksne er med.- De voksnes deltagelse kan give børnene nogle redskaber og erfaringer.Vi diskuterer, hvordan forskellige måder at deltage i børns aktiviteter giver forskelligadgang til børns perspektiver. Der er en ganske parallel diskussion ibørneforskningsverdenen, hvor deltagerobservatører diskuterer forskellige måder atdeltage sammen med børn på.Vi diskuterer også, hvad voksnes deltagelse gør ved børnenes leg. Voksnesfremstår ofte som kontrollanter, begrænsninger for børnene frie leg – men voksnekan jo også ses som ressourcer for legene. Ideerne, forhandlingerne, børnenes regler,elementerne i legene kommer fra de voksnes verden. Børnene leger ofte direktevidere på en inspiration fra voksne.Når voksne blander sig, oplever børn, at præmisserne for at være med kan udvide39

More magazines by this user
Similar magazines