Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

rucforsk.ruc.dk
  • No tags were found...

Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

8. Andet Fælles Faglige ForumI dette kapitel vil vi præsentere materialet fra vores andet Fælles Fagligt Forum. Somtidligere nævnt var det planlagt, at der denne aften skulle være mere tid tilgruppedrøftelser, og derfor blev der udarbejdet et skriftligt oplæg – dels som enopsamling fra projektet dels som et oplæg til debat til gruppedrøftelserne. Detteoplæg blev sammen med artiklen ’Børns læring i institutioner – en replik tildiskussionen om læreplaner i daginstitutioner’ af Anja Stanek udleveret til alledeltagere fra de 4 børnehaver før mødet. Som det senere vil fremgå af evalueringenhavde dette oplæg måske mere betydning, end vi først havde troet: Det er jo ikke allepædagoger, der deltager i styringsgruppemøderne, og for de, der ikke gør, kanprojektet nemt opleves ’langt væk’, og man er ikke ’inde’ i diskussionerne. Det blevfremhævet, at de skriftlige oplæg gjorde, at man ’startede med samme udgangspunkt’og bedre kunne gå i gang med debatterne. På den måde havde oplæggene måske ogsåden betydning, at de, der ikke deltog i de jævnlige møder, kunne opleve sig somdeltagere og have en baggrund for at udtale sig.Her i rapporten indsætter vi en (forkortet) udgave af det skriftligediskussionsoplæg, mens artiklen findes i rapportens bilag. Derudover indsætter vidagsorden, spørgsmål til workshops og referat af aftenen.På styringsgruppemøderne blev det bestemt, at både oplæg og gruppearbjedeskulle tage følgende emner op:- Dokumentation- Pædagogfaglighed- LæringsnetværkSærlig blev der i denne forbindelse kredset om begrebet dokumentation, som detfremgår af følgende uddrag fra referaterne:’Vi taler igen lidt om dokumentation, evaluering, skriftlighed, tid og rum…Hvordan undgå de faldgrupper, kravet om dokumentation kan føre til? Hvemskal det være til for? Kan vi gøre det til et redskab til udveksling mellembørnenes forskellige voksne, til ’fællesgørelse’ og udvikling af praksis?’41

More magazines by this user
Similar magazines