Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

rucforsk.ruc.dk
  • No tags were found...

Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

styrke en fælles refleksion over børnenes perspektiver?Der bliver allerede arbejdet med læring i børnehaver – og i det lys kan læreplanerses som en udfordring til den pædagogiske verden om at få sat ’læring i børnehaven’på begreb, at få opsamlet hvordan vi arbejder med børn og deres samvær og dereslæring.Hvordan kan man bruge læreplaner som et redskab til at styrke den form forlæring, der knytter sig til at arbejde med børnefællesskaber og enkeltbørns deltagelseheri?Kollegiale netværkUdgangspunktet for vores projekt var også erfaringer med (samt forskningsmæssigviden om), at vi som fagpersoner lærer gennem deltagelse i faglige læringsmiljøer.Udveksling på tværs af forskellige institutioner giver en helt anden mulighed forfaglig udvikling end fx kurser og foredrag. Når vi samarbejder på tværs af forskelligetraditioner, forskellige måder at organisere dagligdagen på, forskellige måder atarbejde med børnene på, forskellige måder at tale om børn på – med meget mere – fårvi mulighed for at kigge på noget af det, der ellers er så selvfølgeligt for os, at viknap nok bemærker det. Vi kan altså både lære noget om de andre – og få inspirationtil andre måder at gøre tingene på – og vi kan lære noget om os selv.Vi vil gerne understrege, at vi med samarbejde i ’kollegiale netværk’ gerne vilfastholde forskellene (fx stadig hver sin lærerplan og hver sin pædagogiske praksis),og at udveksling for os ikke handler om at finde den rigtige pædagogik, den bedrebørnehave, de endelige løsninger – osv.Men vi tænker, at vi gennem kollegial udveksling og faglige netværk kan styrkehinanden både i forhold til det daglige arbejde med børnene og i forhold til de mangenye krav til os som fx lærerplaner, dokumentation, skolesamarbejde,forældresamarbejde – osv.Vi tænker, at vi både kan styrke hinanden ’i det små’ – hvordan gør I det? Vi kanfå ideer, vi kan udveksle om tvivl, om hvad kravene går ud på. Det kan også være enudveksling af information og en uddelegering af opgaver (vi behøver jo ikke alleopfinde den samme dybe tallerken igen og igen). Vi tænker også på besøg hoshinanden, børn der skal i samme klasse kan møde hinanden, fælles lege, fællesudflugter – med meget mere.Og vi tænker ’i det store’: I forbindelse med vore nye opgaver, i forbindelse medat ’dokumentere’ vort arbejde, i forbindelse med et tættere samarbejde med adskilligeparter (forældre, lærere, politikere og embedsmænd, der skal kunne læse og forståhvad vi skriver) har vi brug for at få sat vores egen faglighed på begreb. Vi har brugfor fælles ord og forståelser, og vi har brug for at kunne vise omverden hvordanvores bidrag til børns liv og udvikling og læring kommer frem, hvorfor vores bidrager så vigtige, hvad børn får med fra os osv.45

More magazines by this user
Similar magazines