Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

rucforsk.ruc.dk
  • No tags were found...

Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

Iagttage hvad der sker mellem børnene og også enkelt-børn, hvordan de har det ifællesskabet. Vores fornemmeste opgave er at lære børn om fællesskaber – fx at givedem erfaringer med, at når man samarbejder, kan man lave noget, der er kæmpe (exm kæmpeslange). Vi skal dyrke fællesskabet.Formidling – formidling har altid været en del af fagligheden, og i forbindelse meddet nye fokus på dokumentation skal vi passe på ikke at glemme ’den næreformidling’. Vi formidler i dagligheden både til børn og forældre. Det har betydningfor tillid og fortrolighed, når vi formidler om et barns dagligdag i børnehaven til detsforældre – det handler om ’små ting’, om at vi ser og hører dette barn – og det giverdesuden forældrene et uvurderlig indblik i børnenes liv sammen i børnehaven (somforældre ellers kan have vanskelighed ved at få fornemmelser af). Det giver ogsåforældrene ’noget at starte en samtale på’, når de snakker med deres barn om dets liv.Bygge bro mellem mange forskellige steder og normer – få tingene med ibørnehøjde. Gruppen snakkede om, at børn gerne må forlade børnehaven med noglepersonlige og sociale kompetencer, de må gerne blive kritiske og turde sige fra. Ogde må gerne vide at når der er noget de bliver kede af eller ikke kan klare, så er devoksne der for dem.Selvværd – at blive taget alvorligtDokumentation:God ting, men hvordan få tid til det og hvordan skal man få det organiseret? Det er enlærerproces – som ikke tidligere har været en del af pædagogkulturen. Det er godt tilbevidstgørelse af ens arbejde, og det kan give et nyt syn, på hvad man selv ellerbørnene gør. Det kan højne/synliggøre kvaliteten. Der kan være mange måder atdokumentere på. Det behøver ikke altid at være skriftligt – det handler også om tilhvem?Til hvem? Det er det, der er det utrygge – til hvem og til hvad? Hvad skal det brugestil? Skal det bruges til noget større? (Her er der en der foreslår, at det kan bruges tilUdlicitering)NetværkMan kan få nye tiltag/ideer, og man kan få gode diskussioner.Gruppe 2Spørgsmål 1: Viden og erfaring giver faglighed – i forhold til andre der er sammenmed børn. Hvad er faglighed? Det er svært at finde ord for den ”faglige kerne”. Erfaglighed en faglig holdning eller personlig holdning?Vi er en slags håndværkere, der observerer, analyserer, laver handleplaner/mål,evaluerer, ændrer. Det handler om at være konkrete og tale om det praktiske. At49

More magazines by this user
Similar magazines