Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

rucforsk.ruc.dk
  • No tags were found...

Læring på Tværs, 4 børnehaver udvikler læringsnetværk ... - ansatte

Vanskelighederne ved formidling af vores fag (fx til forældrene) er at man ikke kanslå op i en manual.Dokumentation: Som en mulighed for udvikling, at sætte ord på/begrunde.Dokumentation for hvem?Forbrugere (konkurrence)Forvaltningen (kontrol)”Jeg vil gerne lave dokumentation til jer - eller til alle, som jeg kan se, det har enrelevans for, for at vi kan se, at der sker en udvikling, men jeg vil ikke lave det tilhvem som helst!”Det bliver opgaven for pædagoger at få god pædagogik og dokumentation forbundet.”At sikre at den bedste dokumentation kommer derfra, hvor den bedste pædagogik er,så det ikke bliver vredet skævt.”Der er ønsker til at inddrage børn i dokumentationen.Dokumentation gør, at man kan gå tilbage og se sine udviklingsprocesser. Man kanblive bedre til at begrunde sin praksis. Som faggruppe kan pædagogerne måske blivebedre til at sætte ord på det de kan.Dokumentation er tidskrævende, og det vil gå ud over formen.Kollegiale netværk:Internt i institutionen er det en mulighed for ris og ros. Og man drager omsorg forhinanden og kontakter hinanden i forbindelse med sygdom osv.Læring på tværs giver ekstremt meget – det giver ekstremt meget, at man reflekterersin daglige praksis.Om at sætte spørgsmålstegn ved sin praksis.Det går op imod konkurrencen. ”Den enkelte institution bliver skrøbelig ved at værealene, sammen bliver vi stærkere.”Det gælder om at turde blive i dialogen uden at søge enigheden, eller hvad der er detbedste.Og om at lave prøvehandlingerne – nu GØR vi det, og så snakker vi om det bagefter.51

More magazines by this user
Similar magazines