Gode råd om medarbejderudviklingssamtaler - Danish Design ...

danishdesignassociation.com
  • No tags were found...

Gode råd om medarbejderudviklingssamtaler - Danish Design ...

Samtalens start skal også forberedes.Tjekliste til forberedelse:• Indkald medarbejderen til møde.Aftal tid og sted for samtalen• Sørg for, at medarbejderen får etsamtaleskema i god tid og forstår,hvordan det skal bruges• Kig på handlingsplan/aftaleskemafra sidste MUS• Vurdér om de aftalte arbejdsopgaverer blevet gennemførttilfredsstillende• Overvej, hvad medarbejderenkan gøre for at styrke sineudviklingsområder i detkommende år• Overvej, hvad dit vigtigste budskaber til medarbejderen• Tænk over konkrete eksempler• Forbered dig på, hvordan du vilbegynde samtalen• Reservér et lokale til samtalen,hvor I kan sidde uforstyrret• Husk at have vand, kaffe og teparat – det giver en god stemningog lidt at styrke sig påHvordan gennemføres samtalen?Forudsætningen for en god samtale er,at den foregår i rolige omgivelser. Deter vigtigt at sidde uforstyrret uden telefonerog andre former for afbrydelser.MUS er en åben og ligeværdig dialog,hvor medarbejder og leder har lige stortansvar for samtalens gennemførelse ogdermed det udbytte, samtalen giver.Selv om skemaet er udformet med enspørgeramme, skal samtalen ikke formesig som et interview. Det er vigtigt, atsamtalen munder ud i konkrete aftalerog handlingsplaner.Hvilken fortrolighed er der?Samtalen foregår i fortrolighed. Hvisvirksomheden har flere niveauer, skallederen dog kunne drøfte samtalen medsin overordnede. Begrundelsen er, attopledelsen/ejeren har brug for at vide,hvilke idéer og problemer medarbejderneeventuelt har.Tips til den gode samtaleSom leder er det vigtigt at være fortroligmed, hvordan man stiller gode spørgsmålog giver medarbejderen feedback påarbejdsopgaver og adfærd. I det følgendefinder du forskellige idéer og tips til dengode samtale.Gode råd til samtalen:• Spørg medarbejderen, hvordan detvar at besvare samtaleskemaet, og omder var nogle uklarheder• Fortæl om rammerne for mødet – gørformål og forløb klart• Lyt, og lad medarbejderen tale ud, førdu siger noget• Sørg for at informere om virksomhedenseller afdelingens mål for detkommende år. Hvis medarbej derne5


Som leder er det vigtigt at huske at følgeop på handlingsplanen ved at give medarbejderenpositiv/negativ feedback påresultaterne af de aftalte aktiviteter.Evaluering af samtalerneDet er en god idé at evaluere samtalerne,når alle er gennemførte. Det er et godtudgangspunkt for at gøre samtalerneendnu bedre næste år. Det kan gøres vedat undersøge, hvad medarbejderne menerom selve samtalen.Evalueringsspørgsmål:• Skal samme type skema brugesnæste år?• Var der afsat tid nok?• Havde medarbejder og lederforberedt sig grundigt nok?• Kommer der konkrete brugbareresultater ud af samtalerne?Mere informationHvis du vil vide mere om MUS, er duvelkommen til at kontakte Dansk Erhvervpå 3374 6000. Du kan også finde flereinformationer på vores hjemmesidewww.danskerhverv.dk7


Dansk ErhvervBørsen1217 København KTelefon 3374 6000Fax 3374 6080Info@danskerhverv.dkwww.danskerhverv.dk

More magazines by this user
Similar magazines