Referat til Bestyrelsesmøde d 12-01-10, kl. 14.00, hos Michael ...

hjerneskadeforeningen.dk

Referat til Bestyrelsesmøde d 12-01-10, kl. 14.00, hos Michael ...

ReferattilBestyrelsesmøde d 12-01-10, kl. 14.00,hosMichael Jørgensen, Kristinehøjvej 10 B , 3000 Helsingør.Tilstede var: Kirsten Fazio, Marie Klintorp, Kirsten Stockmarr, MichaelJørgensen, Sigurd Jensen, Inge Juul Knudsen.Afbud fra Peter Gadvin.Godkendelse af dagsorden. Godkendt.Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet d. 24-11-09. Det blev godkendt.1. Evaluering af Generalforsamlingen 07. januar 2010.Vi var enige i at det gik fint. Kirsten vil undersøge om vi kan fåLokalet 20 jan. eller 27jan. 2011.2. Hvem kan/vil stille op til div. arrangementer:”Tirsdagscafeen”:02.februar, Michael og Kirsten S.2 marts, Michael og Kirsten S6 april, Kirsten F. og Inge4 maj , Kirsten F. og Inge”Mødestedet” (onsdage):20.januar,Marie17.februar, Kirsten F og Inge17.marts, Marie og Kirsten S.21.april, Marie19.maj,Kirsten S.16.juni). Tager vi cirkus Revyen”Gymnastik i Mødestedet”(lukke op/af, når/hvis det igen starter)(hver mandag kl.10.00-11.45). Kirsten S. og IngeDR-BYEN d. 22-02-10, møde kl. 15.00 Hg. station.Christiansborgs stalde mm. 13-03-10.møde kl. 12.45 Hg. Station.Årsfest d. 30. januar! Tilmeldinger senest 15. januar? Samkørsel?Marie og Kirsten køber gaver til at tage med.Tur til Århus i april i uge 16? Nyt (Marie)?Marie er tovholder og det bliver25-26 april hvor vi om mandagen kan besøge hjerneskadeforeningeni Århus, mere senere”Cirkusrevyen” d. 16-06-10? Pris/tilskud . Kirsten bestiller 30 billetter, detkoster 275 kr, pr. billet. Senere hvad vi skal tage pr. person?Vi blev enige i at vi skulle spise kl. 17, så der var god tid. Da der ikke erÅbent på Bakken endnu undersøger vi senere hvor.


Evt interesserede i opstilling til div. udvalg ? Se fremsendte mails.!Der var ingen der var interesseret/ kunne.Meddelelser:Formanden: intetKassereren: økonomien er ok.Kirsten F. Kirsten rykker for mødet med hjerneskade teamet.Marie: intetInge: intetKirsten S: intetMichael: intetSigurd: intetHB/FU:DH: Der er politiker møde på Espergærde bibliotek 10 marts kl. 18.30Det er et åbent møde.Næste møde 9 marts kl. 16 hos Marie.10 maj kl. 16 hos Inge og SigurdPS: mødet 9 marts bliver rykket til 8. marts?Inge Juul Knudsen

More magazines by this user
Similar magazines