land, torsdag d. 14. maj 2009. - Friluftsrådet

friluftsraadet.dk

land, torsdag d. 14. maj 2009. - Friluftsrådet

Referat fra Regionsbestyrelsesmødet i Midtjylland,torsdag d. 14. maj 2009.Friluftsrådet MidtjyllandRegionsformandOle Bøgh VintherF.G.E. Rostrups Vej 168000 Århus C.Tlf. 86 76 08 80mob. 2515 2325E-post: obv@webspeed.dkDeltager: Lars Andersen, Jørgen Krog (Søhøjlandet suppl. For Willi), Knud Vogelius,Ole Bøgh Winter, Karsten Johansen, Axel Lindgren(Limfjord Syd suppl. ForAllan), Erik Vandet og Anni Juhl Jørgensen.Afbud: Kirsten og Kenn.1. Godkendelse af dagsordenDagsordnen blev godkendt.2. Velkomst og præsentationPræsentationsrunde.3. Konstituering af udvalget: formand, næstformand og sekretærendvidere div. UdvalgRegionsudvalget konstituerede sig som følger:Formand: Ole BøghNæstformand: Lars AndersenSekretær: Anni Juhl JørgensenGudenå: Willi DupontVand og Miljø: Willi Dupont (Øst) og Allan Kjær Villesen (Vest).4. Godkendelse af referat fra sidste møde d.19. februar 2009Godkendt.5. Nyt fra formandenScandiagade 13, 2450 København SV, tlf. 3379 0079, fax. 3379 0179, fr@friluftsraadet.dk, www.friluftsraadet.dk


REKU:Gennemgang af REKU-dagsordenen.Regionsseminar 2010:Lars undersøger nogle muligheder for at afholde regionsseminaret omkringViborg. Regionsseminaret afholdes fredag d. 9. april og lørdag d.10.april 2010.6. Nyt fra kredsene.Kreds Søhøjlandet:Friluftsarrangement ved Sejs her i weekenden, hvor Knud er tilstede. Læsmere på www.friluftsfestival.dkGrønne Råd for Silkeborg er god til at lave ture ude i naturen.Kreds Østjylland:Brugerrådsmøde i Skovbrugerråd.Kredsbestyrelsen skal til møde med Friluftsrådets sekretariat i næste ugefor at drøfte nationalparkarbejdet.Indvielsen af Nationalpark Mols Bjerge bliver den 29. augustKreds Limfjord Syd: Afholder sommermøde d. 27. september.Kreds Midtvestjylland:Afholder sommermøde i august.Der er jævnligt møder i følgegruppen for Skjern å.Karsten viste os bogen ”Friluftsliv”. Læs om bogen påwww.munksgaarddanmark.dkKreds Århus Bugt:Planer om at holde sommermøde med påhæng.7. Næste møde, tid og sted, husk kalenderNæste møde bliver den 10. september i Ry.8. Evt.Intet

More magazines by this user
Similar magazines