SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

STRØBY-EGEDE SELSKABSLOKALER ERVELEGNET TIL STORE SOM SMÅMiddage,Fødselsdage,Barnedåb,Konfirmationer,Bryllupper,Firmafester,Forretnings arrangementer,Kaffeborde,Buffet ér, Kolde borde, Smørrebrød,PlatterGrill fester og Forretnings frokosterVi leverer også mad ud af huset !Ring og få et tilbudStrøby-Egede Selskabslokaler . Stevnsvej 82 . 4600 KøgeTlf. 56 26 70 50 . Fax 56 26 70 56Frederiksen´s El servicev/ Per Torm FrederiksenAut. El-installatørTlf. 38 87 79 79Bil. 20 87 79 79Alt elarbejde udføresRing og få et gratis tilbudSpeciel rabat til medlemmer af Glostrup skiclubuændret det kommende år, hvilket blevenstemmigt godkendt.7. Valg af Formand.Morten Dyrner blev enstemmigt genvalgt.8. Valg af 3 Bestyrelsesmedlemmer.På valg var Eva, Gitte og Neel. Gitte ogNeel blev genvalgt. Eva ønskede ikke genvalg,og eneste kandidat var Hans Henrik,som blev valgt.9. Valg af 2 Bestyrelsessuppleanter.Boye blev genvalgt. Hans Henrik var blevetBestyrelsesmedlem, så ny og enestekandidat var Tua og hun blev valgt.10. Valg af Revisor.Genvalg af Niels Toft.11. Valg af Revisorsuppleant.Genvalg af Hugo.12. Eventuelt.Dyrner takkede Eva for hendes meget storeindsats i bestyrelsen til glæde for alle osmedlemmer ☺Salling opfordrede instruktører og alle andretil at være opmærksomme på reglenom at man KUN må bremse op på ski bagveden der står stille på ski – altså IKKEforan med snefygning til følge og risikofor at skiene ’smutter’ videre ind i den derligger/står stille!!!Diskussionen fra pkt. 4 fortsatte:Lotte, Torben og Karen opfordrede til atder på turene tilbydes skiundervisning formedlemmer på skiinstruktørniveau – hvisde er med som fuldt betalende. Spørgsmåleter om skiundervisningen kan rummealle behov – pt. er der tilbud om at køremed på hold fra nybegynder til turbohold…. om man er instruktør-go’, telemarker,snowboarder eller ….Klavs Bo var utilfreds med at der ikkeblev organiseret porte til opsætning iHemsedal – det var ikke til at sige præcishvad der var gået galt, men for fremtidenmå sådan et ønske afgøres uden tvivl.Niels ”Fjeder” ønskede mulighed for atdeltager på turene uden at deltage i skiundervisningentil mindre betaling. Et differentieretsæt tilbud på turene bliver megetsvære at styre og budgettere udfra for turlederne.Kira ønskede færre timers skiundervisningpå turene med færre skiløbere pr. hold.Dyrner rundede generalforsamlingen afmed at takke Ib for at være en fantastiskordstyrer og for dem der mødte frem (ca.35). Endelig opfordrede han igen til enmasse aktiv deltagelse blandt medlemmerne,så vi kan få et super 21 skiclubår!!Bestyrelsen417

More magazines by this user
Similar magazines