SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

glostrupskiclub.dk

SKIHAJ juli. 03.pdf - Glostrup Skiclub

de på børneturen, for pensionaterne udlejerhelst ikke delte uger!- der er interesse for en skitur til Canada,men der mangler en turarrangør – så melddig gerne!!- clubben har fået mulighed for at tjenepenge ved Roskildefestivalen. Vi skal bemandenogle indgange, og hver især skalbidrage med 3 x 8 timer – man får så mulighedfor at opleve festivalen gratis. Hvisdu er interesseret i at høre mere om aktiviteten,kan du kontakte Dyrner.- bestyrelsen har planer om at indhenteønsker og meninger fra medlemmerne viaet elektronisk spørgeskema. Her ud fra vilder forhåbentligt dannes billeder af dennærmeste fremtids behov for aktiviteter,som bestyrelsen kan arbejde videre med.- bestyrelsen opfordrer alle til at kommemed ideer over hele året til aktiviteter!!Bestyrelsen vil altid være behjælpelig medat få aktiviteterne gennemført, men det ernødvendigt med initiativtagere!!- Karen og Tua er ved at lave en aktivitet iHareskoven på mountainbike – sådan enaktivitet skal bare meldes ud via Skihajenog hjemmesiden!5. Behandling af indkomne forslag.Der var tilsendt et forslag, som lød på atder skal udbydes en tur pr. sæson udenbørn.Der kom en livlig diskussion om forslaget:- vi er én club, så vi skal kunne være sammenalle sammen.- det må være op til forældrene at vælge- formanden: det er ikke hensigtsmæssigtat sætte børn og voksne på samme skihold,hvilket vil være nødvendigt på ture med fåbørn på …. Det bliver forholdsmæssigtdyrt for turen, hvis børnene skal have egenundervisning.- der var bred enighed om at der udbydesture til både / ogForslaget blev sat til afstemning:Der var 0 stemmer for, at der SKAL udbydesmindst én tur uden børn – der varnemlig bekymring om at gøre det til etkrav, for det kunne gå ud over fleksibilitetog andre uventede situationer.Alle stemte for at bestyrelsen vælger fratur til tur om den er egnet til børn, så detkommer til at stå i turoplæggene. Bestyrelsenvil følge opfordringen med at planlæggeturene, så der så vidt muligt udbydes éntur uden børn. Børn = under 16 år.6. Fastsættelse af kontingent.Peter refererede fra et møde i Dansk Skiforbund.Dansk Idrætsforbund står bag oger utilfredse med af DSKIF er gået fra20.000 til 10.000 medlemmer på få år!Et spørgeskema viser, at ca. ½ mio. danskerestår på ski årligt og på spørgsmål omhvorfor de ikke er medlemmer af en klubblev bemærket, at der mangler tilbud omskigymnastik – et område vi er stærke på☺Forsøget med et SKI-plastkort skal omfattemange tilbud for at det kan være ettrækplaster for DSKIF.Spørgeskemaet viste også et ønske om, atder forventes div. rabatter, når man ermedlem af en skiklub og at smertegrænsenpå et årskontingent = kr. 400.Peter lagde op til at kontingentet fortsatteSidste års succes gentages:Sommerclubtur til Vejby Strand Camping den15. - 17. august 2003.Vi spiser aftensmad sammen fredag kl. 19.00, så det er en ide at fåteltet slået op inden! Det er selvfølgelig op til dig selv, hvor længedu/I har tid til at campere / hygge i Vejby, men er det godt vejr, erdet oplagt at blive hele weekenden! Sidste år var vi ca. 30 Skihajer.....og det var KANON hyggeligt :-)Campingpladsen byder på beskæftigelse til både store og små: bl.a.swimmingpool, tennis, beach-volly bane, hoppepude og legeplads.Adressen er Rågelejevej 37, og du kan finde mere om pladsen her:http://www.dk-camp.dk/default.aspx?pageID=89&lang=daFyr den af med andre Skihajer - vi behøver jo ikke sneen for at ha'det sjovt ;-)Prisen for overnatning ca. kr. 50 og mad/drikke afhænger af dit egetbehov - vi medbringer nemlig hver især forplejningen!Tilmeld dig hos Neel på 21613248 / nh@nwt.dk senest den 11.8.03.Når tiden nærmer sig, vil de tilmeldte få mere praktisk info.Vi ses i Danmarks dejlige natur!Sommerhilsner fraNeel10 165

More magazines by this user
Similar magazines